Brugia, Zjednoczone Królestwo Brugii - jedno z polskich wirtualnych państw (mikronacji).

Geografia

Brugia położona jest na Półwyspie Brugijskim, na kontynencie scholandzkim. Granice państwa przebiegają wzdłuż pewnych naturalnych barier: od wschodu rzeka Graunse (Granik, ze Scholandią), od południa góry Grosbergi (z Sarmacją-Baridasem i pustkowiami), od południowego-zachodu południowe pasmo Gór Arnackich (z pustkowiami) i znów od południa rzeka Proklel (także z pustkowiami).

  • Najwyższy punkt: Maximiliansberg 3262 m.n.p.m (w Grosbergach)
  • Najniższy punkt: Bagna Amreskie 1,9 m.p.p.m.

Północna część Brugii ma powierzchnię dość urozmaiconą. W środkowej części Matlandii przebiegają Góry Arnackie, zaś zarówno na północ i na południe od nich pogórza (Pogórze Matlandzkie, Pogórze Litawskie, Brama Arnburska), przechodzące od razu w nadbrzeżne niziny (Nizina Matahradzka, Dolina Matli, Nizina Proklelska, Ujście Rilli, Nizina Akselicka).

Gryflandia jest generalnie nizinna (Pobrzeże Brugenijsko-Apolijskie, Nizina Braska, Nizina Amreska) lub wręcz depresyjna (Bagna Amreskie, Ujście Amregu). Na południu duże obszary wyżynne (Wyżyna Gryflandzka, Pogórze Pomberskie, Wyżyna Górnoamreska).

Największe miasta: Brugiopolis (Brægpolz), Matahrad (Matelsburg), Arnburg, Pomberg, Littendorff.

Podział administracyjny

Zjednoczone Królestwo Brugii dzieli się na 2 Stadhouderaty:

Ponadto istnieje Okręg Federalny nienależący do żadnego Stadhouderatu, obejmujący Brugiopolis Królewskie z Merem na czele. Na terenie Okręgu Federalnego położone są wszystkie najważniejsze instytucje państwowe, takie jak Dwór Królewski, Stany Generalne, Federalna Rada Powszechna, czy Rząd Federalny i Sekretariaty.

Ustrój

Brugia jest federalną monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest Król, jego kompetencje są jednak dość uszczuplone przez konstytucję. Władza królewska w Brugii jest mocniejsza niż w Scholandii, a słabsza niż w Dreamlandzie i Natanii. Uprawnienia króla to między innymi: mianowanie niektórych urzędników federalnych (w szczególności Kanclerza Federalnego i Sekretarzy), nadawanie tytułów szlacheckich oraz przewodzenie obradom Stanów Generalnych i mediacja w ewentualnych konfliktach między Stadhouderatami. Obecnie Królem Brugii jest Maksymilian I.

Charakterystyczną brugijską instytucją są Stany Generalne. Są one reprezentacją Stadhouderatów i zasiadają w nich Stadhouderzy (chyba, że ci postanowią inaczej). Stany Generalne w zwyczajnej sytuacji pełnią władzę wykonawczą i mają prawo do wydawania dekretów. Ponadto w przypadku wakatu w Sądzie Najwyższym, Rządzie Królewskim bądź w Federalnej Radzie Powszechnej, Stany Generalne pełnią funkcje tej instytucji. Obecnie w Stanach Generalnych zasiadają Muggler Olav Littendorff (Stadhouder Matlandii) i Maksymilian I (Stadhouder Gryflandii).

Władzę ustawodawczą w Zjednoczonym Królestwie pełni Federalna Rada Powszechna, trzyosobowy parlament wybierany w demokratycznych wyborach co pół roku. Obecnie trwa pierwsza kadencja Federalnej Rady Powszechnej, Marszałkiem jest Alexander Enkelberg, pozostali radni to Hans von Furstenberg i Erik von Hœrsteburg. Federalna Rada Powszechna ma prawo do wydawania aktów federalnych.

Egzekutywa jest sprawowana przez Rząd Federalny z Kanclerzem Federalnym na czele. Ponadto w skład Rządu wchodzą: Sekretarz Dyplomacji, Informacji i Promocji, Sekretarz Gospodarki, Pracy i Skarbu, Sekretarz Stanu i Sprawiedliwości i Sekretarz Kultury, Nauki i Edukacji. Każdy z członków Rządu ma prawo do wydawania Rozporządzeń dotyczących dziedziny, którą zajmuje się jego Stadhouderat.
Skład Rządu Federalnego Brugii: Muggler Littendorff (Kanclerz, SDIiP), Alexander Bleeser (SSiS), Hans von Furstenberg (SKNiE), Erik von Hœrsteburg (SGPiS).

Najwyższa władza sądownicza jest w rękach Króla. Ponadto istnieje urząd Sędziego Najwyższego, którym z urzędu jest Sekretarz Stanu i Sprawiedliwości. Prawo przewiduje także Sędzich Najwyższych dla Stadhouderatów, którymi z urzędu są Stadhouderzy. Tym mają podlegać Sędziowie Wyżsi i Niżsi, ale w praktyce przepisy te nie są stosowane.

Historia

Matlandia powstała 21 maja 2003 roku, założona przez Mugglera Littendorffa i kilka innych osób. We wrześniu 2003 roku Matlandia podpisała I Układ Brugijski, który czynił ją autonomiczną prowincją Księstwa Brugii. W kwietniu 2004 roku podpisano II Układ Brugijski odbierający autonomię. 21 maja 2004 roku Matlandia ogłosiła niepodległość, a 3 września 2004 roku połączyła się na równych warunkach z Brugią, która od tego czasu nazywa się Gryflandia.

Gryflandia została założona 23 czerwca 2003 roku przez Mateusza I Uldynowicza, który później przyjął imię Maksymiliana I von Gryfa. Pod koniec września 2003 roku Kanclerzem został Matlandczyk - Muggler O. Littendorff. W październiku 2004 roku powstały strony oparte na PHP, których dwukrotny upadek spowodował zastój w Brugii. W lutym 2004 roku, po dramatycznej dymisji MSZ Sebastiana Inkaskiego stanowisko to zajął kolejny Matlandczyk, Patiszon. W marcu 2004 roku Maksymilian I przekazał koronę Mugglerowi. W tymże miesiącu Muggler wprowadził hymn Brugii, system bankowy i szlachectwo. Na prośbę Maksymiliana I von Gryfa 1 kwietnia 2004 roku Muggler przekazał koronę dawnemu monarsze. W maju niepodległość ogłosiła Matlandia i do 3 września zdołała wprowadzić własną konstytucję, system bankowy, walutę i wiele innych innowacji. Jednak 3 września, na prośbę Artura I Piotra, króla Dreamlandu, Muggler Olav Littendorff zgodził się na połączenie dawnej Brugii (która odtąd nazywa się Gryflandia) i Matlandii. 27 października 2004 roku król Artur I Piotr przekazał koronę Arminowi Frederikowi (królowi Scholandii). Po długiej pracy nad projektem konstytucji, Stany Generalne 3 maja 2005 roku uchwaliły obowiązujący Akt Konstytucyjny. 27 września 2005 roku JKW Armin Frederik, na wniosek Stanów Generalnych Brugii, abdykował.

Zjednoczone Królestwo Brugii

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.