FANDOM


Wicekrólestwo Mersji
Wicekrólestwo Mersjii
Godlo mersja-75px
Flaga mersja-75px
Język(i) urzędowe polski, brugijski, mersyjski, dhilen
Stolica Firsburg
Ustrój polityczny monarchia
Głowa państwa
Wicekról Alexander Bleeser
Szef Rzadu
? ?
Religia państwowa ?
Uzyskanie niepodległości 25 marca 2007 r.
Waluta Briga
Hymn państwowy Heilsez
Kod samochodowy MER
Domena internetowa ?


Mersja (właściwie: Wicekrólestwo Mersji) - prowincja Zjednoczonego Królestwa Brugii położona na Kontynencie Wschodnim. Od południa Mersja graniczy z Monarchią Austro-Węgier oraz Księstwem Trizondalu, od zachodu zaś z Piątą Rzeczpospolitą Polską.

Mersja jest terytorium znajdującym się pod bezpośrednią jurysdykcją Króla Zjednoczonego Królestwa Brugii, w którego imieniu niepodzielną władzę sprawuje namiestnik o tytule Wicekróla. Najważniejsze akty prawne, obowiązujące na terenie Wicekrólestwa to Hołd Firsburski oraz Statut Organiczny Wicekrólestwa Mersji.Podział administracyjny

Wicekrólestwo Mersji dzieli się na dwie marchie: Marchię Wschodnią, obejmującą departamenty Mersia, Anesie, Toutmonts, Chamon, Sousols, Verone i Salin oraz Marchię Zachodnią, na którą składa się Grantvergia, Nowa Brugenia, Kestselg, Bernordia, Nordia, Matla i Litten.

Poszczególne departamenty dzielą się jeszcze na szereg okręgów, których to rozkład jest odzwierciedleniem podziału ziem wchodzącących w skład Wicekrólestwa przed interwencją Brugii - stąd też ich historyczne nazwy. W okręgach nie funkcjonują żadne władze lokalne, dodatkowy podział brany jest pod uwagę tylko podczas przeprowadzania wyborów.


Mersja1-250px Mersja2-250px


Władze

W Mersji nie ma jednoznacznego podziału na władzę wykonawczą i ustawodawczą. Sprawuje ją Rada Królewska oraz Wicekról osobiście. Władzę sądowniczą sprawuje Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa Brugii.

Marchia

Marchią zarządza markgraf, powoływany przez Wicekróla. Markgraf wykonuje założenia polityki lokalnej ustalone dla danego rejonu oraz zasiada w Radzie Królewskiej.

Departament

Na czele departamentu stoi powoływany przez margabię komes (jeśli zaistnieje taka potrzeba). Nad większością departamentów pieczę sprawuje osobiście odpowiedni margrabia.

Okrąg

Właściwie nie jest to jednostka administracyjna, lecz rejon, - wyznaczony na podstawie historycznego podziału terytoriów Mersji - który wyodrębnia się na czas wyborów powszechnych.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.