FANDOM


Ważne Pomoc do artykułów

Państwo: Tytuł - pełny np. Rzeczpospolita Klindojskanie samo Klindia

Postać: Imię Nazwisko

Treść dowolnie z możliwym użyciem szablonów i innych instrumentów edycji jak kto woli.

Kategorie to nie Tagi. Użycie mnóstwa kategorii jak tagów nie jest odpowiednie

Przykładowe kategoryzowanie:

  • Artykuł o Państwie

Kategorie: Państwa, Skrótowa Nazwa Państwa

Przykład: Państwa, Klindia

Kategoria kategorii:

Kategoria Klinida, Kontynent/y, ewentualnie kolejne historyczne państwo/a do którego terytorium zostało włączone np.

Kategoria: Klindia, Nordata, Neokont, Brodria, Nupia,

  • Artykuł o Postaci

Kategorie: Postacie, Nazwa społeczności do której postać należy pochodzi z którą się utożsamia, lub kilkoma społecznościami, zawody,

Przykład: Kategorie: Postacie, Natańczycy, Solardyjczycy, Politycy, Duchowni, Wojskowi


Podstawowe błędy:

  • Daty zawsze dzień miesiąc rok (napisanie daty bez roku) jest nieokreślone.
  • Data niepodległości (uzyskania/odzyskania niepodległości) - tzn. odłączenia się politycznie od innego państwa. (Bez znaczenia czy było to odłączenie pokojowe (porozumienie, głosowanie, ...) czy konfliktowe (rewolucja, wojna, ...)
  • Data powstania (założenia) - tzn. nie ma od czego uzyskiwać niepodległość. Państwo powstało, zostało założone, połączone z innym/i w jedno państwo.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.