Władimir Grutin, (brod. Влаδiмiр Грúтiν), (v-ur.?) - polityk brodryjski, wicehrabia i były obywatel bialeński, ambasador Federacji Brodryjskiej w Republice Bialenii, od 3 marca 2014 do 16 maja 2014 prezydent Federacji Brodryjskiej.

Władimir Grutin

Влаδiмiр Грúтiν

Pochodzenie Brodria, Sankt Mikhailov
1. Przewodniczący Rady Państwa
Okres urzędowania od 1 sierpnia 2014 do 2 sierpnia 2014
8. Premier Federacji Brodryjskiej
Przynależność polityczna Jedna Brodria
Okres urzędowania od 15 lipca 2014 do 1 sierpnia 2014
Poprzednik Julia Tyroszenko
Następca Wiktor Chruszczenko
5. Premier Federacji Brodryjskiej
Przynależność polityczna Jedna Brodria
Okres urzędowania od 24 maja 2014 do 17 czerwca 2014
Poprzednik Julia Tyroszenko
Następca Decymus Radelli
2. Prezydent Federacji Brodryjskiej
Przynależność polityczna Jedna Brodria
Okres urzędowania od 3 marca 2014 do 16 maja 2014
Poprzednik Karol Abbot
Następca Dmitrij Smirnoff
Ambasador Federacji Brodryjskiej w Bialenii
Okres urzędowania od 19 lutego 2014 do 2 kwietnia 2014
Następca Tomasz Rabotowicz

Początki Federacji Brodryjskiej

Władimir Grutin brał aktywny udział w tworzeniu niepodległej Brodrii. Dnia 19 lutego jako p.o. zarządca Federacji Brodryjskiej wydał akt przejęcia kontroli nad terytorium Sowiecji i Niedźwiedzia. Utworzył partię Jedna Brodria, która jest na etapie połączenia się z Unią Liberalno- Demokratyczną.

Ambasador w Bialenii

W dniu 19 lutego 2014 doszło do podpisania Traktatu o Wzajemnym Uznaniu i Nawiązaniu Stosunków Dyplomatycznych między Federacją Brodryjską a Republiką Bialeńską. Na mocy traktatu Grutin został mianowany ambasadorem.

Prezydent Federacji Brodryjskiej

Wybory 3 marca 2014

3 marca 2014 odbyły się przyspieszone wybory prezydenckie po ustąpieniu Karola Abbota. Władimir Grutin zapowiedział swoją kandydaturę i jako jedyny startował w wyborach. Uzyskał 100% poparcie przy ponad 50% frekwencji wyborczej.

Imperialistyczne zapędy

Prezydent Władimir Grutin podpisał w dniu 4 marca 2014 z królem Noklezji, Decymusem I Umowę o Przyłączeniu Królestwa Noklezji do Federacji Brodryjskiej. Utworzony został Kraj Noklezyjski Federacji Brodryjskiej, który ma status autonomiczny. Na początku kwietnia 2014 doszło do przejęcia obpp Klindii. Potem doszło do chwilowej okupacji Litwy Środkowej w II Rzeczypospolitej. Prezydent odpowiadał za przeprowadzenie nieuznanego referendum, które połączyło Rzeczypospolitą z Federacją. Oficjalnie wojna została zakończona, a Grutin wydał polecenie wyprowadzenia wojsk z Polski. 18 kwietnia 2014 z inicjatywy Grutina powstała Wspólnota Nordacka, która ma na celu strzeżenie pokoju w Nordacie oraz jest sojuszem gospodarczo- politycznym.

Wybory 23 kwietnia 2014

23 kwietnia 2014 roku odbyły się wybory prezydenckie, w których Władimir Grutin ubiegał się o reelekcję. Zdobył on 60% poparcia, wyprzedzając liderkę opozycyjnej partii Blok "Ojczyzna" Julię Aykm, która zdobyła 40% poparcia.

Dymisja 16 maja 2014

15 maja 2014 prezydent Grutin wydał oświadczenie o podaniu się do dymisji. Jego urząd wygasł 16 maja 2014 o godzinie 20.00.

Premier Federacji Brodryjskiej

Pierwszy rząd Władimira Grutina

Po dymisji rządu Julii Aykm 24 maja 2014 z rąk prezydenta Dmitrija Smirnoffa Władimir Grutin przyjął misję sformułowania rządu stając się premierem. Urząd pełnił do dnia 17 czerwca 2014.

Drugi rząd Władimira Grutina

W wyborach parlamentarnych, które odbywały się 12 i 13 lipca 2014, Jedna Brodria uzyskała 61.54% poparcia społeczeństwa. 15 lipca Izba Rad udzieliła rządowi Grutina wotum zaufania.

Przewodniczący Rady Państwa Federacji Brodryjskiej

1 sierpnia 2014 ukonstytuowała się Rada Państwa, na której czele stanął Władimir Grutin. Rada Państwa tego samego dnia wprowadziła stan wyjątkowy w Brodrii. Jest to skutek politycznej stagnacji w kraju.

Krytyka Władimira Grutina

Władimir Grutin był krytykowany przez mikroświatową społeczność za imperialistyczne zapędy oraz za niezrównoważenie emocjonalne. Został znienawidzony przez obywateli Republiki Bialeńskiej z powodu próby podporządkowania jej Federacji Brodryjskiej - co na szczęście okazało się fiaskiem.

Śmierć Grutina

Według oficjalnej wersji 2 sierpnia 2014 w godzinach popołudniowych Władimir Grutin doznał rozległego zawału. Zmarł w Szpitalu Miejskim w Sankt Mikhailovie.

Faktycznie uśmiercił swoją postać, by znów powrócić do Brodrii pod innymi danymi osobowymi.


Kult

Władimir Grutin został kanonizowany 15 września 2019 r. przez Apostolski Kościół Bialenii. Jest czczony także w Kościele Osteryjskim na Wygnaniu.

Pierwszy rząd Władimira Grutina (od 24 maja 2014 do 17 czerwca 2014)
W dniu zaprzysiężenia Fiodor Dostojewski (BPK), Kazimierz Sabatowski (JB), Karol Abbot (B"O"), Abdullah Aykm (JB), Decymus Radelli (BPK)
Drugi rząd Władimira Grutina (od 15 lipca 2014- nadal)
W dniu zaprzysiężenia Władimir Grutin (JB, MSZ), Abdullah Aykm (JB, MSWiA),Kazimierz Sabatowski (JB, Obrona)
Konstanty Jerzy Michalski (BO, Gospodarka), Patryk Hyjek (BO, Edukacja i Kultura)
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.