FANDOM


Partie polityczne
Socjaliści Ruch Walonii Partia Narodowo-Chrześcijańska Walonii
Walońska Partia Monarchistyczna

Prezydenci Rady Regulującej

W okresie pomiędzy ogłoszeniem niepodległosci a wyborem pierwszego Zgromadzenia Narodowego funkcje Prezydenta sprawował Przewodniczący Rady Regulującej (valn. Presidont de Cousel Recheront)

L.p. Imię i nazwisko Okres
1. Anna Jaque 27. sierpnia - 8. października 2019 


Prezydenci Państwa i Zgromadzenia Narodowego

Od wejścia w życie Ustawy ustrojowej i wyboru pierwszego Zgomadzenia Narodowego, funkcje głowy państwa sprawuje Prezydent Państwa (valn. Presidont d'Etage), który jednocześnie w myśl art.24 Ustawy ustrojowej pełni takze funkcję Prezydenta Zgromadzenia Narodowego (valn. Presidont d'Assoneblé Nationalent)

L.p. Imię i nazwisko okres
- Anna Jaque 8. października - 13. padziernika 2019
1. prof. Alberté Reville-Luxemburg 13. padziernika - 10. grudnia 2019
2. Blese Tout 10. grudnia 2019 - nadal

\

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.