Micropedia
Advertisement

Władcy Weerlandu

 • Wielki Mistrz Budzimir I
 • Wielki Frar Gniewomir (samodzielnie w trakcie podboju Hirschbergii)
 • Atares (Mistrz Budzimir II)
 • Mistrz Budzimir III
 • Wielki Mistrz Budzimir IV
 • Mistrz Budzimir V (także, gdy królami Weerlandu formalnie byli królowie Hirschbergii)

Władcy Hirschbergii

 • Rzeman Jeleń (Frar Jeleniogrodu)
 • Przemysł Faradobus (Wielki Frar Północy)
 • Unierad Faradobus (Scheinendhirsch den Nord)
 • Chłopacy I Faradobus (król Hirschbergii)
 • Arkadiusz I Faradobus zw. Zapodzianym (król Hirschbergii, następnie także król Weerlandu)

Władcy Hirschbergii i Weerlandu

     Władcy dziedziczni

 • Arkadiusz I Faradobus zw. Zapodzianym (król Hirschbergii, następnie także król Weerlandu)
 • Kazimierz Faradobus zw. Chędożycielem (książę, Regent Królestwa)
 • Mistrz Budzimir V (jako Regent Królestwa)
 • Gromosław Faradobus zw. Srogim (król Hirschbergii i Weerlandu)
 • Ludwik Faradobus zw. Bezdzietnym ( król Hirschbergii i Weerlandu)
 • Chłopacy II Faradobus (król Hirschbergi i Weerlandu)
 • Ferdynand Faradobus (król Hirschbergii i Weerlandu, następnie I Sekretarz Komitetu Centralnego L-DRN)
 • Arkadiusz II Filip von Wettyn (król Hirschbergii i Weerlandu)

     Władcy elekcyjni