FANDOM


UNP
Unia Nordaty Północnej
Flaga-unp
Nieoficjalna Flaga
Dewiza: "brak"
Język urzędowy polski
Języki pomocnicze doctriński
Stolica Miasto Królewskie Gaudium
Forma rządów monarchia konstytucyjna
Ustrój terytorialny federacja
Głowa państwa Cesarz Erlich Mentz (Karol I)
Jednostka monetarna Unijka (UNI)
1 unijka = 100 unitarów
Utworzenie państwa 21 III 2018
Powierzchnia nieznana
Liczba obywateli 5 (listopad 2018 r.)
Kod samochodowy UNP (w użyciu również tablice lokalne - ARD, DCT, BRA)
Kod samolotowy UNP
Strona lub forum Forum

Unia Nordaty Północnej (dawniej Unia Trzech Narodów) - federacyjne państwo wirtualne położone na Nordacie. Powstało ono w dniu 21 marca 2018 roku, kiedy Ardemia, Muratyka i Learven podpisały "II Traktat - O powstaniu Unii Trzech Narodów".

Jedynym państwem założycielskim Unii, które zostało w jej składzie do dzisiaj jest Ardemia. Muratyka i Learven wystąpiły z trójkoalicji pod koniec października 2018 roku.

Historia

UTN na początku powstało jako "Trójkoalicja" - czyli unia trzech państw do tamtej pory jako jedne z najmniejszych - Republiki Muratyki, I Rzeszy Książęcej Learven oraz Konsulatu Ardemii. Po podpisaniu "Traktatu Trójkoalicji" przez wszystkie 3 państwa, rozpoczęły się prace nad "II Traktatem o powstaniu Unii Trzech Narodów", który po podpisaniu przez wszystkie 3 kraje, był traktowany jako "wstępna konstytucja UTN". Po uchwaleniu traktatu swoje wstępne działanie rozpoczął Parlament Unii Trzech Narodów. Po tym, zostały przeprowadzone pierwsze wybory prezydenckie, w których zwycięzcom i pierwszym prezydentem został Kaspar Waksman. Bezpośrednio po wyborach prezydenckich, nowa głowa państwa podpisała Konstytucję Unii Trzech Narodów. 20 kwietnia 2018 roku, swoje działanie rozpoczął Parlament, którego skład został wybrany w I wyborach parlamentarnych w dniu 12 kwietnia 2018 roku. W parlamencie zasiadło 4 posłów z 3 prowincji UTN.

Terminy związane z historią Unii: Przewrót lipcowy w UTN

27 października podpisana została Nota Dyplomatyczna, na mocy której 3 samorządy (Volkian, Learven i Muratyka) opuściły Unię i założyły własne państwo zwane Federacją Nordacką. Spowodowało to ogromny ubytek obywateli i destabilizację państwa. Władzę w okrojonym kraju przejął Kamiljan Harlin, który za pomocą Parlamentu zaprowadził monarchię do Unii. Niedługo potem pierwszym Cesarzem został Erlich Mentz.

Ustrój

Unia jest monarchią konstytucyjną z silną pozycją Cesarza. Ma prawo do wydawania dekretów o mocy ustaw, wetowania wszystkich ustaw i uchwał Parlamentu, zarządzania samorządami, granicami państwa i wojskiem. Powołuje on Gabinet Cesarski, który sprawuje władzę wykonawczą i sądowniczą. W skład Gabinetu wchodzą kierownicy resortów i osoby wybrane przez Cesarza.

Niewielką władzę ustawodawczą posiada Parlament. Posłów do Parlamentu wybiera się w demokratycznym głosowaniu. Jego pracom przewodniczy Marszałek Parlamentu, wybierany przez posłów. Jest on zastępcą Cesarza. Wszystkie ustawy i uchwały Parlamentu musi zatwierdzić lub zawetować Cesarz.

Gabinet Erlicha Mentza (Karola I)

Gabinet Cesarski

l.p Imię i nazwisko Funkcja Partia Uwagi
1. vacat Minister Spraw Wewnętrznych, Administracji i Obrony Narodowej
2. vacat Minister ds Finansów, Pracy i Aktywności
3. vacat Minister Spraw Zagranicznych

Skład Parlamentu IV kadencji

l.p Imię i nazwisko posła Przynależność polityczna Uwagi
1 Kamiljan Harlin-Wespucci Alternatywa dla Unii Marszałek Parlamentu
2 Erlich Mentz Unijna Partia Demokratyczna
3 Gieorgij Attlee Akselrod Partia Pracy Uniosocjalistów
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.