Micropedia
Advertisement

Tymoteusz Dostojewski (dawniej Piechota) - Rotryjski duchowny, Infułat. Od 30 kwietnia 2022 Administrator Apostolski Archidiecezji Gnieźnieńskiej.


Życiorys

Uzyskał obywatelstwo Republiki Bialeńskiej w dniu 1 stycznia 2022, w tym samym dniu uzyskał też lenno Dalmazja . W dniu 12 stycznia 2022 z okazji święta Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. W dniu 10 stycznia 2022 został Prezesem Bialeńskiej Partii Socjaldemokratycznej. Był kandydatem na Prezydenta Republiki Bialeńskiej, w których przegrał z Iwanem Pietrowem.

Później uzyskał także obywatelstwo Brodryjskie, był też Przewodniczącym Chosun w Nan Di.

Kariera w Rotrii

W dniu 24 lutego 2022 przybył do Rotrii, gdzie został ponownie nominowany na Prezbitera, w tym dniu rozpoczął też posługę w Bazylice św. Sabiny na Awentynie. W dniu 30 kwietnia 2022 za pracę na rzecz Rotrii został nadany mu tytuł Infułata i od tego dnia sprawuje posługę w RON jako Administrator Apostolski Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Życie prywatne

Jego v-ojcem jest Car - Senior Brodrii Mikołaj Patryk Dostojewski. Jest wnukiem Adama Aleksandra Dostojewskiego , oraz Aleksandry Izabelli Dostojewskiej. Jego v-bratem jest Jan Lubomirski - Dostojewski .

Jest spokrewniony z licznymi rodami, między innymi z rodem Medyceuszy - Zepów, czy rodem z Rzeczypospolitej Obojga Narodów, rodem Lubomirskich.
Advertisement