FANDOM


Stany Zjednoczone Anoryki, Stany Zjednoczone - państwo federacyjne na Nordacie Południowej, leżące na

United States of Anorica

Stany Zjednoczone Anoryki

Flague of anorica

Flaga Stanów Zjednoczonych.

Coat of anorica

Godło Stanów Zjednoczonych.

Anorica states geographic
Konstytucja Konstytucja Stanów Zjednoczonych Anoryki
Język urzędowy polski, lokalnie języki regionalne
Stolica Raszyngton
Ustrój polityczny republika
Typ państwa federacja
Głowa państwa

prezydent

George Bash

Szef rządu

prezydent

George Bash

Przewodniczący Kongresu Sophia Corlins
Liczba ludności 5
Jednostka monetarna brak danych
Utworzenie

Akt Unii

13 stycznia 2016

Religia dominująca brak danych
Link forum Link

wyspach Anoryka i Fidelfia nad Oceanem Wirtualnym.

Geografia

Klimat Stanów Zjednoczonych jest w większości umiarkowany. Stany Zjednoczone nie posiadają granicy lądowej z żadnym państwem. 

Historia

Osobny artykuł: Historia Stanów Zjednoczonych Anoryki. 

Ustrój polityczny

Podział władzy

Stany Zjednoczone są republiką federalną o prezydenckim systemie rządów. 

Władzę ustawodawczą sprawuje Kongres, wybierany na czterdziestodniową kadencję w wyborach powszechnych. Kongres ma następujące kompetencje:

  • ustrojodawczą (duża rola w uchwalaniu konstytucji),
  • ustawodawczą (uchwala akty prawne),
  • kreacyjne (powoływanie władz niektórych organów),
  • kontrolne (komisje parlamentarne).

Inicjatywę ustawodawczą posiadają członkowie Kongresu, Prezydent, Gabinet Stanów Zjednoczonych oraz grupa co najmniej 5 obywateli.

Władzę wykonawczą sprawują prezydent wraz z Gabinetem Stanów Zjednoczonych. Prezydent Stanów Zjednoczonych pełni funkcję głowy państwa i szefa rządu, a Gabinet Stanów Zjednoczonych pełni funkcję rządu. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych i wraz z Gabinetem sprawują pięćdziesięciodniową kadencję.

Władzę sądowniczą sprawują niezależne od władz państwowych sądy i trybunały.

Partie polityczne

W Stanach Zjednoczonych obowiązuje system wielopartyjny. 

Pierwszą zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych partią jest założona 14 stycznia 2016 przez George'a Basha Front Republikański

System prawny

Prawo w Stanach Zjednoczonych dzieli się na federalne i stanowe. Poszczególne stany mają szeroką autonomię w tworzeniu prawa lokalnego, jednak musi ono być zgodne z prawem federalnym.

Najwyższą izbą wymiaru sprawiedliwości jest Federalny Sąd Najwyższy.

Podział administracyjny

Stany Zjednoczone pdzielone są na 3 stany oraz Dystrykt Federalny:

Stan Siedziba
Doregon Raszyngton
Kalifernia Ballas
Florada Houstin
Dystrykt Federalny Raszyngton
Anoryka podzial administracyjny

Podział administracyjny Stanów Zjednoczonych.