Rzesza Regnejska - wirtualne totalitarne państwo symulowane w warunkach komunikatora Discord i gry Minecraft. Powstała z przekształcenia Imperialnej Federacji Doctriny, (powstałej w maju 2016 roku) w Regnesreich po zamachu majowym w 2018 roku.

Rzesza zamieszkiwana jest w większości przez Polaków, jednakże w państwie działają osoby, które w świecie realnym nie żyją w Polsce.

Strona www: http://rzeszaregnejska.blogspot.com/

Konstytucja: http://rzeszaregnejska.blogspot.com/2018/05/konstytucja-rzeszy-regnejskiej.html

Historia

Historia minecraft'owa

10 maja 2016 roku państwo zaczęło działać na serwerze publicznym Minecraft. Przyjmowało imigrantów i miało własny rząd. Od czerwca obejmowało także serwer inny serwer, który stwarzał o wiele lepsze warunki dla funkcjonowania kraju. Z tego powodu zrezygnowano z terytoriów na pierwszym serwerze. Rekord zamieszkałych obywateli wyniósł 120 teoretycznych graczy. Stworzono kilka wydań tego państwa (co miesiąc budowano nową aglomerację z tym samym systemem prawnym). Państwo doświadczyło dwóch wojen prowadzonych na serwerze publicznym. W czerwcu 2017 roku wyniszczony rząd podjął decyzje założenia konfederacji z innymi państwami, które przegrały wojnę. Zjednoczono pięć państw, które razem tworzą do dziś Regnesreich. Nowe państwo nazywało się Quattorregnes i było wzorem do stworzenia dzisiejszego państwa. Państwo zostało dokładnie po miesiącu zniszczone na serwerze publicznym przez Sojusz Państw Niepodległych i przeniosło się na serwer prywatny. Liczba obywateli drastycznie spadła do zaledwie 7. Po interwencjach rządu w sprawie aktywności liczba obywateli wzrosła. 2 stycznia 2018 roku partia Chadecja-Porozumienie opanowała państwo i wprowadziła siłą swoją konstytucję, wprowadzając do kraju komunizm. Szybko jednak system komunistyczny uległ rozpadowi. Przez 3 miesiące kraj z państwa totalitarnego przekształcał się w dobrze zarządzane prawnie państwo demokratyczne. Uchwalono szereg ustaw lepszych niż w większości nanonacji Pollinu. Lecz w maju 2018 roku z powodu wymierającej aktywności dokonano przewrotu. Wprowadzono nowy, oryginalny system polityczny, wzorowany na tym z czerwca 2017 roku (Quattorregnes). Zamiast autonomicznych obwodów były autonomiczne dzielnice, a istniało tylko jedno miasto. System działał wspaniale i ożywił państwo. 12 obywateli zaczęło ponownie działać w państwie i rozwijać je.

W październiku 2018 roku doszło do zbrojnego przewrotu Kamiljana Harlina i Andżeja Placka. Nie dokonano zmian ustrojowych, a jedynie zwiększono siłę głosu Pregnesa Harlina w Radzie. Zaprowadzono reżim narowodomerytokratyczny i powołano Zbrojne Oddziały Pracownicze Ochronne NPPR, które tłumiły opozycje. W grudniu Kamiljan de Harlin wygłosił przemówienie o wadach demokracji i wolnego rynku i stworzył teorię, według której obywateli do działania w kraju motywuje presja ze strony rządu, nie wolność. Mówił jak ważne jest wywieranie nacisku na mieszkańców państwa i wychwalał opiekuńczy autorytaryzm. Następnie obwołał się absolutnym władcą Rzeszy i nazwał siebie samego Wielkim Bratem.

Historia Internetowa

9 stycznia 2016 roku od Państwa Zapytaj odłączyło się kilka samozwańczych państw. Stefland to jedyny kraj, który nie upadł po kilku dniach. Założył go Kamiljan de Harlin. Została spisana konstytucja i wprowadzono republikę prezydencką. Państwo zaatakowane zostało przez Państwo Zapytaj i podbite. 5 lutego straciło niepodległość i stało się autonomiczną częścią Państwa Zapytaj. 12 maja 2016 roku Stefland przestał funkcjonować. Niedługo potem państwo zapytaj przestało być aktywne. 11 lipca 2017 roku nastąpiła gwałtowna rewitalizacja państwa z powodu utraty stabilności minecraftowego państwa. Nazwę zmieniono na Doctrina. 21 września wprowadzono komunizm. Kilka miesięcy później państwo zyskało obywateli. Utworzono specjalny ustrój, do którego działania nie potrzeba było dużo obywateli. Ustabilizowano sytuacje i zaczęto dbać o mieszkańców. 8 grudnia podpisano traktat o Unii Personalnej w Gaudium, łączący Arstotzkę i Doctrinę w Opiekuńczy Socjalny Związek Obojga Narodów. Która później doprowadziła do stworzenia federacji Brandii, Arstotzki i Doctriny. 24 grudnia 2017 roku Doctrina stała się regionem autonomicznym Republiki Ardemii. Po oświadczeniu Kamiljana o przeniesieniu Doctriny z Pollinu do Minecrafta jej Pollińskie tereny zostały wchłonięte przez Ardemię. Ardemia po 3 miesiącach podpisała unię personalną z Republiką Muratyki i Rzeszą Książęcą Learven, tworząc nowe państwo - Unię Trzech Narodów. Kamiljan przybył do tego państwa miesiąc po jego stworzeniu i zażądał swoich ziem. Najlepiej znany mu mikronauta - Henryk Wespucci, wykupił teren wyspy i Kamiljan Harlin zyskał w nim władzę. Pollińska Doctrina jest tworzona przez tych samych ludzi co Regnesreich, lecz ma zupełnie inną budowę i w niczym nie przypomina poprzedniego kraju.

Ustrój

W państwie (de iure) panuje autorski system polityczny - republika regnejskofederalna. Jest on przystosowany do niskiej aktywności w państwie, a jednocześnie pobudza ją. Władza ustawodawcza i wykonawcza jest połączona. Władzę ustawodawczowykonawczą pełni Rada Regnesów - czteroosobowa instytucja państwowa. Rada wybiera przewodniczącego, który przewodzi obradom Rady i zyskuje wiele uprawnień. Głosy w Radzie nie są równe. Osoba administrująca serwer ma potrójną siłę głosu. Marszałek Rady ma podwójną siłę głosu. Reszta członków ma po jednym. Do Rady przeprowadzane są demokratyczne wybory, lecz administrator serwera od razu jest członkiem rady. 3 regnesów wybiera naród.

Władzę sądowniczą pełni niezależny sąd. Działa zgodnie z obowiązującym prawem i jest apolityczny.

Tak na prawdę kraj jest pozbawiony jakiegokolwiek elementu demokracji, a absolutną władzę posiada Wielki Brat, który opiekuje się narodem.

Gospodarka

System gospodarczy jest rozbudowany. Walutą jest kredyt, który generowany jest za aktywność. Nie istnieją żadne podatki. Rząd zarabia na tym, że może sprzedawać grunt państwowy, a wykonywanie próśb petentów jest płatne. Harlin tak wypowiedział się o gospodarce:

Rozwinięmy bardzo zaawansowany i wolnościowy kapitalizm, gdyż wielkim sukcesem Doctriny jest stabilność gospodarcza. Przyznam, że sądziłem, że nasza gospodarka upadnie jako pierwsza z powodu dużej niezależności od władz, lecz aktualnie to najlepiej trzymający się dział naszego państwa. Oprócz wolności politycznej, planujemy więc dodać o wiele więcej wolności gospodarczej, której i tak mamy dużo.

W obiegu znajduje się łącznie około 1 948 000 kredytów.

Rząd Harlina

Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Henryk Wespucci

Pracowniczy Reykhkomissariat Spraw Wewnętrznych - Lord Artem Altan Avacov

Zbrojne Oddziały Pracownicze Ochronne - Lord Artem Altan Avacov

Ministerstwo Finansów i Pracy - vacat

Ministerstwo Architektury, Budownictwa, Urbanistyki i Radykalnej Infrastruktury - Kamiljan de Harlin

Etymologia

Pochodzenie nazw w Regnesreich:

Miasta (nieistniejące już)

Doctrina - łac. Nauka

Luxen - łac. Światło

Arstotzka - Państwo z gry Papers Please.

Harlingrad - Miasto budowane na zlecenie premiera Kamiljana Harlina.

Miasta i wsie (istniejące)

Quatorrpoli - miasto nazwane w celu upamiętnienia upadłego państwa Quattorregnes, na którym wzorowana jest Rzesza Regnejska.

Volkmunde - Wieś położona przy dwóch rzekach. Nazwa pochodzi od rzeki Volkii której ujście znajduje się w tej wsi.

Dzielnice (nieistniejące)

Gaudium - łac. radość, szczęście. W okresie międzywojennym propagowano sukces Doctriny, nazwano nawet nowo wybudowane miasto taką nazwą.

Nowe Learven - dzielnica założona przez mieszkańców forumnacji o nazwie Learven.

Januszowice - Stolica Państwa Zapytaj okupowana przez Doctrinę. Po upadku Państwa Zapytaj miasto stało się częścią Doctriny. Nazwa pochodzi zapewne od stereotypowego typowego Janusza, który stanowił główną siłę roboczą w Państwie Zapytaj.

Dzielnice (istniejące)

Volkian - dzielnica zarządzana przez Henryka Wespucciego, który także zarządza w Pollinie regionem o tej samej nazwie.

Geografia

Kraj posiada zimny klimat i wiele równin. Najniższa zaobserwowana temperatura od maja 2016 roku to -83°C.

W państwie są 2 pory roku - zima i lato. Zima trwa od października do maja, lato od czerwca do września. Zauważalne jest także wykształcenie się nowej, trzeciej pory roku. Charakteryzuje się lekko chłodną temperaturą, częstymi deszczami i silnymi wiatrami.

Architektura

Miasto ma piękną architekturę, której realizacja wymaga czasu. Budynki wznoszone są długo i brakuje wiele gmachów rządowych, ale kosztem tego budynki odznaczają się dobrym wyglądem. Głównie do budowy wykorzystywany jest kwarc, szare i czerwone cegły, szkło i bruk.

Najważniejszymi budynkami w państwie jest kompleks Pałacu Kultury, budowany przez Lud Pracujący miast i wsi Regnesreich pod przewodnictwem Henryka Wespucciego.

Podział administracyjny

W państwie jest jedno miasto (Quattorpol) dzielące się na autonomiczne dzielnice. Poza miastem są także dwie wsie. Wynika to z polityki centralizacji obecnego rządu.

W Rzeszy są dwa powiaty: Regnejski i Januszowicki. Ten drugi obejmuje teren wiosek Newpalu i Januszowic.

Powiat Regnejski

Quattorpol (stolica):

Nowy Volkian     Stary Volkian     Bieda

Krasnomunde (Wieś)

Powiat Januszowicki

Januszowice (Miejscowość)

Newpal (Wioska)

Wyznania

Większość obywateli kraju nie interesuje się sprawami wiary. Reszta należy do Volkiańskiego Kościoła Rewolucyjnego lub Sekty Harlina.

Nauka

Jest to wybitnie uprzemysłowiony i rozwinięty technologicznie region.

Badania na ludziach przez Aperture Science zostały zatwierdzone przez ówczesnych króla i izbę ekspercką. Firma wynalazła takie rzeczy jak: żel odbijający, żel usuwający tarcie, platforma antygrawitacyjna. Większość wynalazków stworzył Andżej Placek.

Transport publiczny

Wykorzystywane są samochody z pluginu UCars. Kraj posiada rozwinięte i zadbane drogi łączące każde miejsce ze sobą. Zbudowano także testowy odcinek linii Hyperloop.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.