FANDOM


I Rzesza Książęca Learvén (rzad.: Learvén, Rzesza Książęca) - dawny samorząd autonomiczny Unii Trzech Narodów. Powstała jako państwo 10 września 2017 roku. Tego samego dnia ogłosiła niepodległość, którą utraciła w lutym 2018 roku w wyniku wstąpienia do Unii Trzech Narodów. Została formalnie zastąpiona przez Cesarstwo Learvén w wyniku referendum 24 września 2018 roku.


Historia

Pierwsze wzmianki o przodkach Learveńczyków pochodzą z ok. 700 r. p.n.e. i dotyczyły emigracji części ludów prabaridajskich z terytoriów obecnej Loardii. Język staroloardyjski był trudny do nauki oraz rycia w skale, więc został znacząco uproszczony i przekształcony w pismo linearne. Nazwano go ganemikiem od słowa „Ga(h)ne'mêix” (czyt. gaane-miek), oznaczającego dosłownie „pismo linii”, zaś ówczesny lud zamieszkujący tereny Archipelagu Leśnego nazwano Ganemianami. W latach 550-500 p.n.e. dochodziło tu do wojen domowych, skutkiem czego był rozpad na 4 plemiona. W roku 479/483 p.n.e. po pokonaniu dwóch innych ludów plemię Foldinów przejmuje ćwierć Wielkiej Lertanii (głównej wyspy Terytorium Koronnego). Ich wódz, Fumader, zwany Dzielnym zakłada stolicę swojego państewka-plemienia w Kunerim nad rzeką Nerdan w rejonie obecnej Nowej Aksantii oraz buduje grody do przeciwstawiania się sile Seweranów. W ciągu 16 lat dochodzi do kolejnych wojen, aż w końcu zapanowuje pokój. W 462 r. p.n.e. na Lertanię (ówcześnie nazywano tak całą wyspę, obecnie jest to Wielka Lertania) przybywa Aksant Zdobywca, wódz pochodzenia prasurmeńskiego, który znalazł się tu w celu zdobycia drogich surowców. Według legend miał zostać także wcześniej wygnany za przegraną pod Kitanią oraz aferę, w którą powiązaną był także król jednej z kolonii prasurmeńskich. Po następnych bitwach Fumader i Aksant proponują pakt o nieagresji, gdyż obydwie armie są na wyczerpaniu sił. Aksant wybudowuje tu swoje miasto Axantos.

Dział historyczny pozostaje w budowie!

Ustrój oraz prawo

W Rzeszy Książęcej Learvén panuje Arcyksiążę. Obecnym Arcyksięciem-Elektem (Arcyksięciem przed koronacją) Rzeszy Książęcej jest Arcadio Norbert Deliart von Witcher. W nacji istnieje także organ odpowiadający realnemu parlamentowi jednoizbowemu - Diéther. Ze względu na podział RKL na samorządy, w poszczególnych „prowincjach” rządzą poszczególne organy władz ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych, do których należą także sami namiestnicy prowincji.

Podział władzy

 • Arcyksiążę - reprezentuje Rzeszę Książęcą, może samodzielnie ustalić rozporządzenie lub zgłosić projekt do Diétheru (ma zwyczajny pojedynczy głos), powołuje Ministrów, ma prawo do tworzenia organów państwowych;
 • Diéther - tworzy oraz debatuje nad prawem w Rzeszy Learveńskiej, pilnuje pracy Ministrów, wybiera Arcyksięcia;
  •  Marszałek Diétheru - przewodniczy oraz czuwa nad postępowaniem debat i głosowań Diétheru, reprezentuje ogół jego działań;
 • Ministrowie - mają prawo do złożenia ustawy, uchwalają projekt budżetu państwa, regulują pracę własnych organów;
 • Namiestnicy Samorządów - mogą tworzyć organy wewnątrz własnych prowincji, mają w nich również władzę ustawodawczą, wykonawczą i reprezentacyjną.

Geografia

Rzesza Książęca Learvén leży w Polarktyce, na zachód od terytorium Skytji. Mała część terenów należących do Terytorium Koronnego znajduje się w Orientyce. Z powodu braku ogłoszenia oficjalnej mapy politycznej, status ziem learveńskich pozostaje nieokreślony. Rzesza Learveńska dzieli się na 4 samorządy, z których każdy z nich jest podzielony na własne jednostki administracyjne. Tymi samorządami (również spotykana nazwa: prowincje) są: Terytorium Koronne, Ziemie Calradzkie, Księstwo Efrodrii oraz Socjalistyczna Republika Volkianu.

Podział wewnętrzny

Terytorium Koronne (jednostka: áurtiery, stolica: Arcyksiążęce Miasto Learvén

 • Lertania
 • Ártulion
 • Frisdenia
 • Litarlandia
 • Mroźne Wyspy
 • Nowa Aksantia
 • Północne Wyspy
 • Terytoria Zamorskie
 • Korewei

Miasta wydzielone

 • Arcyksiążęce Miasto Learvén
 • Miasto Nowy Triest

Ziemie Calradzkie (jednostka: królestwa, stolica: Yalen)

 • Królestwo Nordów
 • Królestwo Rhodoków
 • Królestwo Swadian
 • Królestwo Vaegirhów

Księstwo Efrodrii (jednostki: różne, stolica: Ferika)

 • Al-Efrum
 • Arynat Dianetdrijski
 • Dragoniia
 • Hrabstwo Feriki

Miasta wydzielone

 • Wolne Miasto Lordia

(Autonomiczna) Socjalistyczna Republika Volkianu (jednostki: obwody i republiki, stolica: Krasnodarsk)

 • Bananowa Republika San Escobaru
 • Obwód Krasnodarski
 • Obwód Sarjeński
 • Obwód Stołecki
 • Obwód Doctriński