FANDOM


 
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Flaga RON
Herb RON
Symbole narodowe Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Hymn: Gaude Mater Polonia
Języki urzędowypolski
Język używanypolski, niemiecki, ruski, litewski, łacina
StolicaWarszawa
Ustrój politycznymonarchia elekcyjna, Złota Wolność szlachecka
Głowa państwa Sebastian January I


Szef Kancelarii Królewskiej


Kanclerz Karol Radziwiłł


Data powstania6 listopad 2008
Jednostka monetarna Denar Polski
Podział administracyjny
  1. Korona Królestwa Polskiego
  1. Wielkie Ksiestwo Litewskie
Religia państwowaRotrio-Katolicyzm
Strona internetowa

Rzeczpospolita Obojga Narodów - to mikronacja powstała 6 listopada 2008 roku z inicjatywy Augusta IV, wzroująca się na historycznej I RP.

Ustrój

Ustrojem Rzeczypospolitej Obojga Narodów jest monarchia elekcyjna i Złota Wolność szlachecka od sierpnia 2013 roku (reformy Konfederacji Kijowskiej). W latach poprzednich w Rzeczypospolitej panowała monarchia dziedziczna.

Zgodnie z zapisami Artykułów Henrykowskich król posiada pełnię władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Nie może jednak podejmować żadnnych decyzji bez udziału i woli stanu szlacheckiego, który jest reprezentowany na Sejmie Walnym przez:

Są to tzw. stany sejmujące, do których zaliczny jest również król. Szlachta posiada liczne prawa i przywileje polityczne i ekonomiczne, które gwarantują jej przodującą rolę w życiu kraju. 

Organem, który pomaga królowi w sprawowaniu funkcji jest Kancelaria. Na jej czele stoi powoływany przez monarchę kanclerz, który z kolei może powoływać innych urzędników niezbędne do zarządzania państwem. Kanclerz reprezentuje Rzeczpospolitą na zewnątrz i czuwa nad porządkiem wewnętrznym. Kancelaria podlega jednak kontrolii Sejmu Walnego, przed którym kanclerz składa sprawozdania ze swojej działalności. 

Kolejnym ważnym organem administracji państwowej są sejmiki (obecnie: sejmik koronny i sejmik litewski). 

Są to lokalne zgromadzenia stanu szlacheckiego, które wybierają posłów na Sejm Walny oraz podejmują decyzje związne z Koroną i Litwą (instrukcje sejmikowe).

Po abdykacji lub śmierci króla ogól szlachty wybiera jego następcę. Każdy szlachcic Rzeczypospolitej ma prawo głosu i ubiegania się o koronę królewską. 

Podział administracyjny

Rzeczypospolita Obojga Narodów dzieli się na dwa podstawowe podmioty administracyjne:

Wojskowość

Rzeczypospolita Obojga Narodów posiada armię podzieloną na trzy części: Komput Koronny, Komput Litewski oraz Marynarkę Wojenną. Te dzielą się na mniejsze części - dywizje (bądź floty). W wojskach lądowych mniejszą jednostką organizacyjną jest pułk/regiment, zaś najmniejszą chorągiew, rota, kompania bądź sotnia (w zależności od rodzaju wojsk).

Wojska wszystkie dzielą się na dwa autoramenty: narodowy (husaria, pancerni, hajducy) oraz cudzoziemski (rajtaria, dragonia, artyleria). Ponadto każdy obywatel może własne wojsko rekrutować.

Stopnie wojskowe:

1. Hetman Wielki (jeno w wojskach Rzeczypospolitej). 2. Hetman Polny Koronny lub Litewski (jeno w wojskach Rzeczypospolitej). 3. Strażnik Wielki (jeno w wojskach Rzeczypospolitej). 4. Regimentarz. -------------------- 5. Pułkownik/Oberszter (we autoramencie cudzoziemskim). 6. Rotmistrz/Oberszterlejtnant (we autoramencie cudzoziemskim).. -------------------- 7. Porucznik/Major (we autoramencie cudzoziemskim). 8. Namiestnik/Kapitan (we autoramencie cudzoziemskim). -------------------- 9. Chorąży/Kornet (we autoramencie cudzoziemskim). 10. Podchorąży/Wachmistrz (we autoramencie cudzoziemskim). -------------------- 11. Kwatermistrz/Kapral (we autoramencie cudzoziemskim). 12. Dobosz/Pauker (we autoramencie cudzoziemskim) . -------------------- 13. Towarzysz/Szeregowy (we autoramencie cudzoziemskim). 14. Pocztowy/Żołnierz (we autoramencie cudzoziemskim).

Arena międzynarodowa

Rzeczpospolita Obojga Narodów utrzymuje obecnie oficjalne stosunki dyplomatyczne z 14 mikronacjami (13 państw polskiego mikroświata i jeden kraj rosyjskiego v- świata - Królestwo Ziem Białych). Rzeczpospolita była lub jest członkiem takich organizacji międzynarodowych, jak:

Okres historyczny

Rzeczypospolitej Obojga Narodów nawiązuje swoją tradycją i kulturą do czasów I RP, czyli XVII - XVIII wiek

Zobacz też

Władcy Rzeczypospolitej Obojga Narodów


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.