Micropedia
Advertisement
Logo Rojalistycznej Partii Dreamlandu od 15 stycznia 2021 roku.

Logo Rojalistycznej Partii Dreamlandu od 15 stycznia 2021 roku.

Logo Rojalistycznej Partii Dreamlandu od 15 stycznia 2017 roku do 15 stycznia 2021 roku

Rojalistyczna Partia Dreamlandu (RPD) - dreamlandzka partia polityczna założona 15 stycznia 2017 roku przez członka Klubu Politycznego św. Augustyna, Leszka van der Fryssau.

Historia

Korzenie dreamlandzkich rojalistów sięgają Leszka van der Fryssau, który niezadowolony z poczynań własnego obozu konserwatywnego, który reprezentował Daniel von Witt, postanowił w tajemnicy powołać odrębną partię polityczną skupiającą radykałów oraz konserwatystów, przywiązanych do silnej monarchii. 15 stycznia 2017 roku, Zamku Fryssau(dawn.Zamku Kopp-Ostrowskich) w Koppenbergu zwołał Zjazd Rojalistów, Konserwatystów i Radykałów, który przerodził się I Zjazd Założycielski Rojalistycznej Partii Dreamlandu, który na Lidera RPD wybrał van der Fryssau. Van der Fryssau następnego dnia został oficjalnie wyrzucony z partii i rządu. Wówczas uważał, że rząd zmierza w złą stronę. 16 czerwca 2017 złożył legitymację Lidera RPD i wyjechał z Dreamlandu. II Zjazd RPD wybrał Kacpra Chatlińskiego - Fryssau na nowego Lidera RPD. Jednak wkrótce zginął w wypadku i partia zawiesiła działalność.

W 2019 roku Leszek van der Fryssau wrócił do Dreamlandu i zwołał III Zjazd RPD na którym wybrano Prezesem Partii(funkcja powołana na Zjeździe w miejsce Lidera. Wkrótce na rok wyjechał do Austrii celem szkolenia i pogłębienia wiedzy. Na okres nieobecności patią kierował Komitet Polityczny. W 2020 wrócił z Austrii do Dreamlandu, zwołał IV Zjazd RPD na którym postanowiono o przejęciu nowego programu, będącego połączeniem programu dawnego KPA(partia upadła między 2017 a 2019) i programu z I Zjazdu. 10 grudnia 2020 roku RPD weszło do rządu Alfreda de Ebruz, który stał się rządem centroprawicowym. W czasie zamieszek z 27 grudnia 2020, Prezes van der Fryssau, rozmawiał z protestującymi, co było jednym z powodów upadków rządów de Ebruza. 28 grudnia 2020 van der Fryssau, podał się do dymisji. Przez krótki czas Prezes van der Fryssau był również p.o. Marszałka Parlamentu Królewskiego(27-29 grudnia 2020), jednak i tam popadł w konflikt z byłym Pierwszym Ministrem.

W ciągu czterech lat istnienia dwa razy kandydował na urząd Premiera i Pierwszego Ministra(również dwa razy przegrał) oraz Marszałka Parlamentu Królewskiego(również przegrał).

Program Partii

 • Zwiększenie Roli Władcy Dreamladu jako katalizatora dla sił parlamentarnych;
 • Odbudowanie Mocarstwowej Pozycji Dreamlandu;
 • Wzmocnienie Roli Wojska jako siły dbającego o porządek i bezpieczeństwo Dreamlandczyków;
 • Zrównanie Pozycji Rządu i Parlamentu;
 • Powołanie Rady Stanu jako organu doradczego króla;
 • Rozwój przemysłu zbrojeniowego;
 • promocja tradycyjnych wartości konserwatywnych, wpisanych w doktrynę teologii politycznej św. Augustyna z Hippony, patrona RPD – poszanowania tradycyjnego ładu społecznego, zaangażowania w życiu publicznym, troski o dobro wspólne, lojalności wobec Korony, krytycyzmu i prawdomówności;
 • obrona ustroju monarchicznego, przy zachowaniu parlamentaryzmu w każdych warunkach demograficznych;
 • obrona zasady państwa prawa;
 • antykomunizm;
 • walka o państwo silne, zdyscyplinowane, suwerenne i samowystarczalne kadrowo i agresywne w stosunkach zewnętrznych.

Władze RPD(2017 -)

Liderzy RPD

 • Leszek van der Fryssau (15 stycznia 2017 - 16 czerwca 2017)
 • Kacper Chatliński - Fryssau (16 czerwca 2017 - do swojej śmierci)

Prezesi RPD

Zjazdy i Plena Partii

 • I Zjazd (tzw. Założycielski) - wybrano Lidera Partii(van der Fryssau). Przedstawiono program i cele partii.
 • I Plenum - przedstawiono nowe cele partii na I półrocze 2017 roku.
 • II Zjazd - odbył się w konsekwencji rezygnacji van der Fryssau z funkcji Lidera. Wybrano nowego Lidera(Chatlińskiego-Fryssau)
 • II Plenum (tzw. Zawieszeniowe) - w konsekwencji śmierci Lidera(Chatlińskiego-Fryssau), Komitet Polityczny podjął uchwałę o zawieszeniu partii.
 • III Plenum - w konsekwencji na powrót van der Fryssau do Dreamlandu i partii, postanowiono o przemianowaniu urzędu szefa partii z Lidera na Prezesa.
 • III Zjazd (tzw. Odrodzeniowy) - wybrano Prezesa Partii Partii (van der Fryssau). Przedstawiono wstępny rys na rok 2019.
 • IV Plenum - powołane regionalnych struktur partii tj. Rojalistycznej Pariii Domeny Królewskiej(RPDK), Rojalistycznej Partii Furlandii i Luidoru(RPFiL) i Rojalistycznej Partii Scholandii(RPS)
 • IV Zjazd - potwierdzenie założeń IV Plenum.
 • V Plenum - rozwiązanie regionalnych struktur w konsekwencji rozdrobnienia kraju.
 • V Zjazd - przyjęcie nowego programu partii.
 • VI Zjazd - przyjęcie nowych symboli partii.
 • VI Plenum - powołanie regionalnych struktur Furlandii i Luindoru.