Herb Republiki Voxlandu

Królestwo Voxlandu - polska mikronacja powstała 30 lipca 2019 roku z połączenia Demokratycznej Republiki Rzymu i Księstwa Baradu.

Historia

Republika Voxlandu

Ok. 15 lipca 2019 roku Joahim von Ribertrop zaproponował w Baradzie połączenie z Demokratyczną Republiką Rzymu. Połączenie oficjalnie nastąpiło 30 lipca 2019. Parę dni później prezydent Filip Vox ogłosił, że od teraz każda ustawa aby została dodana do Dziennika Praw musi mieć jego zgodę.

Królestwo Voxlandu

Pod koniec sierpnia prezydent ogłosił, że wraz z powstaniem nowej strony Voxland zmieni się w Królestwo. Odbyło sie to 29 sierpnia 2019 roku. Od 4 września tego roku Voxland walczył w Wielkiej Wojnie o Ardemię. Niestety chęć Króla do podpisania umowy o uznaniu z Państwem Suderlandzkim spowodowało, że wojska Królestwa zostały wyrzucone z wyspy przez Państwo Ardemskie i Królestwo Suderlandu. W tamtych czasach Voxland leżał na Wurstlandii. 19 października 2019 pojawili się w Voxlandzie Wurstlandczycy. Po jednodniowym sporze, w trakcie którego Joahim von Ribertrop proponował wydzielanie nowej prowincji Wurstlandia i stworzenie państwa Voxlando-Wurstlandia, ostatecznie 20 października Voxland przeniósł się na dziś zajmowaną Voximę. Przez następne dni w państwie panował spokój. 17 listopada 2019 roku Łukasz I Zielony ogłosił abdykację na rzecz swojego brata Joahima von Ribertropa. 21 listopada do Voxlandu została inkropkowana Republika Ruby. 15 grudnia 2019 Voxland rozpoczął wojnę z Cyberlandią. Od tego dnia forum było atakowane przez reklamodawców. Król jednak stwierdził, że to nie wina Cyberlandii. Ostatecznie hosting forum forumoteka.pl zdecydował 25 grudnia 2019 roku o zamknięciu forum. (voxland.forumoteka.pl) Voxlandu do czasu zdobycia nowego forum przenieść się na stare forum Ruby.

Zjednoczone Państwo Voxlandu i Westlandu

Zajmę się tą sekcją. Proszę nie edytować.

II Królestwo Voxlandu

Po secesji 4 maja rozpoczął się okres II Królestwa Voxlandu. Jeszcze tego samego dnia Król Joahim von Ribertrop zwołał na obrady Konstytuantę, która 5 maja uchwaliła Konstytucję. Wkrótce potem pracę rozpoczęło Zgromadzenie Obywatelskie. W następnych dniach doszło do potężnych zatargów z Secesyjną Republiką Westland, zakończonych 15 maja deklaracją wojny. W dniu 20 maja Voxland wysłał armię w celu zaprowadzenia porządku w Barcji, lecz zdecydowano się na powrót. Dzień później w wyniku rewolucji w niepodległej Sambii doszło do powstania Dominium Pruskiego. Doprowadziło to do wzrostu trwającego od czasów ZP sporu z Barcją. W dniu 28 maja 2020 roku zawarto pokój z Westlandem i podjęto nieudaną próbę zjednoczenia. Ostatecznie dla dobra Voxlandu w dniu 12 czerwca 2020 Król Joahim von Ribertrop abdykował na rzecz aktualnej władczyni Aleksandry I. Ta ogłosiła nową Konstytucję, uchwaliła kilka ustaw, zrzekła się Dominium Pruskiego i Ruby, a ostatecznie 22 lipca 2020 roku abdykowała na rzecz Justyny Scraw-Marcjan-Chojnackiej von Hippogriff (Justyny I). W dniach od 7 do 14 sierpnia odbyły się wybory na Kanclerza, w których zwyciężył Joahim von Ribertrop. Niespodziewanie Justyna I abdykowała 12 września 2020 roku na rzecz Aleksandry I. W dniu 30 września przy stuprocentowym poparciu obywateli wprowadzono absolutyzm federacyjny. Dnia 2 października 2020 roku Voxland opuścił swoje dotychczasowe forum (voxland.mojeforum.net) i przeniósł się na aktualne forum. Od tamtego czasu w Voxlandzie panował spokój, aż w końcu na przełomie grudnia 2020 roku i stycznia 2021 roku w państwie zapanował marazm. W odpowiedzi na to obywatele Voxlandu rozpoczęli działania dążące do demokratyzacji ustroju. Doprowadziło to do tego, że w dniu 20 stycznia 2021 roku Królowa Aleksandra I abdykowała ogłaszając powstanie II Republiki Voxlandu.

II Republika Voxlandu/ Zjednoczone Państwo Voxlandu i Westlandu

W dniu 22 stycznia 2021 roku Voxland i Westland podpisały traktat, na podstawie którego powstało ponownie Zjednoczone Państwo Voxlandu i Westlandu.

Władza

Historyczny

Ustrojem Królestwa Voxlandu jest Monarchia. Na czele państwa stoi Król. Poza nim jest jeszcze Zgromadzenie Obywatelskie i Rada Królewska. Władze sądowniczą sprawuje zaś Sąd Królewski.

Obecny

Ustrojem Voxlandu jest absolutyzm federacyjny. Absolutną władzę centralną posiada Królowa. W skład federacji wchodzą szogunaty, posiadające spore prawa.

Gospodarka

Gospodarka w Królestwie Voxlandu jest wolnorynkowa. Obywatele mogą zakładać własne firmy i instytucje oraz zarabiać na nich. Walutą są Muszle, które pochodzą z Księstwa Baradu.

Geografia

Królestwo Voxlandu znajduje się na Nordacie, na wyspie o nazwie Voxima, leżąca na północ od głównego lądu Nordaty.

Podział administracyjny

Voxland dzieli się na Rzym (dawna Demokratyczna Republika Rzymu), Barad (dawne Księstwo Baradu) i Kralek. Regiony te dzielą się na powiaty, a te na miasta.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.