FANDOM


Państwo Suderlandu

Państwo Suderlandu, Suderland (dawniej Królestwo Połudiolandii) polska mikronacja o ustroju republikańskim, powstała 24 maja 2016.

Państwo Suderlandu
WwWPGYl

Flaga Suderlandu

Wl9Evbw

Godło Republiki Suderlandu

Hymn: "Chwała ci Suderlandzie"
Konstytucja Uchwała Konstytucyjna z dnia 7 września 2019
Język Urzędowy Polski
Stolica Deliland
Ustrój Polityczny        Junta Wojskowa
Głowa Państwa        Naczelnik Państwa, Norbert Byfyj
Szef Rządu Brak, obowiązki podzielone pomiędzy kierowników resortów
Waluta 1 Korona Suderlandzka = 100 Halerzy (KOS)
Niepodległość 24 Maja 2016 roku
Kod Samochodowy SU
ZFxHU6v

Mapa Republiki Suderlandu

  Forum Suderlandu

Ustrój

Suderland jest Juntą Wojskową, gdzie najwyższą władzę posiada naczelnik państwa. Może on mianować i odwoływać senatorów oraz sędziów, nadawać i odbierać obywatelstwo, powoływac kierowników resortów. Sprawuje formę nadzorczą nad senatem przy jednoczesnym prawie do tworzenia aktów prawnych bez potrzeby konsultacji ich z senatem. Senat ma za zadanie uchwalenie, nowelizowanie aktów prawnych oraz pracę nad nową konstytucją.

Geografia

Suderland podzielony jest na 2 główne wyspy, właściwy Suderland i wyspę Elladorską. Oprócz nich na południowym wschodzie kraju znajduje się 6 mniejszych wysp. Główna wyspa jest w większości wyżynna, największą niziną jest tu nizina Alfold znajdująca się w centrum kraju. Zachód wyspy Elladorskiej jest nizinny, natomiast na wschodzie znajduje się niskie pasmo górskie. Na wszystkich wyspach znajduje się w sumie 8 pasm górskich, największe z nich to Szkila (najwyższy szczyt ok.2100 m.n.p.m.), góry Nagy i góry Kelet.. W Suderlandzie znajduje się pięć zatok, a przez kraj przepływa wiele rzek. Największe to Alfold i Namesseg.

Podział Administracyjny

Zgodnie z ustawą o podziale administracyjnym, Suderland podzielony jest na 5 hrabstw, okręg stołeczny Deliland oraz tymczasowo anektowane terytoria Nordaty. Są to:

- Hrabstwo Alacurto (Alacurto) - Gregory Mykko

- Hrabstwo Bradburg (Bradburg) - Gubernator Ferdynand Dugosz

- Hrabstwo Ellador (Ellador) - Mystic I Suder

- Hrabstwo Sefez (Jassena) - Gubernator Hans von Eichenblatt

-Hrabstwo Koburgia (Brusselia) - Gubernator Norbert Byfyj

- Okręg Deliland - Prezydent miasta Karl von Schwarzengrau

-Nordackie tereny tymczasowo anektowane.- Zarządca Karl von Schwarzengrau

Każdym hrabstwem rządzi Gubernator, który jednocześnie zarządza pozostałymi miastami, bądź też powołuje burmistrzów. Każdy z gubernatorów jest wybierany w wyborach powszechnych na okres 4 miesięcy.

Historia

Początki - 24 maja 2016 Śp. Król Krzysztof Gryf mianował Józefa Sowińskiego na kanclerza Połudiolandii i tego samego dnia oficjalnie proklamowano Królestwo Połudiolandii. Przez następne dni przybywali nowy obywatele, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą i polityczną. W pierwszych wyborach, które odbyły się 7 czerwca i 13 czerwca wygrała Partia Kanclerza - Partia Rozwoju Połudiolandii, która nie zdobyła większości w senacie. Na przełomie czerwca i lipca ministrowie rządu zrezygnowali ze stanowisk zastąpili ich nowi. W lipcu nastąpił spadek aktywności, który skutkował kryzysem politycznym.

Rozwój - Na początku sierpnia, Kanclerz Sowiński przekazał swe uprawienia dla Ryszarda Maja, który z teką zastępcy kanclerz zmienił skład rządu i zwiększył aktywność obywateli. Założył on bank oraz przedstawił projekt nowej Konstytucji. Konstytucja miał zmienić ustrój państwa na Monarchię Parlamentarną.  Maj krytykował aktualną konstytucje za skomplikowaną i pełną dziur prawnych. W tym samym czasie, trwały rozmowy nad Unią Realną z Królestwem Wunikanu, które nie zakończyły się sukces, poniewż mieszkańcy Wunikanu chcieli przejąć władze w Połudiolandii. Jednakże niedługo pózniej odbyły się elekcja na króla Wunikunu w której zwyciężył Śp. Krzysztof Gryf. Jego kandydaturę zgłosił ówczesny kanclerz Józef Sowiński. Tuż po wyborze na namiestnika Wunikunu został obrany Kusarigama Zjawa.

Kryzys Rządowy - 12 września 2016, zmarł Król Krzysztof Gryf. Kanclerz, przedstawił projekt stworzenia rady, która miała zastąpić urząd Króla i przygotować kraj do nowej Konstytucji. Wobec sprzeciwu Wicekanclerza i odrzucenia wniosku przez senat, nastąpił kryzys rządowy. Kraj podzielił się na zwolenników republiki i monarchii. Republikanie chcieli zmiany konstytucji wraz z ustrojem na Republikę Parlamentarną i zwiększenie kompetencji senatu. Monarchiści chcieli silnej władzy bez ograniczeń. Po miesiącu sporów i impasu, do senatu wpłynął wniosek o konstruktywne  votum nieufności wobec kanclerza. Powodem złożenia votum było brak szukania porozumienia, próba przejęcia władzy oraz niesłuchanie senatu i Rady Ministrów.

Zamach i jego skutki - Votum zostało przez senat przyjęte, a Kanclerz głosił, że jest nielegalne. Marszałek Senatu von Razorin przedstawił swój plan porozumienia, ale zakończył się klapą, na skutek kłótni i sporów.  20 października 2016 Wicekanclerz wraz z Ministrem Obronny Narodowej wprowadzili Stan wojenny na terenie całego kraju. Argumentowali, że sytuacja ich do tego zmusiła i obiecali, przeprowadzić demokratyczne referendum nad nową Konstytucją i wybory do senatu. Pomimo protestów opozycji, obeszło się bez rozlewu krwi. 22 października w referendum wybrano nową konstytucje, a dzień później odbyły się wybory, w której zwyciężyli zwolennicy republiki, którzy otrzymali 4 głosy w 7 osobowym senacie. Ryszard Maj udał się na emigracje, a senat wybrał Prezydenta oraz Kierowników Resortów.

Gospodarka

W Republice Suderlandu panuje gospodarka wolnorynkowa, choć występują także nieliczne spółki skarbu państwa jak przykład zakłady zbrojeniowe "Rosomak", czy też Suderlandzka Spółka Budowlana. Dużą część działalności gospodarczych stanowi przemysł ciężki reprezentowany w dużej mierze przez huty i kopalnie. Oprócz tego niezwykle rozwinięty jest tez przemysł motoryzacyjny oraz kolejnictwo. Z pozostałych sektorów istnieje jedna działalność poświęcona rolnictwu, natomiast w sektorze usług duże znaczenie mają firmy bukmacherskie, transportowe (w tym lotnicze i kolejowe), czy też browarnicze.

Kultura

Główną atrakcją w Suderlandzie są rozgrywki w piłce nożnej. 10 drużynowa "Liga Suderlandu" ma już za sobą 4 sezony. Popularne są tu również wyścigi samochodowe i kolarstwo. W kraju funkcjonują lub funkcjonowały różne gazety, będące najpopularniejszą formą przekazywania informacji. W republice funkcjonuje - Suderlandzka Akademia Nauk oraz uczelnie - Akademia Oficerska i Narodowy Uniwersytet Suderlandu. Mieszkańcy często dyskutują ze sobą na konferencji Skype, gdzie toczy się duża część życia państwa.

W 2018 rok Republika Suderlandu organizowała również konkurs piosenki Our Sound.

Władze Suderlandu

Królestwo Połudiolandii (24.05-2016 - 22.10.2016)

1. Król Krzysztof Gryf (24.05.2016 - 12.09.2016)

Kanclerz Józef Sowiński (24.05.2016- 01.08.2016)

Vice Kanclerz Ryszard Maj pełniący obowiązki kanclerza (01.08.2016-12.09.2016)

Okres bezkrólewia (12.09.2016 - 22.10.2016)

Kanclerz Józef Sowiński (12.09 - 18.10.2016)

WRON (Wojskowa rada ocalenia narodowego) (18.10- 22.10.2016)

Republika Suderlandu (22.10.2016 - 07.09.2019)

= vacat = (22.10.2016 - 05.11.2016)

1. Prezydent Karakal Stonoga (05.11.2016 - 05.03.2017)

2. Prezydent Fryderyk Marks (05.03.2017 - 05.07.2017)

3. Prezydent Hubert Michalczak (05.07.2017 - 02.03.2018)

= Pełniący obowiązki Prezydenta = Filip Lotnik (02.03.2018 - 05.03.2018)

4. Prezydent Ryszard Maj (05.03.2018 - 05.07.2018)

5. Prezydent Filip Lotnik (06.07.2018 - 23.09.2018)

= vacat = Karl von Schwarzengrau jako Marszałek Senatu (23.09.2018 - 07.03.2019)

6. Prezydent Stanisław Dmowski (07.03.2019 - 18.08.2019)

= vacat = Karl von Schwarzengrau jako Marszałek Senatu (18.08.2019 - 22.08.2019)

= vacat = Norbert Byfyj jako Wicemarszałek Senatu (22.08.2019 - 07.09.2019)

Państwo Suderlandu (07.09.2019 - obecnie)

1. Naczelnik Państwa Norbert Byfyj (07.09.2019 - obecnie)


Partie i Ruchy Społeczne

Zobacz także: Partie Polityczne w Republice Suderlandu

W Państwie Suderlandu obowiązuje system wielopartyjny. Zazwyczaj scena polityczna jest bardzo dynamiczna i często ulega zmianie. Z tego też powodu w całej historii powstało mnóstwo ugrupowań tworzących potem koalicje bądź innego typu związki. Obecnie zdecydowana większość partii politycznych ma chociaż częściowy udział w strukturach władzy państwa.

AKTUALNI KIEROWNICY RESORTÓW

Resort Obrony Narodowej - Karl von Schwarzengerau

Resort Spraw Wewnętrznych - Ferdynand Dugosz

Resort Spraw Zagranicznych - Albrecht Pringsheim

Resort Gospodarki i Finansów - Norbert Byfyj

Resort Kultury i Oświecenia - Ferdynand Dugosz

AKTUALNI SENATOROWIE

1. Karl von Schwarzengrau - SPO

2. Hans von Eichenblatt - BBWP

3. Filip Lotnik - BBWP

4. Norbert Byfyj - SDN

5. Ferdynand Dugosz - SDN

6.Gregory Mykko - BBWP

7. Albrecht Pringsheim - SDN

AKTUALNI SĘDZIOWIE SN

Gustaw II Vladerewski - Prezes Sądu Najwyższego

= vacat =

= vacat =

Święta Narodowe

6 maja - Święto Suderlandzkich Sił Zbrojnych,

27 maja - Dzień Niepodległości,

22 października - Święto Konstytucji,

23 października - Święto Republiki,

10 listopada - Święto Prawa

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.