FANDOM


Republika Suderlandu [1]

Republika Suderlandu

Screenshot 2

GODŁO SUDERLANDU

Język(i) urzędowe polski
Stolica Deliland
Ustrój polityczny Republika Parlamentarna
Głowa państwa
Prezydent Republiki Ryszard Maj
Szef Rządu Brak - Funkcje podzielone między kierowników resortów
Religia państwowa Brak
Uzyskanie niepodległości Suwerenność 24.05.2016
Waluta Korona Suderlandzka - 100 halerzy Suderlandzkich
Hymn państwowy brak
Kod samochodowy SU
Populacja Populacja wirtualna - nieokreślona

Obywatele realni - 31

Domena internetowa

http://suderland.y0.pl/

Republika Suderlandu, Suderland (dawniej Królestwo Połudiolandii) polska mikronacja o ustroju republikańskim, powstała 24 maja 2016.

Ustrój

Suderland jest republiką parlamentarną, w której najważniejszym organem jest jednoizbowy parlament (senat). Najwyższym aktem prawnym jest Konstytucja Republiki Suderlandu z dnia 22 października 2016. W Republice Suderlandu obowiązuje trójpodział władzy oraz zasada niepołączalności stanowisk łączących uprawnienia władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej z wyjątkiem sprawowania funkcji członka Rządu i mandatu parlamentarzysty. Do władz wykonawczych należy Prezydent wybierany na 4-miesięczną kadencje i Kierownictwa Resortów. Do władz ustawodawczych należy senat, w którym kadencja trwa 3 miesiące, a do władz sądowniczych, Sąd Najwyższy, w którym sędziowie są wybierani przez senat i prezydenta na 6 miesięczną kadencje.   

Historia

HISTORIA STAROŻYTNA

Wyspy Suderlandzkie oderwały się od jednego z większych kontynentów Polinu ok. 2 miliardów lat p.n.e. Rejony Gór Nagy były zamieszkiwane przez rdzenny lud tamtejszych do 1.300.000 roku p.n.e kiedy to ludy te połączone w jedną "konfederację" zaczęły agresywną kolonizację rejonów południowych. Zajmując wkrótce niemal cały wschodni Suderland. Mówi się, że to wtedy właśnie pierwszy raz zetknięto się z Wunikuńczykam. Ludzie ci przybyli z nie do końca wiadomych rejonów, zajmując cały dzisiejszy półwysep Wunikuński. Walki pomiędzy rdzennymi mieszkańcami a Wunikuńczykami trwały aż do 2 wieku n.e. Kiedy to do brzegów przybyli kolonizatorzy z Nordaty.( Ponoć stąd pochodzi nazwa państwa, jako że odkrywcy przybyli z północy, określili ziemie te "Suderlandem"). Przewodził im pierwszy Razorin, założyciel największego rodu Suderlandzkiego do dziś dzień. Odkrywcy porozumieli się z pokojowo nastawionymi rdzennymi mieszkańcami, obiecując pomóc ich zacofanej armii rozprawić się z Wunikuńczykami, w zamian za możliwość wybudowania osad. Po szybkim podboju jeszcze bardziej zacofanego Wunikunu, Razorin skupił się na kolonizowaniu nie odwiedzanej przez tubylców. Do 3 wieku n.e. rejony- Kioto, Wunikun, Nantes, Zar, Szkila i wyspa Elladorska znalazły się w rękach Razorina, on sam wybrał na siedzibę swojego rodu przepiękną wyspę Ellador. Tymczasem całe Nagy, Kelet, Tortenet i Alfold (wraz z późniejszą stolicą Heimral.) zostały przejęte przez rdzennych Suderlandczyków. Ten podział między zachód (Razorinów) i wschód (Suderlandczyków) trwał do VII wieku n.e. Na zachodzie oczywiście rządy dziedzicznie sprawował ród Razorinów, a na wschodzie istniała ograniczona demokracja szlachecka, gdzie najważniejsze rody ( a właściwie pozostałości po plemionach) wybierały wspólnego władcę. Napięcia między obydwoma obozami rosły, aż osiągnęły swe apogeum w 622 roku. Doszło już do kilku zatargów granicznych pomiędzy zachodem a wschodem, wydawało się że wojna stoi za rogiem. 15 lipca piracki statek zaatakował Razoriński statek zaopatrzeniowy , po czym odpłynął na wschód. Razorini nie mieli bezpośrednich dowodów na udział rządu Wschodu w tym ataku, jednak taki pretekst im wystarczył. Zaatakowali wschód 3 dni później. Konflikt ten nazwany Wojną Jednoczącą ciągnął się jeszcze przez przeszło 50 lat. Wbrew pozorom Suderlandczycy szybko przejęli inicjatywę i powoli, kawałek po kawałku, wydzierali Suderland z rąk Razorinów. Do 678 roku wojska Razorinów wyparto z głównej wyspy, jednak Wschodowi nigdy nie udało się zdobyć Elladoru. Traktat Cassadelski podpisany w 691 roku zjednoczył Suderland pod panowaniem ówczesnego władcy wschodu Ameryka Emwaldika. Według traktatu wyspa Elladorska stała się osobnym państwem rządzonym przez Razorinów, nazwanym na początku Wolną Wyspą Ellador, a później Księstwem Elladoru. Pozostała taka do XV wieku kiedy Krzysztof II Szybki ponownie dołączył ją do Suderlandu. Co ciekawe, na króla koronował się dopiero prawnuk Ameryka, Bohdan w 801 roku. Od tej pory wszyscy władcy Suderlandu ( z wyjątkiem Jarosława I) dzierżyli ten tytuł, aż do 2016 roku.

WCZESNE ŚREDNIOWIECZE (700-1000 r.n.e)

Po wojnie Jednoczącej władze w kraju przejął ród Ameryków, za założyciela tej dynastii uznaje się Ameryka Emwaldika. Przez pierwsze 100 lat panowania rządzący zmagali się z problemami wewnętrznymi, chaos wywołany przez wojnę jednoczącą starało się dla własnych celów wykorzystać wielu magnatów. Skutkowało to wybuchem 6 mniejszych wojen domowych, z reguły bardzo szybko tłumionych przez rząd (po za tej z 731r. która trwała ponad rok). Dopiero król Bohdan I zdołał przywrócić porządek w państwie.

Nowożytność (1680-1859 r. n.e)

W wieku XVII tuż po zakończeniu II wojny Wunikuńskiej ród Gryfów po wymarciu linii panującej Ameryków przejął władzę w państwie. Za protoplastę ich dynastii uznaje się Augusta Gryfa- Kanclerza Królewskiego w latach 1690-1695. To właśnie jego potomek- August Jan I Gryf przejął koronę. Pod jego panowaniem państwo rozwinęło się. Nawiązano stosunki handlowe z państwami zagranicznymi, uregulowano stosunki z Wunikunem oraz umocniono władzę na wyspach. Jednakże tuż po śmierci Augusta Jana z niewyjaśnionych przyczyn doszło do konfliktu rodowego na tle politycznym. Pretensje do korony zgłaszał ród Mortesów popierany przez magnatów pochodzenia wunikuńskiego jednakże w imieniu obrony praw do korony małoletniego wówczas Jana II wystąpił arcyksiąże Józef oraz ród Gryfów wraz z poplecznikami oraz ród Razorinów chcący zdobyć większe wpływy poprzez wykluczenie z życia politycznego w walce Mortesów. Walką tą charakteryzować się miało cały okres panowania Jana II- od 1714r. aż do 1765r. -a zakończył się po 3 latach bezkrólewia i anarchii wyparciem Mortesów z kontynentu Suderlandu oraz wstąpieniem na tron Jakuba I pochodzącego z linii Delilandzkich Gryfów. Odbudową państwa zajął się Jakub I Odbudowiciel- wnuk Józefa. Jako pierwszy nakazał obwarowania miasta będącego siedzibą rodu Gryfów- Delilandu. Wówczas miasto te zaczęto uważać za stolicę całego państwa. Okres panowania Jakuba oraz jego 2 następców, czyli lata 1768- 1821 poczęto nazywać w historiografii "Wielką odbudową". Kraju wrócono dawną świetlność jednak zabiegi te zostały zaprzepaszczone. Gdy na tron wstąpił Konrad IV Zamknięty postawiono na izolacje. Państwo uspokoiło się jednak znikło z map świata.

Początki - 24 maja 2016 Śp. Król Krzysztof Gryf mianował Józefa Sowińskiego na kanclerza Połudiolandii i tego samego dnia oficjalnie proklamowano Królestwo Połudiolandii. Przez następne dni przybywali nowy obywatele, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą i polityczną. W pierwszych wyborach, które odbyły się 7 czerwca i 13 czerwca wygrała Partia Kanclerza - Partia Rozwoju Połudiolandii, która nie zdobyła większości w senacie. Na przełomie czerwca i lipca ministrowie rządu zrezygnowali ze stanowisk zastąpili ich nowi. W lipcu nastąpił spadek aktywności, który skutkował kryzysem politycznym.

Rozwój - Na początku sierpnia, Kanclerz Sowiński przekazał swe uprawienia dla Ryszarda Maja, który z teką zastępcy kanclerz zmienił skład rządu i zwiększył aktywność obywateli. Założył on bank oraz przedstawił projekt nowej Konstytucji. Konstytucja miał zmienić ustrój państwa na Monarchię Parlamentarną.  Maj krytykował aktualną konstytucje za skomplikowaną i pełną dziur prawnych. W tym samym czasie, trwały rozmowy nad Unią Realną z Królestwem Wunikanu, które nie zakończyły się sukces, poniewż mieszkańcy Wunikanu chcieli przejąć władze w Połudiolandii. Jednakże niedługo pózniej odbyły się elekcja na króla Wunikunu w której zwyciężył Śp. Krzysztof Gryf. Jego kandydaturę zgłosił ówczesny kanclerz Józef Sowiński. Tuż po wyborze na namiestnika Wunikunu został obrany Kusarigama Zjawa.

Kryzys Rządowy - 12 września 2016, zmarł Król Krzysztof Gryf. Kanclerz, przedstawił projekt stworzenia rady, która miała zastąpić urząd Króla i przygotować kraj do nowej Konstytucji. Wobec sprzeciwu Wicekanclerza i odrzucenia wniosku przez senat, nastąpił kryzys rządowy. Kraj podzielił się na zwolenników republiki i monarchii. Republikanie chcieli zmiany konstytucji wraz z ustrojem na Republikę Parlamentarną i zwiększenie kompetencji senatu. Monarchiści chcieli silnej władzy bez ograniczeń. Po miesiącu sporów i impasu, do senatu wpłynął wniosek o konstruktywne  votum nieufności wobec kanclerza. Powodem złożenia votum było brak szukania porozumienia, próba przejęcia władzy oraz niesłuchanie senatu i Rady Ministrów.

Zamach i jego skutki - Votum zostało przez senat przyjęte, a Kanclerz głosił, że jest nielegalne. Marszałek Senatu von Razorin przedstawił swój plan porozumienia, ale zakończył się klapą, na skutek kłótni i sporów.  20 października 2016 Wicekanclerz wraz z Ministrem Obronny Narodowej wprowadzili Stan wojenny na terenie całego kraju. Argumentowali, że sytuacja ich do tego zmusiła i obiecali, przeprowadzić demokratyczne referendum nad nową Konstytucją i wybory do senatu. Pomimo protestów opozycji, obeszło się bez rozlewu krwi. 22 października w referendum wybrano nową konstytucje, a dzień później odbyły się wybory, w której zwyciężyli zwolennicy republiki, którzy otrzymali 4 głosy w 7 osobowym senacie. Ryszard Maj udał się na emigracje, a senat wybrał Prezydenta oraz Kierowników Resortów.

Polityka zagraniczna

Lista państw z którymi Suderland podpisał traktaty o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

-Królestwo Dreamlandu (07.04.2017)

-Królestwo Elderlandu (?)

-Republika Bialeńska (03.06.2017)

-Republika Garapeńska (03.06.2017)

-Republika Batawska (15.06.2017)

-Brodria Północna (27.06.2017)

-Brodria Południowa (?)

-Carstwo Brodryjskie (14.09.2017)

-Państwo Kościelne Rotria (08.09.2017)

-Monarchia Austro-Węgierska (23.01.2018)

Państwa, z którymi Suderland nie podpisał traktatu ale uznaje ich obecność w międzynarodowej społeczności:

-Księstwo Sarmacjii

-Chanat Kugarski

-Santera 

-Baridas

-Rzeczpospolita Obojga Narodów 

-Teutonia

-Wandystan

-Slawonia

-Księstwo Koburgii

-Hasseland

Kultura

Główną atrakcją w Suderlandzie są rozgrywki w piłce nożnej. 10 drużynowa "Liga Suderlandu" ma już za sobą 4 sezony. Popularne są tu również wyścigi samochodowe i kolarstwo. W kraju funkcjonują lub funkcjonowały różne gazety, będące najpopularniejszą formą przekazywania informacji. W republice funkcjonuje - Suderlandzka Akademia Nauk oraz uczelnie - Akademia Oficerska i Narodowy Uniwersytet Suderlandu. Mieszkańcy często dyskutują ze sobą na konferencji Skype, gdzie toczy się duża część życia państwa.

Władze Suderlandu

Królestwo Połudiolandii (24.05-2016 - 22.10.2016)

1. Król Krzysztof Gryf (24.05.2016 - 12.09.2016)

Kanclerz Józef Sowiński (24.05.2016- 01.08.2016)

Vice Kanclerz Ryszard Maj pełniący obowiązki kanclerza (01.08.2016-12.09.2016)

Okres bezkrólewia (12.09.2016 - 22.10.2016)

Kanclerz Józef Sowiński (12.09 - 18.10.2016)

WRON (Wojskowa rada ocalenia narodowego) (18.10- 22.10.2016)

Republika Suderlandu (22.10.2016 - obecnie)

= vacat = (22.10.2016 - 05.11.2016)

1. Prezydent Karakal Stonoga (05.11.2016 - 05.03.2017)

2. Prezydent Fryderyk Marks (05.03.2017 - 05.07.2017)

3. Prezydent Hubert Michalczak (05.07.2017 - 02.03.2018)

= Pełniący obowiązki Prezydenta = Filip Lotnik (02.03.2018 - 05.03.2018)

4. Prezydent Ryszard Maj (05.03.2018 - 05.07.2018)

5. Prezydent Filip Lotnik (06.07.2018 - 23.09.2018)

= vacat = Karl von Schwarzengrau jako Marszałek Senatu (23.09.2018 - 07.03.2019)

6. Prezydent Stanisław Dmowski (07.03.2019 - obecnie)


Partie i Ruchy Społeczne

- Partia Rozwoju Suderlandu - monarchistyczna partia polityczna powstała z inicjatywy Józefa Sowińskiego w maju 2016 roku. Po porzuceniu kraju przez Sowińskiego partia przeszła gruntowną renowację, popierają panujący ustrój. Obecnie nie posiadają przedstawiciela w senacie.

- Demokratyczna Partia Suderlandu - republikańska partia polityczna powstała z byłego Stronnictwa Gryfów. Jej założycielem jest Eberhard von Razorin, były Marszałek Senatu, a obecnie Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych. Partia popiera aktualny ustrój. W styczniu 2018 roku weszli w koalicję z BRLHiS. Obecnie partia nie jest związana koalicją i posiada jednego przedstawiciela w senacie.

- Bezpartyjny Ruch Ludu Hutników i Smoków - . Ruch antysystemowy, powstały z inicjatywy Fryderyka Marksa. Po odejściu Marksa z partii w związku z wyborem do SN partia przeszła głęboki kryzys. W związku z brakiem aktywności prezesa Arkadiusza Alviusza, partia w V wyborach do senatu nie zdobyła żadnego głosu. Pod koniec 2017 roku jednak Alviusz powrócił do aktywności a Marksowi skończyła się kadencja w sądzie, w związku z czym partia odrodziła się. W styczniu 2018 roku weszła w koalicję z DPS.

- Suderland Sozialdemokratishe Partei- Lewicowa partia o poglądach socjaldemokratycznych., reprezentująca Luksemburgizm powstała 4 kwietnia 2018 roku. Powstanie partii zainicjował Kacper Kowalski, jeden z głównych polityków lewicowych w Suderlandzie i jeden z twórców Kongresu Lewicy Demokratycznej, której do SSP jest de facto kontynuacją. Partia obecnie ma jednego członka i żadnych przedstawicieli w Senacie.

- Partia Wolnego Suderlandu - partia o skrajnie prawicowych poglądach powstała przez zwolenników silnej władzy w kraju. W ostatnich wyborach partia nie wystartowała ze względu na brak aktywności obywateli.

- Alternatywa dla Suderlandu - prawicowa partia powstała w październiku 2017 roku z inicjatywy Romana Dmowskiego i Karla von Schwarzengrau. Zwyciężyli w trzech wyborach, jednakże obecnie nie posiadają przedstawicielstwa w senacie.

- (Bez)Partyjny Ruch Mieszkańców Demokratycznych i Smoków- Powstała 12 stycznia 2018 roku koalicja między BRLHiS a DPS. Koalicja powstała w celu zawiązania sił przed lutowymi wyborami do senatu między partiami o zbliżonych poglądach.

- Narodowa Partia Suderlandu - Partia założona z inicjatywy Karla von Schwarzengrau w wyniku rozłamu w Alternatywie dla Suderlandu. Obecnie w senacie zasiada trzech przedstawicieli tej partii.

-Stronnictwo Demokratyczno-Nardowe - Partia powstała z inicjatywy Norberta Byfyja, rozgoryczonego biernością dotychczasowej partii do której należał. Partia cechuje konserwatywne poglądy społeczne oraz stawia na rozwój kultury i gospodarki państwa. Obecnie w senacie zasiada dwóch przedstawicieli tej partii.

AKTUALNI KIEROWNICY RESORTÓW

Resort Obrony Narodowej - Karl von Schwarzengerau

Resort Spraw Wewnętrznych - Karl von Schwarzengrau

Resort Spraw Zagranicznych - Eberhard von Razorin

Resort Gospodarki i Finansów - Norbert Byfyj

Resort Kultury i Oświecenia - Hans von Eichenblatt

AKTUALNI SENATOROWIE

1. Karl von Schwarzengrau - NPS

2. Hans von Eichenblatt - NPS

3. Maximilian Groziwozki - NPS

4. Norbert Byfyj - SDN

5. Ferdynand Dugosz - SDN

6.Gregory Mykko - PRS

7. Filip Lotnik - PRS

AKTUALNI SĘDZIOWIE SN

Gustaw II Vladerewski - Prezes Sądu Najwyższego

= vacat =

= vacat =


Święta Narodowe

6 maja - Święto Suderlandzkich Sił Zbrojnych,

27 maja - Dzień Niepodległości,

22 października - Święto Konstytucji,

23 października - Święto Republiki,

10 listopada - Święto Prawa

Podział Administracyjny

Zgodnie z ustawą o podziale administracyjnym, Suderland podzielony jest na 5 hrabstw, okręg stołeczny Deliland oraz tymczasowo anektowane terytoria Nordaty. Są to:

- Hrabstwo Alacurto (Alacurto)

- Hrabstwo Bradburg (Bradburg)

- Hrabstwo Ellador (Ellador)

- Hrabstwo Sefez (Jassena)

-Hrabstwo Koburgia (Brusselia)

- Okręg Deliland

-Nordackie tereny tymczasowo anektowane.

Każdym hrabstwem rządzi Gubernator, który jednocześnie zarządza pozostałymi miastami, bądź też powołuje burmistrzów. Każdy z gubernatorów jest wybierany w wyborach powszechnych na okres 4 miesięcy.
Screenshot 2-1

Geografia

Suderland podzielony jest na 2 główne wyspy, właściwy Suderland i wyspę Elladorską. Oprócz nich na południowym wschodzie kraju znajduje się 6 mniejszych wysp. Główna wyspa jest w większości wyżynna, największą niziną jest tu nizina Alfold znajdująca się w centrum kraju. Zachód wyspy Elladorskiej jest nizinny, natomiast na wschodzie znajduje się niskie pasmo górskie. Na wszystkich wyspach znajduje się w sumie 8 pasm górskich, największe z nich to Szkila (najwyższy szczyt ok.2100 m.n.p.m.), góry Nagy i góry Kelet.. W Suderlandzie znajduje się pięć zatok, a przez kraj przepływa wiele rzek. Największe to Alfold i Namesseg.

WIĘKSZE MIASTA:

- Deliland (stolica) - 2.100.000 ludności.

- Ellador - 1.000.000 ludności

- Kioto - 700.000 ludności

- Bradburg - 480.000 ludności

- Moradores - 480.000 ludności

- Jassena - 400.000 ludności

- Nantes - 300.000 ludności

- Cassadela - 200.000 ludności

- Alacurto - 80.000 ludności

- Fejlesztel

- Holdburg

- Uriwande

Screenshot 1