Micropedia
Advertisement


Republika Socjalistyczna Czesnoradu, RSC, Czesnorad – to mikronacja o charakterze komunistycznym leżąca w Nordacie na wyspie Fridonia, która znajduje się na Morzu Wurstlandzkim. Głową państwa jest Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych RSC Włodzimierz Molotin.


Geografia

Dane ogólne.

Państwo leży na wyspie Fridonia, która znajduje się na Morzu Wurstlandzkim w Nordacie. Klimat kraju jest wilgotny ze względu na otaczający wyspę ocean. Góry znajdują się w centralnej części kraju, przede wszystkim w dystrykcie centrogradzkim.

Ukształtowanie terenu.

Większość krajobrazu Republiki Socjalistycznej Czesnoradu składa się z nizin, które występują na całej północy kraju. W skład nizin wchodzi między innymi obszar Pojezierza Dolnogorskiego. Natomiast góry znajdują się już na południu kraju, a najwyższym szczytem w Czesnoradzie jest Szczyt Komunizmu, który osiąga 1196 m n.p.m.

Rzeki i jeziora.

Najdłuższą rzeką w Czesnoradzie jest Toćka, ponieważ źródło rzeki znajduje się w Szczycie Komunizmu, natomiast ujście znajduje się na północy kraju. Jeśli chodzi o jeziora to najwięcej jezior występuje w dystrykcie dolnogorskim, a konkretniej na obszarze Pojezierza Dolnogorskiego.

Położenie Czesnoradu na mapie Nordaty (na czerwono zaznaczony).

Położenie Czesnoradu na mapie Nordaty (na czerwono zaznaczony Czesnorad).

Mapa ukształtowania terenu

Ukształtowanie terenu Czesnoradu.


Podział Administracyjny

Kraj dzieli się na 7 dystryktów i Stolicę Nowańsk, która jest miastem wydzielonym:

Dystrykt Stolica Ilość obwodów
centrogradzki Centrograd 3
dolnogorski Droter 4
górnogorski Hartoryjsk 5
krankowski Zwerigrad 3
krasnoradzki Sarmow 3
pomorański Recin 3
sowarkowy Zostaj 2

Mapa podziału administracyjnego Czesnoradu.

Liczba obwodów w całym kraju wynosi 23, nie wliczając miasta wydzielonego. Obwody z kolei dzielą się na Miasta.

Polityka

Struktura Państwowa

Republika Socjalistyczna Czesnoradu jest krajem, który posiada dwupodział władzy i dzieli się na: Władzę Wykonawczo-Ustawodawczą oraz Sądowniczą. Władza Wykonawczo-Ustawodawcza jest sprawowana przez Radę Komisarzy Ludowych, na czele której stoi Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych. Natomiast Władzę Sądowniczą tworzą Sądy Powszechne i Sąd Ludowy, który jest powoływany przez Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych. Sąd Ludowy z kolei powołuje Sądy Powszechne.

Radę Komisarzy Ludowych tworzą Komisarze Ludowi, którzy zajmują się przydzielonymi im Komisariatami:

 • Komisariat Spraw Zagranicznych
 • Komisariat Nauki i Oświaty
 • Komisariat Bezpieczeństwa Narodowego
 • Komisariat Zdrowia Publicznego
 • Komisariat Rolnictwa i Przemysłu
 • Komisariat Administracji Publicznej
 • Komisariat Planowania Gospodarczego
 • Komisariat Sprawiedliwości
 • Komisariat Kultury i Dziedzictwa
 • Komisariat Cybernetyki

Głowa Państwa

Obecną i zarazem pierwszą głową państwa jest Włodzimierz Romanow Molotin, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych od 28 stycznia 2021r do dziś.

Rada Komisarzy Ludowych

Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych tow. Włodzimierz Molotin

Obecnie w Radzie Komisarzy Ludowych znajduje się trzech komisarzy ludowych:

 • Włodzimierz Romanow Molotin - Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych (zarządza również Komisariatem Rolnictwa i Przemysłu, Sprawiedliwości i Planowania Gospodarczego).
 • Robert Królikow Drenin - Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych (zarządza również Komisariatem Bezpieczeństwa Narodowego, Nauki i Oświaty, Administracji Publicznej i Cybernetyki).
 • Dimitrij Ścierkow - Komisarz Ludowy (zarządza również Komisariatem Spraw Zagranicznych, Kultury i Dziedzictwa oraz Zdrowia Publicznego).

Gospodarka

Zgodnie z konstytucją gospodarka w Republice Socjalistycznej Czesnoradu jest w pełni gospodarką centralnie planowaną, zatem nie istnieją w Czesnoradzie żadne firmy o charakterze prywatnym. Organem państwowym, który podejmuje wszelkie decyzje ekonomiczne jest Komisariat Planowania Gospodarczego, którym zarządza tow. Włodzimierz Molotin.

Obecnie największym sektorem gospodarczym w kraju jest rolnictwo, dlatego też można stwierdzić, iż Czesnorad jest krajem agrarnym. Natomiast największym ośrodkiem przemysłowym w kraju jest stolica Nowańsk. Jednakże tow. Włodzimierz Molotin zmierza do jak najszybszego zindustrializowania narodu.

Dodatkowo największym ośrodkiem turystycznym w Czesnoradzie ma zostać miasto Sarmow. Dlatego też w tym celu w ramach II Planu Trzymiesięcznego Sarmow ma zostać rozbudowany i unowocześniony.

Warto również wspomnieć, że rząd Republiki Socjalistycznej Czesnoradu stara się prowadzić politykę samowystarczalności gospodarczej.

Instytucje Państwowe

CzIK.png
CzAK.png

W Republice Socjalistycznej Czesnoradu zgodnie z Tymczasową Konstytucją Republiki Socjalistycznej Czesnoradu funkcjonują wyłącznie zakłady oraz instytucje państwowe, do których możemy zaliczyć:

 • Czesnoradzki Instytut Kartografii,
 • Czesnoradzką Agencję Kosmiczną,
 • Instytut Chemii Organicznej i Nieorganicznej
 • Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej,
 • Czesnoradzkie Koleje Państwowe,
 • Państwowe Zakłady Produkcji Zbrojeniowej,
 • Państwowe Zakłady Przemysłu Chemicznego.

Linki

Facebook Czesnoradu: https://www.facebook.com/Republika-Socjalistyczna-Czesnoradu-179890170209355

Forum Czesnoradu: https://muratyka.nordata.pl/forum/

Strona internetowa: https://rsczesnorad.wordpress.com/

Advertisement