Micropedia
Advertisement


Republika Socjalistyczna Czesnoradu, RSC, Czesnorad – to nieuznawana mikronacja o charakterze komunistycznym leżąca w Nordacie na wyspie Fridonia, która znajduje się na Morzu Wurstlandzkim. Głową państwa jest Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych RSC Włodzimierz Molotin.


Geografia

Państwo leży na wyspie Fridonia, która znajduje się na Morzu Wurstlandzkim. Klimat kraju jest wilgotny ze względu na otaczający wyspę ocean. Góry znajdują się tylko na północy kraju.


Podział Administracyjny

Kraj dzieli się na 7 dystryktów i Stolicę Nowańsk, która jest miastem wydzielonym:

Dystrykt Stolica Ilość obwodów
centrogradzki Centrograd 3
dolnogorski Droter 4
górnogorski Hartoryjsk 5
krankowski Zwerigrad 3
krasnoradzki Sarmow 3
pomorański Recin 3
sowarkowy Zostaj 2

Mapa podziału administracyjnego Czesnoradu.

Liczba obwodów w całym kraju wynosi 23, nie wliczając miasta wydzielonego. Obwody z kolei dzielą się na Miasta.


Polityka

Struktura Państwowa

Republika Socjalistyczna Czesnoradu jest krajem, który posiada dwupodział władzy i dzieli się na: Władzę Wykonawczo-Ustawodawczą oraz Sądowniczą. Władza Wykonawczo-Ustawodawcza jest sprawowana przez Radę Komisarzy Ludowych, na czele której stoi Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych. Natomiast Władzę Sądowniczą tworzą Sądy Powszechne i Sąd Ludowy, który jest powoływany przez Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych. Sąd Ludowy z kolei powołuje Sądy Powszechne.

Radę Komisarzy Ludowych tworzą Komisarze Ludowi, którzy zajmują się przydzielonymi im Komisariatami:

 • Komisariat Spraw Zagranicznych
 • Komisariat Nauki i Oświaty
 • Komisariat Bezpieczeństwa Narodowego
 • Komisariat Zdrowia Publicznego
 • Komisariat Rolnictwa i Przemysłu
 • Komisariat Administracji Publicznej
 • Komisariat Planowania Gospodarczego
 • Komisariat Sprawiedliwości
 • Komisariat Kultury i Dziedzictwa
 • Komisariat Cybernetyki

Głowa Państwa

Obecnie i zarazem pierwszą głową państwa jest Włodzimierz Romanow Molotin, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych od 28 stycznia 2021r.

Rada Komisarzy Ludowych

Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych tow. Włodzimierz Molotin

Obecnie w Radzie Komisarzy Ludowych znajduje się trzech komisarzy ludowych:

 • Włodzimierz Romanow Molotin - Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych (zarządza również Komisariatem Rolnictwa i Przemysłu, Sprawiedliwości i Planowania Gospodarczego).
 • Robert Królikow Drenin - Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych (zarządza również Komisariatem Bezpieczeństwa Narodowego, Nauki i Oświaty, Administracji Publicznej i Cybernetyki).
 • Dimitrij Ścierkow - Komisarz Ludowy (zarządza również Komisariatem Spraw Zagranicznych, Kultury i Dziedzictwa oraz Zdrowia Publicznego).


Linki

Facebook Czesnoradu: https://www.facebook.com/Republika-Socjalistyczna-Czesnoradu-179890170209355

Forum Czesnoradu: http://www.czesnorad.darmowefora.pl/index.php

Strona internetowa Czesnoradu: https://rsczesnorad.wordpress.com/