blog informacyjny adres kontaktowy: hortumia@wp.pl

Flaga Republiki Ludowej Hortumii

Hortumia, Republika Ludowa Hortumii (HRL) - państwo istniejące od 02.07.2014 r., które zostało zainicjowane na wygenerowanej płaszczyźnie w grze Minecraft.  Funkcjonuje niezależnie od polityki świata realnego oraz internetowego, ponieważ umiejscowione jest w folderze, do którego ma dostęp wyłącznie właściciel komputera. Od maja 2017 roku władzę wykonawczą oraz ustawodawczą sprawuje partia Socjalizm Razem z Prezydentem StanleyemRoyalem na czele. W kraju panuje opieka państwowa we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, gospodarka centralna planowana, ład społeczny oraz socrealizm.

Etymologia

Nazwa Hortumia została stworzona z przekształconego słowa "ogród" z języka łacińskiego, czyli  "hortus". Słowo zostało spolszczone poprzez dodanie końcówki "umia".


Historia

Triumwirat

Sam świat wygenerowany został 02.07.2014 roku przez StanleyaRoyala. Dopiero po dwóch miesiącach 06.09.2014 r. zawiązały się pierwsze struktury państwa. Powstał Triumwirat jako urząd przedstawicielski trzech biomów, na które podzielony został wtedy użytkowany świat wokół miejsca spawnu. Pojawiły się wówczas pierwsze budynki użyteczności publicznej oraz budynki socjalne. Utworzył się również Kościół Punioistyczny oparty na wierze w Punia, czyli stworzenia doskonałego. Z upływem czasu świat był dzielony na więcej krain w związku ze wzrastającą liczbą ludności, w celu uniknięcia rewolucji i zbędnych zamieszek. 

Demokracja Dzielnicowa - Republika Hortumii

W związku z wzrastającą liczbą osób reprezentacyjnych postanowiono przekształcić Triumwirat w Sejm - jako organ przedstawicielski. Zgromadzeni przedstawiciele jednogłośnie zadecydowali o utworzeniu Republiki Hortumii, jako niepodległego państwa. Po raz pierwszy tereny podzielone przez wygasły już Triumwirat nazwane zostały stolicą - miastem Hortumia City. W sejmie zasiadali przedstawiciele dzielnic, którzy wybierali przewodniczącego. Zapadały tam decyzje m.in. o obowiązkowych instytucjach w dzielnicach, ale również w sprawach ogólnopaństwowych. Sejm znajdował się w dzielnicy Centrum, która była niezależna od jakiejkolwiek instytucji dzielnicowej. Dzielnica Centrum była tzw. ziemią niczyją, gromadzącą budynki oraz instytucje o charakterze ogólnokrajowym.

Hortumiańska Republika Ludowo - Demokratyczna

Wielka zmiana w nieoficjalnej jeszcze polityce nastąpiła, gdy StanleyRoyal - przewodniczący dzielnicy Stanleygrad, a zarazem przewodniczący sejmu utworzył pierwszą partię polityczną - "Socjalizm Razem" (SR). Dołączyło do niej 2/4 sejmu i miała spore poparcie w społeczeństwie. Nie zyskała jednak w sejmie aprobaty liberałów z dzielnic Pablamos i Danielstanu. Sejm podzielony na dwie strony nie mógł dojść do porozumienia w wielu kluczowych kwestiach (zwykle ideologicznych) i przez miesiąc Republika Hortumii przeżywała regres polityczno - gospodarczy. Sytuacja zmieniła się, gdy do składu sejmu dołączono delegata z nowopowstałej dzielnicy Dżunglowo, który był zwolennikiem partii SR. Dzięki temu partia zyskała większość parlamentarną i mogła zacząć wprowadzać swoją koncepcję polityczno - gospodarczą. Sejm uchwalił nową nazwę państwa - Hortumiańska Republika Ludowo - Demokratyczna.

Wprowadzony został urząd prezydenta. Został nim wybrany przez sejm StanleyRoyal. Dzierżył on władzę wykonawczą, natomiast sejm władzę ustawodawczą. Po czasie utworzono pierwsze ministerstwa i władza wykonawcza została podzielona na ministrów podległych prezydentowi. Partia zaczęła modernizować stolicę - Hortumia City, ale również skupiła się na zagospodarowaniu okolicznych wsi, które dotąd nie stanowiły zainteresowania sejmu. Rady Dzielnic zostały przekształcone na Prezydia Partii. W ramach polityki socjalnej zaczęto budować osiedla mieszkalne. Partia zaczęła się gloryfikować budując pomniki na swoją cześć, na co występował wysoki nacisk społeczny. Zbudowane zostały nowe drogi łączące wszystkie dzielnice stolicy oraz zbudowano linie kolei dalekiego zasięgu łączące wszystkie miejscowości z Hortumia City. Partia SR organizowała Festiwal "Gold Block", Festiwal architektoniczny oraz liczne bankiety i wydarzenia kulturalne. Szczytem władzy partii oraz z inicjatywy prezydenta Stanleya Rogala zostało zbudowane nowe miasto położone na południe od stolicy, nazwane Białysztosem. Było socrealistyczną utopią oraz klejnotem w koronie Hortumiańskiej Republiki Ludowo - Demokratycznej.

Serwer publiczny - Hortumia

W kolejnych wyborach prezydenckich wygrał nominowany przez StanleyaRoyala, członek partii SR - tow. Vaudowskyy.  Na początku odnotowany został spadek efektywności rządu i prezydent Vaudowskii postanowił wprowadzić projekt totalnej restrukturyzacji całej gospodarki oraz polityki na ogólnodostępny serwer publiczny. Parlament został rozwiązany w trybie nadzwyczajnym, a rząd zamienił się w moderatorów, natomiast funkcję prezydenta przemianowano na Admina. Partia SR została zawieszona w działalności i wszystkie jej przedstawicielskie instytucje (Prezydia Partii) zostały zamienione na biura moderatorów. Ponadto zaczęto budować struktury typowo serwerowe, jak na przykład automatyczne tartaki i kopalnie dla graczy (kopalnia i tartak w Sawaninie). Zaczęto instalować różne skomplikowane w obsłudze pluginy, które nadawały permisje poszczególnym użytkownikom. Po udostępnieniu serwera na liście publicznych serwerów okazało się, że chaotycznie wprowadzony nowy system nie funkcjonuje prawidłowo. W wyniku błędów pluginowych, nawet Admin Vaudowskyy (dawniej prezydent) nie miał możliwości budowy ani edycji na serwerze.  20 sierpnia 2016 roku, Stanley Royal sygnowany na Admina ogłosił upadek serwera publicznego oraz jego niezwłoczne zamknięcie. Wszystkie biura moderatorów, sądy i urzędy zostały zamknięte. Pomimo tego, głównie na ulicach stolicy panowała anarchia, a przypadkowi gracze włamywali się do prywatnych oraz publicznych posesji, grabiąc je, dewastując, a nawet wysadzając w powietrze. Zawiązała się Rada Ocalenia Narodowego z siedzibą w biurze moderatora Wojtga (dawniej Ministerstwo Bezpieczeństwa). Utworzył się również tymczasowy samozwańczy rząd składający się z przedstawicieli dzielnic Hortumia City. Cztery dni później serwer został zamknięty na 3 miesiące przez Admina StanleyaRoyala.

Druga Republika Hortumii

Pierwszy Rząd StanleyaRoyala

Dani 01.12.2016 roku serwer został ponownie włączony. Na gruzach starej Hortumii, gdzie panowała anarchia i wszystkie urzędy były zamurowane potrzeba było silnej zmiany i odbudowy. Natychmiast odbyły się wybory na prezydenta, według systemu z epoki HRLD, jednak nie przywrócono kluczowej dla tamtego czasu Partii Socjalizm Razem. Kandydat był jeden, ponieważ nikt nie chciał ponosić tak wielkiej odpowiedzialności. Wygrał StanleyRoyal większością głosów w I turze. Państwo zostało odbudowane na drodze demokracji. Prezydent powołał parlament oraz przywrócono funkcje rządu. Na gruzach systemu moderatorów zostały przywrócone Urzędy Dzielnic, Wsi i Miast, które ostatnim razem funkcjonowały za czasów Demokracji Dzielnicowej. Zbudowany został nowy budynek Sejmu, mający za zadanie sprostać nowym demokratycznym wyzwaniom. StanleyRoyal stworzył wraz z Vaudowskim projekt konstytucji, która wprowadzała system parlamentarno-gabinetowy. Po zatwierdzeniu projektu przez Sejm, kraj doczekał się pierwszej konstytucji. Nazwa państwa została ponownie uchwalona na Republikę Hortumii. Przywrócone zostały funkcje ministrów. Kadencja prezydenta trwała dwa tygodnie. Wszystkie urzędy zostały otwarte oraz zdekomunizowane, gdyż w niektórych miejscowościach ostała się nomenklatura partyjna. Wszelcy byli urzędnicy komunistyczni zostali aresztowani i osądzeni przez niezależny sąd. Ministrem spraw wewnętrznych został Vaudowski, a ministrem rozwoju tnt345i. W sejmie tworzyły się ustawy i dekrety kontrolowane przez niezależny Trybunał Konstytucyjny. W państwie jednak nie brakowało problemów. Panował głód i wysoki stopień anomii społecznej spowodowany niedawną anarchią panującą w czasie klęski publikacji serwera. Wieś była biedna i skazana na samodzielność, ponieważ od długich miesięcy żaden rząd nie troszczył się o jej potrzeby. Prezydentura StanleyaRoyala skupiła się na wyprowadzeniu stolicy z kryzysu pozostawionego przez publikację i wszystkich problemów związanych z prywatyzacją po rządach partii SR. Kadencja zmierzała do końca i zaczął się czas kampanii prezydenckiej. StanleyRoyal ogłosił, że nie będzie kandydował, aby dać szansę innym kandydatom na zwycięstwo celem świętowania prawdziwej demokracji.

Rząd Vaudowskiego

Rozpoczął się czas kampanii wyborczej. Kandydatów było dwóch. Tnt345i oraz Vaudowskyy, którzy oboje byli bezpartyjni. Po debacie, która odbyła się na dużej scenie Teatru Muzycznego w dzielnicy Niedaniestan przyszedł czas na głosowanie, które odbyło się 15 grudnia 2016 roku. Wybory wygrał Vaudowskyy w I turze. Nowo wybrany prezydent powołał rząd. Nadal istniało wiele problemów związanych z prywatyzacją dawnego monopolu partyjnego pozostawionego przez komunizm, które powodowały coraz to większe niezadowolenie w społeczeństwie. Rząd Vaudowskiego skupił się bardziej na poprawie systemu parlamentarno - gabinetowego, ale zapomniał o podstawowych problemach ludzi. W niektórych miejscowościach nie była zapewniona podstawowa opieka zdrowotna. System oświaty był chaotyczny i nieuporządkowany. Wiele terenów nie miało dostępu do informacji publicznej. Były problemy w samorządach, zwłaszcza na wsi, gdzie ogłaszano rządy niepodległościowe (np. w Sawaninie). Opuszczone gmachy NASA odstraszały turystów w dzielnicy, która czerpała dochody wyłącznie z turystyki. Ignorancja rządu sprawiła, że sytuacja ponownie nie była stabilna i serwer musiał zostać zamknięty. Po zamknięciu serwera przez rząd Vaudowskiego serwer został otwarty po miesiącu.

Drugi Rząd StanleyaRoyala

Państwo było osłabione sporami pomiędzy politycznymi elitami. Została zawiązana z powrotem partia SR, gdyż koncepcja totalnie liberalnej demokracji nie sprawdziła się. Również powstały dwie inne partie - Wolna Pogorica (WP) oraz Hortumia Zjednoczenie (HZ). Żadna z tych partii nie uzyskała większości w wyborach, żeby stworzyć niezależny rząd. To zmuszało partię SR, która miała najwięcej mandatów poselskich do zawiązania koalicji. Po negocjacjach rząd utworzył się z dwóch partii: SR i HZ. W parlamencie, po czwartym głosowaniu została zmieniona konstytucja w zakresie procesu wyboru prezydenta oraz systemu politycznego kraju. Z parlamentarno-prezydenckiego przekształcono na parlamentarno-komitetowy. Od teraz, tak jak w HRLD to Sejm wybierał prezydenta. Został nim StanleyRoyal, ojciec założyciel partii SR. Nowy rząd został utworzony. Ministerstwo Bezpieczeństwa i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podlegało pod partię SR, a Rozwoju i Finansów pod partię HZ. Między partiami rządzącymi dochodziło do ciągłych sporów ideowych. Spór był również wśród aktywistów partyjnych co doprowadziło do zamachu w Ministerstwie Rozwoju, w którym zginął m.in. Minister Rozwoju z partii HZ (podłożono bombę, która eksplodowała w gabinecie ministra). Z partii tej odeszło wówczas 6 posłów i trzeba było zorganizować wybory uzupełniające do Sejmu. Wszystkie mandaty zdobyła partia Socjalizm Razem, co pozwoliło jej uformować samodzielny rząd. Po próbie zaakceptowania kolejnego projektu poprawek do konstytucji w Sejmie, partia HZ zgłosiła go do Trybunału Konstytucyjnego. Tam Trybunał ogłosił niezgodność projektu i zakwestionował demokratyczność partii SR. Doszło do zamieszek na ulicach stolicy i Trybunał Konstytucyjny został spalony, natomiast w siedzibie partii HZ doszło do wybuchu i śmierci jej zarządu co rozwiązało partię Hortumia Zjednoczenie. Wszyscy jej posłowie, którzy stali się bezpartyjni przeszli do partii Socjalizm Razem, która zyskała samodzielność w rządzeniu. W sprawie śmierci posłów partii Hortumia Zjednoczenie oraz spalenia Trybunału Konstytucyjnego nie podjęto się postepowania wyjaśniającego, gdyż to sami obywatele państwa zadecydowali o takim rozwiązaniu dla siebie i ojczyzny, co było najwyższym wyrazem patriotyzmu i dojrzałości obywatelskiej.

Republika Ludowa Hortumii

Projekt poprawek do konstytucji został zaakceptowany, co pozwoliło na wprowadzenie systemu partyjno-prezydenckiego oraz nowej jednolitej linii cozjalistycznego rozwoju. Od maja 2017 roku do dnia dzisiejszego Partia Socjalizm Razem (SR) zdobywa wystarczającą liczbę mandatów pozwalającą na utrzymanie samodzielnego niezależnego rządu. Na drodze umiarkowanej ewolucji przywrócone zostały Prezydia Partii oraz powstało wiele nowych instytucji mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz możliwości godnego życia obywatelom. Dnia 4 listopada 2017 roku Sejm RLH przegłosował zmianę nazwy państwa na Republikę Ludową Hortumii. Nastał najspokojniejszy i najbardziej rozwojowy okres w historii kraju. W RLH panuje opieka państwowa we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, gospodarka centralna planowana, ład społeczny oraz socrealizm. Aktualne informacje oraz historię zmian w kraju od maja 2017 do teraz można monitorować na oficjalnym blogu państwa. 

Ustrój polityczny

Na podstawie Konstytucji Republiki Ludowej Hortumii z 2017 roku, Hortumia jest republiką partyjno - prezydencką.

Konstytucja 

Konstytucja Republiki Ludowej Hortumii to najważniejszy akt prawny w Hortumii, uchwalony 13 maja 2017 roku przez Sejm Republiki Hortumii oraz znowelizowany przez Sejm Republiki Ludowej Hortumii 28 września 2017 roku. Ukazuje sposób zorganizowania i działania centralnych organów państwa. 

Władza ustawodawcza

Władzę ustawodawczą stanowi jednoizbowy parlament (Sejm - 61 posłów) wybierany w bezpośrednich, powszechnych i tajnych wyborach parlamentarnych na miesięczną kadencję. Jego głównym zadaniem jest stanowienie prawa poprzez uchwalanie ustaw konstytucyjnych i zwykłych, w tym budżetowej, a także ratyfikowanie umów międzynarodowych. W wyjątkowych przypadkach opisanych w Konstytucji możliwe jest rozwiązanie Sejmu  przed upływem końca kadencji z inicjatywy ustawodawczej Prezydenta, ale Sejm musi przyjąć uchwałę większością 2/3 głosów. Inicjatywę ustawodawczą posiada również Prezydent. Ma prawo do zgłaszania do Sejmu swoich projektów ustaw.

Władza wykonawcza

Organami władzy wykonawczej w Hortumii jest Prezydent oraz Rada Ministrów. Prezydent jest wybierany w powszechnych wyborach prezydenckich na 2-miesięczną kadencję (wygrywa ten kandydat, który otrzyma więcej głosów). Rada Ministrów podlega nadzorowi Prezydenta.

Władza sądownicza

Organami wymiaru sprawiedliwości w Hortumii są: Sąd Najwyższy, Sądy Rejonowe oraz Trybunał Konstytucyjny. Sądownictwo podlega nadzorowi Ministra Spraw Wewnętrznych.

Ludowa Administracja Skarbowa

Pion władzy wykonawczej. Kontroluje prawidłowość obliczania, pobierania oraz wpłacania podatków przez przedsiębiorstwa państwowe oraz osoby fizyczne. Na jej czele stoi Izba Skarbowa, pod którą podlegają wszystkie urzędy skarbowe kraju. Władzę nadzorczą nad LAS ma Minister Finansów.

Bank Hortumski

Podległa Ministrowi Finansów państwowa instytucja finansowa zapewniająca przechowywanie środków pieniężnych oraz umożliwiająca kredytowanie indywidualnych obywateli. Odpowiada również za bezpieczeństwo i stabilność waluty państwowej.

Giełda Papierów Wartościowych

Podległa Ministrowi Finansów państwowa instytucja zapewniająca obywatelom zakup udziałów w poszczególnych państwowych przedsiębiorstwach celem zapewnienia socjalistycznej idei wspólności.

Najwyższa Izba Kontroli

Instytucja pozarządowa kontrolująca prawną prawidłowość działania centralnych i lokalnych organów rządowych.

Państwowe Zakłady Pracy

Jedyna forma przedsiębiorczości w kraju. Przedsiębiorstwa podlegające nadzorowi Ministra Pracy zapewniające gospodarce m.in. wydobycie surowców, produkcję żywności, transport morski, budownictwo oraz produkcję materiałów (HortTrans, BudiHort).

Partie polityczne

Aktualnie jedyną partią polityczną funkcjonującą w kraju jest partia Socjalizm Razem (SR) założona przez StanleyaRoyala w 2015 roku. Posiada ona większość parlamentarną od sierpnia 2017 roku.

Gospodarka

Gospodarka opiera się na monopolu państwowym, planowaniu centralnym i zamkniętym obrocie. Państwo prowadzi politykę zatrudnienia oraz jest właścicielem zakładów przemysłowych, spożywczych, wydobywczych i upraw rolnych. Gospodarka opiera się głównie na przemyśle górniczym, rolnym oraz stoczniowym. Wielką rolę ma również dobrze prosperujący system podatkowy. 

W gospodarce występuje regularny obieg pieniądza napędzający maszynę państwową. 

Infrastruktura i transport

Hortumia posiada rozwiniętą sieć kolejową łączącą wszystkie miejscowości ze stolicą. W samej stolicy istnieje metro, które łączy z dzielnicą centralną wszystkie pozostałe dzielnice. Hortumia posiada również rozbudowany system dróg asfaltowych. Dużą rolę odgrywa również spora ilość rzek, a szczególnie rzeka Surwia, która łączy ze sobą Hortumia City i Białysztos.

Wyznania religijne

Jedyną religią funkcjonującą oficjalnie w Republice Ludowej Hortumii jest Punioizm. Kościół został założony mniej więcej w lipcu 2014 roku. Pierwszy kościół postawiono na terenach południowej Pogoricy. Sama wiara zakłada Punia jako doskonałą istotę, która kiedyś żyła na ziemii pod postacią kawii domowej. Występuje również kult świętych na przykład św. Pika i św. Poka. Sam Kościół Punioistyczny jest nierozerwalnie związany z Hortumią. Posiada liczne zakony na terenie całego kraju. Na czele Kościoła stoi papież, aktualnie Gorgorath II. 

Geografia

Yopyu.jpg

Państwo ze względu na swoje istnienie w świecie Minecraft posiada różne biomy klimatyczne. Największym ewenementem jest występowanie tylko jednego biomu dżunglowego. Stolica znajduje się w centrum świata na 7 biomach.

Miasta i wsie

 • Hortumia City

  Dzielnica Centrum Hortumii City

 • Białysztos
 • Surwilewo
 • Sawanin
 • Parchów
 • Akaczewo
 • Krystyniów
 • Kaktusy Dolne
 • Pustyniowin
 • Międyrzecze
 • Górnewo
 • Zbugowice
 • Sołteńsk
 • Zastańsk
 • Ujścisko
 • Durwielsko

Grafiki

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.