FANDOM


blog informacyjny adres kontaktowy: hortumia@wp.pl

Flaga Republiki Ludowej Hortumii

Flaga Republiki Ludowej Hortumii

Hortumia, Republika Ludowa Hortumii (HRL) - państwo, które zostało zainicjowane na wygenerowanej płaszczyźnie w grze Minecraft. Prawdopodobnie jest jednym z nielicznych  wirtualnych państw, które funkcjonuje niezależnie od polityki świata realnego oraz internetowego, ponieważ umiejscowione jest w folderze, do którego ma dostęp wyłącznie właściciel komputera.    

Etymologia

Nazwa Hortumia została stworzona z przekształconego słowa "ogród" z języka łacińskiego, czyli  "hortus". Słowo zostało spolszczone końcówką "umia".

Historia

Triumwirat

Sam świat wygenerowany został 02.07.2014 roku przez Stanleya Royala. Dopiero po dwóch miesiącach 06.09.2014 r. zawiązały się pierwsze struktury państwa. Powstał Triumwirat jako urząd przedstawicielski trzech krain, na które podzielony został świat. Pojawiły się wtedy pierwsze budynki publiczne oraz socjalne. Utworzył się również Kościół Punioistyczny oparty na wierze w Punia, czyli stworzenia doskonałego. Z czasem świat był dzielony na więcej krain w związku ze wzrastającą liczbą ludności. W celu uniknięcia rewolucji. 

Demokracja Dzielnicowa

Triumwirat postanowił przekształcić się w Sejm. Utworzono Republikę Hortumii. Poraz pierwszy wtedy tereny podzielone przez Triumwirat nazwane został stolicą - Hortumia City. W sejmie zasiadali przedstawiciele dzielnic, którzy wybierali przewodniczącego. Zapadały tam decyzje o obowiązkowych instytucjach w dzielnicach, ale również w sprawach ogólnopaństwowych. Sejm znajdował się w dzielnicy Centrum, która była niezależna od jakiejkolwiek instytucji dzielnicowej. 

Hortumiańska Republika Ludowo - Demokratyczna

Wielka zmiana w polityce nastąpiła, gdy Stanley Royal - przewodniczący dzielnicy Stanleygrad a zarazem przewodniczący sejmu stworzył pierwszą partię polityczną. Została nazwana "Socjalizm Razem" (SR). Dołączyło do niej 2/4 sejmu i miała spore poparcie w społeczeństwie. Nie zyskała w sejmie aprobaty liberałów z dzielnic Pablamos i Danielstanu. Sejm podzielony na dwie strony nie mógł dojść do porozumienia i przez miesiąc Republika Hortumii przeżywała regres polityczno - gospodarczy. Sytuacja zmieniła się, gdy do składu sejmu dołączono delegatów z dzielnicy Dżunglowo, która była zwolennikiem partii SR. Dzięki temu partia zyskała większość parlamentarną i mogła zacząć wprowadzać swoją koncepcję polityczno - gospodarczą. Sejm uchwalił nową nazwę państwa - Hortumiańska Republika Ludowo - Demokratyczna.

Wprowadzony został urząd prezydenta. Został nim wybrany przez sejm Stanley Royal. Dzierżył on władzę wykonawczą , a sejm ustawodawczą. Partia zaczęła modernizować stolicę - Hortumia City, ale również skupiła się na zagospodarowaniu okolicznych wsi. Rady Dzielnic zostały przekształcone na Prezydia Partii. W ramach polityki socjalnej zaczęto budować osiedla mieszkalne. Partia zaczęła się gloryfikować budując pomniki na swoją cześć. Zbudowane zostały nowe drogi łączące wszystkie dzielnice stolicy oraz zbudowano linie kolei dalekiego zasięgu łączące wszystkie miejscowości z Hortumia City.Partia SR organizowała Festiwal "Gold Block", Festiwal architektoniczny oraz liczne bankiety i wydarzenia kulturalne. Szczytem władzy partii oraz z inicjatywy prezydenta Stanleya Rogala zostało zbudowane nowe miasto położone na południe od stolicy . Nazwane Białysztosem było socrealistyczną utopią oraz klejnotem w koronie Hortumiańskiej Republiki Ludowo - Demokratycznej.

Serwer publiczny - Hortumia

W kolejnych wyborach prezydenckich wygrał nominowany przez Stanleya Royala, członek partii SR - Vaudowskyy.  Na początku odnotowany został spadek efektywności rządu i prezydent Vaudowskii postanowił wprowadzić projekt totalnej restrukturyzacji całej gospodartki oraz polityki na serwer publiczny. Parlament został rozwiązany, a rząd zamienił się w moderatorów. Funkcję prezydenta zamieniono na Admina. Partia SR została zawieszona w działalności i wszystkie jej przedstawicielskie instytucje (Prezydia) zosatały zamienione na biura moderatorów. Ponad to zaczęto budować struktury typowo serwerowe jak na przykład automatyczne tartaki i kopalnie dla graczy. Zaczęto instalować różne skomplikowane w obsłudze pluginy, które nadawały permisje poszczególnym użytkownikom. Po udostępnieniu serwera na liście publicznych serwerów okazało się, że chaotycznie wprowadzony nowy system nie działa. W wyniku błędów pluginowych nawet Admin (dawniej prezydent) nie miał możliwości budowy ani edycji.  20 sierpnia 2016 roku, Stanley Royal sygnowany na Admina ogłosił upadek systemu moderatorów. Wszystkie biura moderatorów, sądy i urzędy zostały zamknięte. Na ulicach panowała anarchia, a przypadkowi gracze włamywali się do prywatnych oraz publicznych posesji. Zawiązała się Rada Ocalenia Narodowego z siedzibą w biurze moderatora Wojtga (dawniej Ministerstwo 

Bezpieczeństwa). Utworzył się również tymczasowy samozwańczy rząd skłądający się z przedstawicieli dzielnic Hortumia City. 4 dni później serwer został zamknięty na 3 miesiące.

Republika Hortumii

01.12.2016 roku serwer został ponownie włączony. Na gruzach starej Hortumii, gdzie panowała anarchia i wszystkie urzędy były zamurowane potrzeba było silnej zmiany i odbudowy. Natychmiast odbyły się wybory na prezydenta. Kandydat był jeden, ponieważ nikt nie chciał ponosić takiej odpowiedzialności. Wygrał Stanley Royal większością głosów. Państwo zostało odbudowane na drodze demokracji. Prezydent powołał parlament oraz przywrócono funkcję rządu. Na gruzach systemu moderatorów zostały przywrócone Urzędy Dzielinic, Wsi i Miast, które ostatnim razem funkcjonowały za czasów Demokracji Dzielnicowej. Zbudowany został nowy budynek Sejmu. Stanley Royal stworzył wraz z Vaudowskim projekt konstytucji, która wprowadzała system parlamentarno- gabinetowy. Nazwa państwa została zmieniona na Republikę Hortumii. Przywrócone zostały funkcje ministrów. Kadencja prezydenta trwała dwa tygodnie. Wszystkie urzędy zostały otworzone i zdekomunizowane. Wszelcy byli urzędnicy komunistyczni zostali aresztowani i osądzeni. Ministrem spraw wewnętrznych został Vaudowski, a ministrem rozwoju tnt345i. W sejmie tworzyły się różne to ustawy i dekrety kontrolowane przez niezależny Trybunał Konstytucyjny. W państwie jednak nie brakowało problemów. Panował głód i wysoki stopień anomii społecznej spowodowany niedawną anarchią. Wieś była biedna i skazana na samodzielność, ponieważ od długich miesięcy żaden rząd nie troszczył się o jej potrzeby. Prezydentura Stanleya skupiła się na wyprowadzeniu stolicy z kryzysu pozostawionego przez publikację i wszystkich problemów związanych z prywatyzacją po rządach partii SR. Kadencja się skończyła i zaczął się czas kampanii prezydenckiej. Stanley Royal ogłosił, że nie będzie kandydował.

Rozpoczął się czas kampanii wyborczej. Kandydatów było dwóch. Tnt345i i Vaudowskyy oboje bezpartyjni. Po debacie, która odbyła się na dużej scenie Teatru Muzycznego przyszedł czas na głosowanie. Odbyło się 15 grudnia 2016 roku. Wybory wygrał Vaudowskyy. Nowo wybrany prezydent powołał rząd. Nadal istniało wiele problemów związanych z prywatyzacją dawnego monopolu partyjnego pozostawionego przez komunizm, które powodowały coraz to większe niezadowolenie w społeczeństwie. Rząd Vaudowskiego skupił się bardziej na poprawie systemu parlamentarno - gabinetowego, ale zapomniał o podstawowych problemach ludzi. Opieka zdrowotn a nie była zapewniona w niektórych miejscowościach. System oświaty był chaotyczny i nieuporządkowany. Wiele terenów nie miało zapownionego sotępu do opieki i edukacji. Były problemy w samorządach, zwłaszcza na wsi, gdzie ogłaszano rządy niepodległościowe (np. w Sawaninie). Opuszczone gmachy NASA odstraszały turystów. Ignorancja rządu sprawiła, że sytuacja nie była stabilna i serwer musiał zostać ponownie zamknięty. Po zamknięciu serwera przez rząd Vaudowskiego serwer został otwarty po miesiącu.

Państwo było osłabione sporami pomiędzy politycznymi elitami. Została zawiązana z powrotem partia SR. Również powstały dwie inne partie. Wolna Pogorica (WP) i Hortumia Zjednoczenie (HZ). Żadna z tych partii nie uzyskała większości w wyborach, żeby stworzyć niezależny rząd. To zmuszało partię SR, która miała najwięcej mandatów poselskich do zawiązania koalicji. Po negocjacjach rząd utworzył się z dwóch partii: SR i HZ. W parlamencie został zmieniony proces wyboru prezydenta oraz system polityczny kraju. Z parlamentarno- prezydenckiego zmienił się na parlamentarno- komitetowy. Od teraz Sejm wybierał prezydenta. Został nim StanleyRoyal, ojciec założyciel partii SR. Rząd został utworzony. Ministerstwo Bezpieczeństwa i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podlegało pod SR, a Rozwoju i Finansów do HZ. Między partiami rządzącymi dochodziło do ciągłych sporów ideowych. Spór był również wśród aktywistów partyjnych co doprowadziło do zamachu w Ministerstwie Rozwoju.Zginął Minister Rozwoju z partii HZ. Z partii tej odeszło wtedy 6 posłów i trzeba było zorganizować wybory uzupełniające do Sejmu. Wszystkie mandaty zdobyła partia SR, co pozwoliło jej stworzyć samodzielny rząd. Po próbie zaakceptowania projektu nowej konstytucji w Sejmie, partia HZ zgłosiła go do Trybunału Konstytucyjnego. Tam Trybunał ogłosił niezgodność projektu i zakwestionował demokratyczność partii SR. Doszło do zamieszek na ulicach i Trybunał został spalony, a w siedzibie partii HZ doszło do wybuchu i śmierci zarządu co rozwiązało partię Hortumia Zjednoczenie. Wszyscy jej posłowie, którzy stali się bezpartyjni przeszli do partii Socjalizm Razem, która zyskała samodzielność w rządzeniu.

Republika Ludowa Hortumii

Od maja 2017 roku do dnia dzisiejszego Partia Socjalizm Razem (SR) zdobywa wystarczającą liczbę mandatów pozwalającą na utrzymanie samodzielnego niezaleźnego rządu. Na drodze umiarkowanej ewolucji przywrócone zostały Prezydia Partii oraz powstało wiele nowych instytucji. 4 listopada 2017 roku Sejm przegłosował zmianę nazwy państwa na Republikę Ludową Hortumii. Nastał najspokojniejszy i najbardziej rozwojowy okres w historii kraju. Aktualne informacje oraz historię zmian w kraju od maja 2017 do teraz można monitorować na oficjalnym blogu. 

Ustrój polityczny

Na podstawie Konstytucji Republiki Ludowej Hortumii z 2017 roku, Hortumia jest republiką parlamentarno - prezydencką.

Konstytucja 

Konstytucja Republiki Ludowej Hortumii to najważniejszy akt prawny w Hortumii, uchwalony 13 maja 2017 roku przez Sejm Republiki Hortumii oraz znowelizowany przez Sejm Republiki Ludowej Hortumii 28 września 2017 roku. Ukazuje sposób zorganizowania i działania głównych organów państwa. 

Władza ustawodawcza

Władzę ustawodawczą stanowi jednoizbowy parlament (Sejm - 61 posłów) wybierany w bezpośrednich, powszechnych i tajnych wyborach parlamentarnych na miesięczną kadencję. Jego głównym zadaniem jest stanowienie prawa poprzez uchwalanie ustaw konstytucyjnych i zwykłych, w tym budżetowej, a także ratyfikowanie umów międzynarodowych. W wyjątkowych przypadkach opisanych w Konstytucji możliwe jest rozwiązanie Sejmu  przed upływem końca kadencji z inicjatywy ustawodawczej Prezydenta,ale Sejm musi przyjąć uchwałę większością 2/3 głosów. Inicjatywę ustawodawczą posiada również Prezydent. Ma prawo do zgłaszania do Sejmu swoich projektów ustaw.

Władza wykonawcza

Organami władzy wykonawczej w Hortumii jest Prezydent. Jest on wybierany w powszechnych wyborach prezydenckich na 2-miesięczną kadencję (wygrywa ten kandydat, który otrzyma więcej głosów). 

Władza sądownicza

Organami wymiaru sprawiedliwości w Hortumii są: Sąd Najwyższy, Sądy Rejonowe oraz Trybunał Konstytucyjny. Podstawą władzy sądowniczej jest rząd. Sądownictwo podlega pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Krajowa Administracja Skarbowa

Na jej czele stoi Izba Skarbowa, pod którą podlegają wszystkie urzędy skarbowe kraju. Władzę nadzorczą nad KAS ma Minister Finansów.

Partie polityczne

Aktualnie jedyną partią polityczną funkcjonującą w kraju jest partia Socjalizm Razem (SR) założona przez Stanleya Royala w 2014 roku. Posiada ona większość parlamentarną od sierpnia 2017 roku.

Gospodarka

Gospodarka opiera się na monopolu państwowym. Państwo prowadzi politykę zatrudnień oraz jest właścicielem zakładów przemysłowych i upraw rolnych. Gospodarka opiera się głównie na przemyśle górniczym, rolnym oraz stoczniowym. Wielką rolę ma również dobrze prosperujący system podatkowy. 

W gospodarce występuje regularny obieg pieniądza napędzający maszynę państwową. 

Infrastruktura i transport

Hortumia posiada rozwiniętą sieć kolejową łączącą wszystkie miejscowości ze stolicą. W samej stolicy istnieje metro, które łączy z dzielnicą centralną wszystkie pozostałe dzielnice. Hortumia posiada również rozbudowany system dróg asfaltowych. Dużą rolę odgrywa również spora ilość rzek, a szczególnie rzeka Surwia, która łączy ze sobą Hortumia City i Białysztos.

Wyznania religijne

Jedyną religią funkcjonującą oficjalnie w Republice Ludowej Hortumii jest Punioizm. Kościół został założony mniej więcej w lipcu 2014 roku. Pierwszy kościół postawiono na terenach południowej Pogoricy. Sama wiara zakłada Punia jako doskonałą istotę, która kiedyś żyła na ziemii pod postacią kawii domowej. Występuje również kult świętych na przykład Pika i Poka. Sam Kościół Punioistyczny jest nierozerwalnie związany z Hortumią. Posiada liczne zakony na terenie całego kraju. Na czele Kościoła stoi papież, aktualnie Gorgorath II. 

Geografia

Yopyu

Państwo ze względu na swoje istnienie w świecie Minecraft posiada różne biomy klimatyczne. Największym ewenementem jest występowanie tylko jednego biomy junglowego. Stolica znajduje się w centrum świata na 4 biomach.

Miasta i wsie

 • Hortumia City
  2018-02-20 19.58.53

  Dzielnica Centrum Hortumii City

 • Białysztos
 • Surwilewo
 • Sawanin
 • Parchów
 • Akaczewo
 • Krystyniów
 • Kaktusy Dolne
 • Pustyniowin
 • Międyrzecze
 • Górnewo

Grafiki