FANDOM


Ligotus ( Dom Ligotus, Wielki Ród Ligotus, Ród Ligotus) - tyreński ród szlachecki powstały za sprawą Gaiusa Corneliusa Ligotus i Alexusa Sergiusa Ligotusa z połączenia ligockich rodów kniaziowskich Templarowiczów i Siergiejewiczów. Ród nie posiada oficjalnej dewizy, w użyciu jest Non sibi sed patriae.

Herb Rodowy

Herb ligotus3

Tarcza herbowa, zgodnie z zasadami tyreńskiej heraldyki jest okrągła.


Opis Herbu: Tarcza herbowa czwórdzielna w krzyż z polem sercowym. W polu pierwszym i czwartym, czerwonym, gryf biały, wsparty orężem złotym. W łapach tarcza czarna z czerwonym krzyżem dwuramiennym.
W polu drugim i trzecim,błękitnym, orzeł złoty z aureolą. W polu sercowym, złotym, orzeł niebieski.

Symbolika herbu: gryf jest symbolem rodu Templarowiczów, a dwuramienny krzyż symbolizuje związki tego rodu z Patriarchatem Ligockim. Złoty orzeł jest symbolem Siergiejewiczów, a aureola symbolizuje związki rodu z Cerkwią Ligocką. W polu sercowym znajduje się herb P.A Ligocji, symbolizując związki obu rodów z Prefekturą Ligocji.


Historia

Ród Ligotus bierze swój początek od dwóch wielkich kniaziowskich rodów ligockich - Siergiejewiczów i Templarowiczów. Według historii, ród Templarowiczów bierze swój początek od św. Templara Caellacha i jego żony Cirilli Fiony Ellen Riannon, a ród Siergiejewiczów od św. Siergieja Rurykowicza i jego żony Anastazji Dragazes. Tu historia rodowa się urywa by powrócić po paru wiekach. Po św. Templarze kolejne wzmianki o rodzie Templarowiczów pojawiają się dopiero w osobie Michaiła Templarowicza. Analogiczna sytuacja występuje u Siergiejewiczów w osobie Aleksieja Siergiejewicza. Oba rody przez wiele wieków ulegały różnym wpływom kulturowym: niemieckim, francuskim, ruskim, arabskim. W końcu, oba rody zawiązały koligacje rodzinne przez małżeństwa Borysa Siergiejewicza z Helgą Templarowiczówną oraz Wasilija Templarowicza z Marią Magdaleną Siergiejewiczówną, zawarte przeszło sto lat temu. Jednakże najważniejsze okazały się małżeństwa ciotki Aleksieja Siergiejewicza, Anastazji z ojcem Jaksy Templarowicza, Michaiłem Templarowiczem, oraz ciotki Jaksy, Adelajdy z ojcem Aleksieja, Andreasem Siergiejewiczem. Gdy Ligocja została anektowana przez Tyrencję, obaj już wtedy kuzyni stopniowo ulegali romanizacji. W końcu połączyli dwa rody w jedno i stworzyli Wielki Ród Ligotus. Jaksa przyjął imię Gaius Cornelius Ligotus, Aleksiej zaś Alexus Sergius Ligotus.

Rangi i Organizacja

By zwiększyć zorganizowanie Rodu wprowadzono w jego strukturach następujące rangi:

  1. Arcymistrz
  2. Członek Rady
  3. Ojciec Rodu
  4. Brat Rodu
  5. Kuzyn Rodu
  6. Krewny
  7. Zaprzysiężony
  8. Przyboczny
  9. Najemny

Rada pełni jedynie funkcję doradczą, a wszelkie decyzje podejmuje Arcymistrz. Prawo przyjmowania nowych członków posiada Arcymistrz, jak i poszczególni członkowie Rady.

Obecnym Arcymistrzem Rodu jest Gaius Cornelius Ligotus.


Genealogia

Pergamin gut

Obecni członkowie Rodu

Genealogos ostatecznie

Pełna genealogia Rodu, z rozróżnieniem na gałęzie Templarowiczów i Siergiejewiczów.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.