FANDOM


Niepodległe Wolne Państwo Przykarpatii
Nezavisla Svobodna Deržava Prikarpatiu
Prikarpatia

Flaga Przykarpacia
Herb Mały
Flaga herb
Dewiza: Dl'a svobodiu (itr-slav. Dla Wolności)
Hymn: Bogurodzica 
Mapa ze stolica
Konstytucja Konstytucja zd. 24.04.2019 roku
Język urzędowy międzysłowiański , polski[1]
Język używany polski, międzysłowiański
Stolica Naskropije
Ustrój polityczny demokracja
Typ państwa republika przedstawicielska
Głowa państwa

Prezydent Państwa p.o. Anja Kovatel'ova

Przewodniczący Parlamentu Przewodniczący Komitetu Narodowego Anja Kovatel'ova
Szef rządu Pierwszy Sekretarz Vaclav Smentana
Powierzchnia b.d.
Liczba ludności (2014) Obywatele: b.d.
Ludność wirtualna: b.d
Niepodległość
deklaracja - 5. marca 2018
uznanie -  b.d.
Jednostka monetarna Hrywna przykarpacka
Kod samochodowy b.d.
Religia państwowa b.d.
Strona internetowa
Forum państwowe

Przykarpacie, oficjalnie Niepodległe Wolne Państwo Przykarpacia (itr-slav. Prikarpatia Nezavisla Svobodna Deržava Prikarpatiu, Prikarpatia) - polska mikronacja powstała 5. marca 2019, ze stolicą w Naskropiju.

Ustrój polityczny

Ustrój państwa reguluje Konstytucja Przykarpacia, konstytuując państwo jako suwerrenne, socjalne państwo prawne, oraz republikę przedstawicielską. Naczelną władze ustawodawczą pełni Komitet Narodowy (msł. Narodny Komitat), któremu przewodniczy Przewodniczący Narodowego Komitetu (ob. Anja Kovatel'ova), władzę wykonawczą Prezydent (ob p.o. Anja Kovatel'ova), oraz Sekretariat Państwa (msł. Sekretariat Deržavu), z Pierwszym Sekretarzem na czele (ob.Vaclav Smentana). Władza sądownicza sprawowana jest przez niezawisłe sądy

Prezydent

Prezydent jest głową państwa, oraz jego naczelnym zewnętrznym reprezentantem. Jest wybierany przez w wyborach bezośrednich[2] na okres 90 dni. Oprócz reprezentacji Państwa na zewnątrz, Prezydent:

 • przyjmuje i akredytuje członków misji dyplomatycznych
 • w określonych sytuacjach ma prawo rozwiązania parlamentu
 • podpisuje ustawy
 • nadaje i ustanawia odznaczenia państwowe
 • nadaje tytuły generalskie i profesorskie
 • jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych, oraz zarządza mobilizację
 • zarządza referendum
 • ma prawo łaski
Plac i Pałac Prymasowski

plac Prymasowski w Naskopije

Sekretariat Państwa

Naczelnym organem administracji rządowej jest Sekretariat Państwa (Sekretariat Deržavu) pod przewodnictwem Pierwszego Sekretarza(mns. Prvy Sekretar, ob. Olgierd Bryć ), oraz Sekretarzy (Sekretař) kierujacych resortami zwanymi Radami.

Partie polityczne

Geografia

Podział administracyjny

Państwo podzielone jest na 3 kraje

Nazwa regiony historyczne
Podział Administracyjny Przykarpacia
Przykarpacie Właściwe Prikarpatie Istinne Przykarpacie Właściwe i Zachodnie
Przymorze Primorze Przykarpacie Południowe i Przymorze
Dolna Nadbełtawia Dolna-Nadbeltavia Dolna Nadbełtawia

Kultura

Święta państwowe i dni wolne od pracy

nazwa w języku polskim nazwa w języku między słowiańskim
1 stycznia Nowy Rok Novy god
6 stycznia Święto Objawienia Pańskiego Svętòk Epifanu
5 marca Dzień Niepodległości Pråzdnik Nezavislosti
24 kwietnia Święto Konstytucji Pråzdnik Konstituciju
1 maja Dzień Pracy Pråzdnik Pracu
1 listopada Wspominki Denj Spominatiu
24 grudnia Święta Bożego Narodzenia Rođeńje
25 grudnia
26 grudnia

Ponadto w dni wolne od pracy ze względów kulturowych są także Wielki Piątek (msł. Veliky Pętòk), Niedziela Zmartwychwstania (Velikdenj), Poniedziałek Wielkanocny (Velikdeny Ponedělòk), oraz Pięćdziesiątnica (Zelena nedělja), istnieje także kilka dni szczególnie ważnych, jednak nie będących dniami wolnymi od pracy; są to:

 • 8 maja - Dzień Walki z Reżimami Totalitarnymi (msł. Denj Boju)
 • 26 sierpnia - Dzień Praw Obywatelskich (Denj grådničsěgo zakonu)

Przypisy

 1. jako język roboczy organów państwa
 2. do wprowadzenia Ustawy Rewizyjnej wybierany był przez Komitet Narodowy
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.