FANDOM


Państwa nieuznawane (inne terminy stosowane zamiennie: (państwa nieuznane, quasi-państwa, parapaństwa, proto-państwa, pseudo-państwa, państwa de facto niepodległe) jest terminem stosowanym dla kilku jednostek politycznych świata, które pomimo braku uznania (lub z minimalnym uznaniem) na arenie międzynarodowej de facto są niepodległymi państwami.

W Mikroświecie tak samo jak i w realu istnieją państwa nie zawsze spełniające warunki def. państwa, a co dopiero mikronacji. Ale często tak samo funkcjonują i posiadają swoje terytoria często niezależne. Terytoria te są zarządzane przez społeczności mniej lub bardziej zorganizowane lub w ogóle nie zorganizowane, anarchiczne (bezrządowe) opierające się na wspólnym przebywaniu na danym obszarze i samoidentyfikacji mieszkańców. Państwa te określane są mianem (państwa nieuznane, quasi-państwa, parapaństwa, proto-państwa, pseudo-państwa, państwa de facto niepodległe) również określane mniej lub bardziej trafnie mianem (Yoyonacji, Forumnacji, Nanonacji, itp. Zazwyczaj są to państwa nie uznane na arenie międzymikronacyjnej lub przez małą liczbę państw.

W myśl dominującego w prawie międzynarodowym przekonania, uznanie państwa na arenie międzynarodowej nie jest warunkiem koniecznym do jego powstania. W praktyce jednak jest inaczej – państw nieuznawanych na arenie międzynarodowej nie uznaje się za niepodległe. Jednak nie zmienia to faktu, że państwa takie funkcjonują, mają swoje terytoria, ludność i rządy sprawujące suwerenną nad nimi kontrolę. Obszarów separatystycznych, które ogłosiły niepodległość jest na świecie wiele, lecz tylko nieliczne z nich można zaliczyć do państw de facto niepodległych. Nie będą nimi regiony, które proklamowały niepodległość, lecz w dalszym ciągu pozostają pod faktyczną władzą kraju, do którego dotychczas należały.

Obecnie za de facto niepodległe można uznać państwa, których niepodległość, ogłoszona co najmniej kilkanaście lat temu, zdążyła już okrzepnąć lub została uznana przez co najmniej jedno państwo uznawane na arenie międzynarodowej, a ich rządy bez przeszkód sprawują władzę nad terytorium mającym w miarę określone granice i stałą ludność.

Podobny nieco charakter do państw nieuznawanych mają terytoria o nieustalonym statusie. Są to terytoria, które domagają się uznania niepodległości, i których aspiracje są poważnie brane pod uwagę na arenie międzynarodowej. Jednak zawiłości świata międzynarodowej polityki powodują, że dotychczas kraje te faktycznie pozostają pod władzą państw sąsiednich, a ich ostateczny status, tzn. nadanie niepodległości, lub pozostanie w jakiejś formie związku z państwem administrującym obecnie to terytorium, ma zostać rozstrzygnięty w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Państw nieuznawanych nie należy mylić z takimi bytami jak Sealandia, Seborga czy Hutt River, które w ogóle nie są elementem międzynarodowej polityki (choć część z nich do tego aspiruje), a ich "istnienie" wynika w głównej mierze z ich ignorowania lub traktowania jako swoisty folklor przez władze poszczególnych państw. Wspomniane państwa są w języku angielskim określane jako micronations, co jednak nie przekłada się na polskie określenie mikronacje - które z kolei jest zazwyczaj stosowane do państw wirtualnych.

Zobacz również Państwo izolowane

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.