Okoczia - mikronacja której początki są datowane na 30 marca 2008 kiedy to Kazag Slobodanovic powrócił do Arakhopolis na swoim Sterowcu Pancernym Rambert z Wyspy Ramberta. Przywiózł na pokładzie kilku Szoszoinów, których umieścił w turystycznej osadzie zwanej Okoczią.

Historia

Od turystycznej osady do mikronacji

Początkowo Okoczia była turystyczną osadą Arakhopolis, jednak w wyniku klęski żywiołowej 9 kwietnia 2008, miasto to zatonęło, a mieszkańcy i Namiestnik Kazag Slobodanovic przenieśli się właśnie do Okoczii. 23 maja uchwalono konstytucję i już stało się jasne, że Okoczia stanie się wirtualnym państwem. Jako datę niepodległości uznano 20 czerwca 2008 - datę, kiedy Szoszoini uznali, że Okoczia nie zostanie inkorporowana do Natanii.

Późniejsza historia

Ważnym wydarzeniem była całkowicie nieuzasadniona wojna ze Słomagromska Republiką Ludową. Wybuchła 20 września 2008 gdy Miroslav Zamachovic wysłał w okolice Okoczii okręty podwodne. Ich ostrzelanie z łuków rozpoczęło konflikt. Ostatecznie wojna sie zakonczyła wycofaniem wojsk SRL. Jest uważana za wzór mikronacyjnych działań wojennych.

Chronologia WydarzeńGeografia

Terytorium Okoczii stanowią 3 wyspy składające się na Archipelag Arakhański: Teronia, Arakhania, Asinnia leżące na Morzu Przejrzystym na Kontynencie Zachodnim w Okoczii zwanym Ziemiomorzem oraz Toyamote (Wyspa Ramberta) leżąca na Morzu Awarskim na Kontynencie Centralnym.

Mapy Terytorium Okoczii

Okocziateryt07.02.2010.png

Charakterysyka

Powierzchnia Klimat Wody Flora i Fauna

Miejscowości

Ustrój

Ustrój Okoczii jest określony w konstytucji jako "wolne zgrupowanie Szoszoinów". W praktyce oznacza to, że decyzje o kraju podejmują wszyscy Szoszoini w niczym nieuregulowany sposób. Dla zachowania ładu wybrano Wodza wyspy Swawolnego Byka wcześniej znanego jako Kazag Slobodanovic. Formalnie w Okoczii nie istnieje pojęcie obywatelstwa. Jedyną formą przynależności jest wpisanie się do rejestru Szoszoinów, co jednak nie jest wcale równoznaczne z obywatelstwem. Decyzje Wiecu Szoszoinów i Wodza stanowią trzon praw w Okoczii, które to są uchwalane tylko w przypadku rzeczywistej konieczności. Funkcja Wodza od 9 kwietnia 2008 stała się elekcyjna. Wybory są jawne, a kadencja jest zależna od znaków przyrody. Trwa od 45 do 72 dni.

Wodzowie Okoczii

Ludność

Głównie Szoszoini z grupy Szoszoinów Północnych i Bladzi - jako nazwa mieszkańców od nazwy państwa stosowana jest Okoczianie.


Kultura

Rys kulturowy

Okoczia stylizuje się na kulturze Indian. Nie dzieli tu na plemiona, ani Indian północnych i południowych, a czerpie ze wszystkich. Najbardziej widoczny jest wpływ Inidian z prerii w postaci polowań na bizony. Na kulturę Szoszoinów składają się ich wierzenia, oraz magia. W kulturze Okoczii szczególnie ważne są polowania i Toyamote.

Media

gazeta Bizon Informacje

Religie

Sport

Piłka Nożna: Szoszoińska Federacja Pęcherza Kopanego:
Drużyny Kojot Hanai, Bizon Kayakonae - obie w Lidze Primera Confederacion


Gospodarka

Handel Wymienny

Linki podsumowanie

Archiwalne

Aktualne


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.