Obszar bez przynależności państwowej - w skrócie (obpp) inaczej Ziemie niczyje - obszary w Mikroświecie które politycznie nie należą do żadnego aktualnie istniejącego państwa. Żadne państwo nie rości sobie praw do tego obszaru ani nie istnieje tam żadna organizacja społeczna tworząca organizm państwowy.

Lista Obszarów bez przynależności państwowej (OBPP)

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.