FANDOM


Nordata - kontynent położony w północno-wschodniej części mikroświata. Technicznie bywa czasem nazywany Kontynentem Północnym. W jego skład wchodzi Subkontynent Sambanafryka.

Mapa Nordaty (Muratycki Instytut Map - stan na 23 marca 2019 roku)

Mapa Nordaty 23032019
MapaSatNordata


Państwa

Stan na 11 kwietnia 2019 roku.

Państwa historyczne

Lista przedstawia państwa w kolejności od najpóźniej zlikwidowanych.

Terytoria

Niemal wszystkie tereny obpp w Nordacie to terytoria upadłych państw. Prawdopodobnie jedynym fragmentem kontynentu, który nigdy nie podlegał żadnemu państwu, jest północny fragment półwyspu "skandynawskiego".  

Do Nordaty zalicza się subkontynent Sambanafrykę. Błędem jest określanie tego regionu fragmentem Orientyki.  

Historia

Obszar zaliczany obecnie do Nordaty składa się z kilku części, które długo istniały poza zaznaczeniem na mapie v-świata. Wiele historii i odkryć omijało badania geograficzne i naukowe. Lecz mowa o istnieniu Nordaty jest bardzo stara. Pierwszym obszarem były wyspy Valhalli, Wyspa Izborska lub wyspa Anarchorealisty, Obszar Carstwa Rosyjskiego, obszar historyczny Gothica, obszar Wysp Rohańskich, oraz tak zwana wyspa niemiecka lub pruska. (...)

Idea jednego forum

Pod koniec lipca 2018 roku, Hewret von Thorn zaproponował, aby Republika Bialenii, Federacja Brodryjska i Unia Trzech Narodów działały na jednym forum, podzielonym na trzy kategorie dla każdego państwa. Pomysł przyjęły administracje tychże państw i nowe forum zostało utworzone już 9 sierpnia. Znajdowały się na nim wszystkie dane z poprzednich for, więc żadne państwo nie ucierpiało poważnie na przenosinach. Do przyłączenia się na nowopowstałe forum zapraszano wiele państw, lecz żaden kraj nie przyjął propozycji.

(...)

Gdy w środku sierpnia, Jan Lubomirski-Dostojewski zmienił ustrój Bialenii na monarchię i zastanawiał się nad włączeniem państwa do Brodrii, wrócili nieaktywni obywateli Republiki Bialeńskiej, którzy zaczęli działać na swoim starym forum. Następnie wycofała się Brodria. Dane obydwu państw zostały usunięte z forum i cały pomysł legł w gruzach.