Neokontynentalna Unia Państw Integracyjnie Autonomicznych
Apaczowo do 26.07.2013
Flaga NUPIA Godło NUPIA
Flaga i Godło
Symbole państwowe NUPIA
Dewiza:
("Tak, My możemy." )
Hymn: Kangaroz - "Dwie strony"
KonstytucjaKonstytucja Neokontynentalnej Unii Państw Integracyjnie Autonomicznych
CzłonkostwoNUPIA,
Rada Neocontu,
SPMSP,
Wspólnota Nordacka,
Język urzędowypolski, v-apaczowy
Język używanypolski, v-apaczowy, apaczowy, angielski, hiszpański, arabski
StolicaNeocity
Ustrój politycznyAutorytarna republika cyberdemokratyczna
Typ państwaRepublika federalna
Forma rządówRepublika
System rządówRządy Zgromadzenia (najbliżej do Systemu parlamentarno-komitetowego)
Reżim politycznyDemokracja dokładniej Cyberdemokracja bezpośrednia
  
System gospodarczySystem gospodarczy rynkowy
Głowa państwa Wódz Pel Nander
Wodzowie PIA 1. PIA Apaczowo:
- Apache Uga-naki,
2. PIA Bolivaria:
- Apache Uga-naki,
3. PIA Arabia:
- Abdullah Aykm
  
Powierzchnia:... km²
Ludność: (20.03.2018):
* Obywatele
* Przebywający
* Inni
*Mieszkańcy Wirtualni
24
5
19
b.d
...
Powstanie26 lipca 2013 z Apaczowa
Jednostka monetarna Neo, Neocent
KodNUP
Religie obywatele (23.02.2014)(określono-deklarowane 27%)

Apaczyzm 9%,
Islam 9%,
Metodyzm 9%,
(praktykowane w mies.)
Metodyzm 100%-1

(nie określono 73%)
Mini mapa NUPIA
Strona internetowa
Forum

Neokontynentalna Unia Państw Integracyjnie Autonomicznych - (NUPIA również Nupia). Państwo powstałe 26 lipca 2013 r. po zatwierdzeniu Konstytucji NUPIA przez "pięciu ojców założycieli", która przekształciła Neokontynentalna Unia Plemion Indiańskich Apaczowa - Apaczowo w NUPIA. Stolica ustanowiona w Neocity. Nupia – leży na Neoconcie Centralnym, zaliczana do państw zewnętrznych. NUPIA jest częścią Wirtualnego Świata od chwili powstania. Graniczy na 7.11.2013 r. z terenami obpp i tnz.

Geografia

Nupia zajmuje obszar środkowy kontynentu Neokont oraz wyspy Epinary, Wyspa Ziemia Obiecana oraz wyspy przybrzeżne. Od wschodu część kontynentalną oblewają wody Oceanu Wirtualnego Zachodniego od zachodu Oceanu Wirtualnego Zachodniego Skrajnego. Obszar obejmuje również Wyspę Ahara i Wyspę Fjara na kontynencie Nordata.

 • Rzeki i Jeziora
 • Klimat
 • Gleby
 • Ekstrema
  • Najwyższy punkt: ? ? m n.p.m.
  • Najniższy punkt: zatoka jeziora ? , koło ? , –2,4
  • Największe jezioro: ? – ? px km²

Biologia

Zwierzęta:

 • Muminek pospolity i Muminek wielki

Rośliny:

Polityka

Ustrój: republika federlana (związkowa) unia. Złożona z 3 PIA i 2 TN

Partie:

Społeczeństwo

Na 19.09.2013 7 mieszkańców 5 Obywateli, 2 Przebywających

Religie:

Istotniejsze Miejscowości:

Neocity, Apacz Land, Ciudad Bolivar, Muchmulism, Fuku-Hiki, Aleksandropol, Alexandria, Shantaka, Industrialion, Lettucja, Anilla-Vissina, Neopolis City, Oehu, Luque Vides, Santa Selena, La Guardia, Hayabusa

Gospodarka

Nupia jest krajem samowystarczalnym pod względem produkcji rolniczej i przemysłowej.

 • Wskaźnik koniunktury:
 • Struktura PKB
 • Zatrudnienie
 • Waluta: 1 Neo = 100 Neocentów
 • Górnictwo b.d
 • Energetyka b.d
 • Hutnictwo b.d
 • Przemysł: samochody "Washi", statki "Lutnik", pojazdy "Industrialion"
 • Rolnictwo: wielkoobszarowe uprawa i hodowla
 • Rybołówstwo:
 • Transport:
 • Eksport:
  • Towary eksportowe: brak
  • Kierunki eksportu: brak
 • Import:
  • Towary importowe: brak
  • Kierunki importu: brak

Handel zagraniczny ogółem: brak

Historia:

Administracja

Terytorium NUPIA - inf o Geografii i Administracji. NUPIA leży na Neokontynencie w skrócie Neokoncie oraz Nordacie. Dzieli się na trzy PIA, dwa TN i 3 Strefy kontroli

PIA - (Państwo Integracyjnie Autonomiczne) są to:

TN – Terytorium Neutralne jest to:

Państwo Integracyjnie Autonomiczne Apaczowo - PIA Apaczowo dzieli się na : 16 okręgów:

Państwo Integracyjnie Autonomiczne Bolivaria - PIA Bolivaria dzieli się na : 8 Interiorów:

 • • 1. I. Ciudad Bolivar - Ciudad Bolivar - CB 17-100
 • • 2. I. Ensenada - Ensenada - EN 18-100
 • • 3. I. Luque Vides - Luque Vides - LV 19-100
 • • 4. I. Leticia - Leticia - LE 20-100
 • • 5. I. Canelones - Canelones - CA 21-100
 • • 6. I. Valdivia - Valdivia - VA 22-100
 • • 7. I. Santa Selena - Santa Selena - SS 23-100
 • • 8. I. La Guardia - La Guardia - LG 24-100

Państwo Integracyjnie Autonomiczne Arabia - PIA Arabia dzieli się na : 2 Iän'y:

Terytorium Neutralne Neostolica - TN Neostolica :

Terytorium Neutralne Wysp Ahara i Fjara - TN Wysp Ahara i Fjara :

Strefa Kontroli

Linki

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.