Micropedia
Advertisement

Monarchosocjalizm, monarchia socjalistyczna - system rządów (ustrój polityczny, reżim polityczny, system gospodarczy) wynikający z połączenia ustroju monarchistycznego z ideologiami socjalistycznymi.

W związku z brakiem popularności i rozwoju powyższego systemu rządów, nie można opisać szeroko struktur organizacyjnych państwa charakterystycznych dla monarchosocjalizmu, lecz można przytoczyć trzy wspólne idee tego systemu:

  • głowa państwa - monarcha, często pełniący jedynie funkcję reprezentacyjną,
  • system gospodarczy - związany z ideologiami socjalistycznymi, keynesizmem lub szkołą marksistowską,
  • niekiedy występowanie organu sprawującego władzę za monarchę.

Najczęściej występujące symbole monarchii socjalistycznej to: korona (występująca w różnych kształtach, formach i kolorach) i, częściej, czerwona, pięcioramienna gwiazda. Monarchosocjalizm był obowiązującym ustrojem w ZSKHiW.

Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu

W ZSKHiW panowała socjalistyczna monarchia konstytucyjno-narodowa, której opis znajduje się w rozdziale Ustrój:

ZSKHiW to socjalistyczna monarchia konstytucyjno-narodowa. Głową państwa pozostaje monarcha (król), istnieją tytuły szlacheckie, odrzucone są niektóre pojęcia zw. z burżuazją i ,,krawaciarstwem". Faktyczną władzę sprawuje Rada Najwyższa ZSKHiW wybierana spośród obywateli na 4-miesięczną kadencję oraz Rada Komisarzy Narodowych, której przewodniczący wybierany jest spośród deputowanych Rady Najwyższej.[1]

Przewrót lipcowy w UTN

Podczas przewrotu lipcowego w UTN monarchiści rozmyślali nad wprowadzeniem socjalistycznego ustroju gospodarczego do monarchii konstytucyjnej elekcyjnej. Niestety, przewrót lipcowy został zbyt szybko zakończony, żeby cokolwiek wprowadzić poza Konstytucją Królewską i Dekretem Królewskim.[2][3]

Państwo Ciprofloksjańskie

Arystokratyczne królestwo elekcyjne posiadało system gospodarczy Dacia 900 oparty na centralnym planowaniu, co byłoby równoznaczne z tym, iż jest to system, którego podstawą są postulaty gospodarki socjalistycznej. Można więc przypuszczać, iż w Państwie Ciprofloksjańskim, choć nie bezpośrednio, panował ustrój monarchosocjalistyczny.[4]

Przypisy

  1. Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu, Ustrój
  2. Przewrót lipcowy w Unii Trzech Narodów
  3. Osobista odpowiedź jednego z rewolucjonistów-monarchistów.
  4. Oparte na informacjach z Micropedii i własnych przypuszczeniach.
Advertisement