Micropedia
Advertisement

Mikołaj Patryk Dostojewski - były Car Brodrii , były Imperator Abachazji, prezes firmy Nordlines, polityk, Brodryjczyk ostyjskiego pochodzenia.

Działalność w mikroświecie

Początki

Za narodziny Mikołaja Patryka Dostojewskiego dla mikroświata możemy uznać kwiecień 2014 roku, kiedy to powołał on do życia Republikę Ostyjską. Wkrótce rozpoczął także działalność w Federacji Brodryjskiej, gdzie po niespełna miesiącu został posłem w parlamencie. Zainicjował przyłączenie upadającej Ostii do Brodrii i został jej gubernatorem. Prócz tego był dwukrotnie powoływany na Ministra Kultury i Sportu w FB.

Carstwo Brodryjskie

Po rozpadzie Federacji Brodryjskiej Mikołaj Patryk Dostojewski działał w rządzie brodryjskim na uchodźstwie. Wkrótce Brodria przekształciła się w carstwo, a Mikołaj Patryk Dostojewski został adoptowany przez Cara Adama Aleksandra i Carycę Aleksandrę Izabelę. Po pozornej śmierci Cara rządy w Brodrii objęła jego matka. Wkrótce jednak abdykowała na rzecz syna. Mikołaj Patryk Dostojewski odziedziczył po niej zjednoczoną Brodrię (luty 2015 r.). Za jego rządów ustanowiono większość praw w Carstwie Brodryjskim, podpisano Umowę Akcesyjną z Republiką Bialeńską, zakończono konflikt z Uhrainą a także przyłączono Rosyję do Carstwa Brodryjskiego. Z funkcji Cara Brodrii abdykował w maju 2016 roku, na tron powrócił w październiku 2016 r., szybko jednak abdykował po zwycięstwie republiki w zorganizowanym przez siebie referendum ustrojowym.

Republika Bialeńska

Wraz z ewakuacją Rządu Federacji Brodryjskiej, Mikołaj Patryk Dostojewski rozpoczął działalność w Republice Bialeńskiej. Był kilkakrotnie wybierany na posła w Parlamencie z list monarchistów, pełnił także funkcję Ministra Kultury i Sportu w rządach Markusa Wettina i Eddarda Noqterna oraz był Wiceprezydentem w rządzie Andrzeja Swarzewskiego. Działał również we Wspólnocie Rozwoju. W 2018 roku wycofał się z życia w Bialenii i stracił obywatelstwo tego kraju.

Batawia i Abachazja

W Batawii działał od samego początku jej istnienia, tj. od lutego 2015 r. Jest twórcą jej pierwotnej mapy i inicjatorem lokalizacji tego kraju w mikroświecie. Sprawował tam różne funkcje publiczne. Po secesji Carstwa Abachazji rozpoczął działalność w tym młodym kraju. Przez długi czas pełnił funkcję Imperatora Abachazji.

Życie prywatne

Mikołaj Patryk Dostojewski został adoptowany przez Adama Aleksandra (który dokonał secesji od rodu i tym samym wyrzekł się ojcostwa) i Aleksandrę Dostojewską. Przez pewien czas należał do rodu von Vincis, jednak ród upadł. Sam adoptował dwóch synów - Tomasza I Bagrata i Jana Lubomirskiego - Dostojewskiego.

Advertisement