Micropedia
Advertisement
  1. Zasady korzystania z Micropedii
  2. Etykieta Micropedii
  3. O neutralności
  4. Prawa autorskie
  5. Styl artykułów
  6. Zalecenia redakcyjne

Jak dodać artykuł

Aby dodać artykuł należy wpisać w pole adresu przeglądarki następujący adres:

  1. http://micropedia.wikicities.com/wiki/tytuł artykułu

z tym że zamiast spacji używamy znaku "_". Teraz klikamy Edytuj i bierzemy się do dzieła :)

Zobacz też:


Advertisement