FANDOM


dr net. Michelangelo Piccolomini herbu Półksiężyc, ur. 10 czerwca 2018 r. - z pochodzenia Rotryjczyk, obywatel Republiki Bialeńskiej, major Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. Wielki Kniaź Wienisławowa Republiki Bialeńskiej i Sławetny Baronet Księstwa Sarmacji, docent i doktor honoris causa Uniwersytetu Bialeńskiego.

W przeszłości obywatel Konsulatu Sclavinii, Książę, a później markiz Sieny. Były kardynał Biskup Albano Świętego Kościoła Rotryjskiego, członek Towarzystwa Jezusowego, profesor Uniwersytetu Rotryjskiego. Były wojskowy (kapral rezerwy Książęcych Sił Zbrojnych Księstwa Sarmacji) i były dziennikarz (redaktor naczelny sarmackiej Gazety Niepokornej). Dewizą biskupią księdza kardynała Piccolominiego były słowa św. Pawła z Listu do Filipian (1 Flp 4, 13): "Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia" oraz zawołanie "Bądźmy łagodni".

W poprzednich wcieleniach znany jako Stanisław Wieniawa (Vincenzo Oreglia di Santo Stefano, Giovanni Battista della Popoly, Giovanni Battista Aldobrandini), Janus Dudajis, Michaił Romanowicz Orumow, Arthur Connan McKinley, Johannes Albert van Oranje-Nassau, Severino Castiglioni (Paul von Habicht/Paolo di Falco, Paolo della Chiesa, Paolo Carlo de Medici y Zep). W mikroświecie łącznie od 21 sierpnia 2014 r.

3 marca 2020 r. odszedł z mikroświata na zawsze.

Życiorys

Prezbiter Świętego Kościoła Rotryjskiego

Koniec pontyfikatu Piusa VI (10 czerwca 2018 r. - 29 lipca 2018 r.)

Michelangelo Piccolomini urodził się w Księstwie Sieny jako najmłodszy potomek zamożnej rodziny szlacheckiej Piccolominich. Jak sam przyznał, przybywając do Apostolskiego Miasta Rotrii w III Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego A.D. 2018 r., w młodości grzeszył rozpustnym życiem człowieka światowego. Nawrócenia doznał w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, trzy tygodnie przed przyjazdem do Świętego Miasta. Pocieszyciel natchnął go wówczas i skłonił do zmiany postępowania. Najmłodszy Piccolomini postanowił zmazać swoje grzechy poprzez rozdanie majątku ubogim oraz wstąpienie do Towarzystwa Jezusowego. Tak też uczynił i w tym samym dniu złożył w biurze Generała Zakonu wniosek o przyjęcie. Z woli tegoż Generała - bpa Aurelia Lorenza de Medici y Zep SJ został przyjęty i wyświęcony na diakona Świętego Kościoła Rotryjskiego.

Michelangelo Piccolomini praktykę diakońską oraz nowicjat odbył pod patronatem bpa Aurelia Lorenza de Medici y Zep SJ w kościele klasztoru pw. św. Ignacego Loyoli. Po upływie tygodnia godzien był przyjęcia nominacji prezbiteriatu oraz złożenia jezuickich ślubów wobec bpa Aurelia Lorenza de Medici y Zep SJ. Z jego woli 17 czerwca 2018 r. został mianowany proboszczem jezuickiej bazyliki katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mediolanie.

Pontyfikat Sylwestra I do odejścia z Kościoła Rotryjskiego (05. 08. 2018 r. - 12. 11. 2018 r.).

W trakcie okresu sede vacante po zakończeniu pontyfikatu Piusa VI oraz na początku pontyfikatu Sylwestra I ( od północy dnia 5 sierpnia 2018 r. do północy dnia 16 sierpnia 2018 r), ksiądz Piccolomini sprawował z woli Generała Zakonu tymczasowy zarząd nad Towarzystwem z powodu jego nieobecności.

Z woli nowego Ojca Świętego ks. Michelangelo Piccolomini objął z dniem 6 sierpnia 2018 r. urzędy Szambelana Patriarszego i Mecenasa Patriarszego. Od razu rozpoczął starania restauracyjne Muzeum Narodowego oraz Chóru Cantores Lateransies. Tego dnia powołał księdza Silvestra Silwanelliego SJ Kustoszem Muzeum Narodowego. Sam zaś stanął na czele laterańskiego chóru, odnajdując się w pełni w roli jego kierownika. Koncerty pod batutą ks. Piccolominiego cieszyły się dużą popularnością wśród Rotryjczyków.

7 sierpnia 2018 r. z woli Generała Towarzystwa Jezusowego i jednocześnie Biskupa Krakowskiego Aurelia Lorenza de Medici y Zepa SJ został zdjęty z urzędu proboszcza parafii katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mediolanie i przeniesiony na urząd proboszcza parafii katedralnej pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W tym kraju także postanowił rozpocząć studia. Ostatecznie porzucił ten pomysł. 8 sierpnia 2018 r. ksiądz Piccolomini został mianowany członkiem oraz prepozytem Kapituły Kanoniczej Bazyliki Katedralnej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie zgodnie z życzeniem biskupa krakowskiego Aurelia Lorenza de Medici y Zepa SJ.

Od 18 sierpnia 2018 r. Michelangelo Piccolomini jest członkiem Signorii Rotryjskiej. W tym dniu uzyskał również nominację na Progenerała Towarzystwa Jezusowego.

31 sierpnia 2018 r. ksiądz Picolomini odwiedził po raz pierwszy zrujnowane terytoria Imperium Skarlandu i obiecał Skarlandczykom pomoc w odbudowanie swojego kraju. Od tej pory co pewien czas przebywał we wspomnianych rujnach. Imperium nie zostało odbudowane i Piccolomini opuścił Skarland.

9 września 2018 r. z woli Jego Świątobliwości Sylwestra I został obdarzony tytułem honorowym Kapelana Honorowego Jego Świątobliwości oraz Dziekana Bazyliki Laterańskiej.

Od 25 września 2018 r. zaangażowany w obronę Państwa Kościelnego Rotria przed Rebeliantami pod wodzą Don Realiosa. W trakcie Chwalebnej Rewolucji był kapelanem wojsk zakonów rycerskich z Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

10 listopada 2018 r. przybył do Księstwa Sarmacji z zamiarem zamieszkania w Republice Bialeńskiej. Nie wiadomo jednak czy się tam osiedli, czy wyłącznie pozostanie goście, w tej największej polskiej mikronacji.

12 listopada 2018 r., podłamany śmiercią kardynała Karola Wawrzyńca Medycejskiego oraz kolejnym przewrotem w Państwie Kościelnym, nie widząc możliwości ratunku, opuścił Rotrię oraz dokonał apostazji z Kościoła Rotryjskiego. Przeniósł się na stałe do Republiki Bialeńskiej.

Odejście ze Świętego Kościoła Rotryjskiego i działalność w Kościele Mazdaistycznym

Koniec roku 2018 (listopad - grudzień)

Michelangelo Piccolomini po odejściu z Państwa Kościelnego Rotria zaangażował się w odbudowę Republiki Bialeńskiej w ramach Księstwa Sarmacji. Od samego początku zaangażowany w tworzenie nowego związku wyznaniowego - Kościoła Mazdaistycznego.

13 listopada 2018 r. uzyskał obywatelstwo Księstwa Sarmacji i Republiki Bialeńskiej.

14 listopada 2018 r. zgłosił chęć kandydowania w wyborach do Parlamentu Republiki Bialeńskiej z Niezależnego Komitetu Wyborczego Hewreta (NKWH). Jako poseł obiecał czuwać nad poprawnością bialeńskiej legislacji. Zaakceptował ponadto generalny program NKWH, postulujący: legalizację ciągłości władzy w Republice po dokonanych już kilku coup etat od lipca 2018 r.; zachowanie tradycji i wartości wypracowanych w Republice Bialeńskiej od listopada 2013 r.; pracę na rzecz edukacji i nauki w Republice; rozwój techniczny państwa. W wyborach (20-22 listopada 2018 r.) uzyskał 6 głosów i zdobył mandat posła Parlamentu Republiki Bialeńskiej XXXVIII kadencji.

24 listopada 2018 r. został wpierw Lektorem, a następnie z woli I Wielkiego i Świętego Soboru pierwszym zwierzchnikiem - Katolikosem Kościoła Mazdaistycznego. Przybrał imię Andrzeja i podjął starania związane z rejestracją związku wyznaniowego w Księstwie Sarmacji i Republice Bialeńskiej. 26 listopada 2018 r. został z woli I Wielkiego i Świętego Soboru pierwszym Metropolitą Bialenii.

26 listopada 2018 r. Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda nadała Michelangelowi Piccolominiemu tytuł naukowy netowego magistra i przyjęła w skład Konwentu.

W dniach 24 - 30 listopada 2018 r. brał aktywny udział w pracach nad nową Konstytucją Republiki Bialeńskiej.

1 grudnia 2018 r. został uznany za persona non grata w Państwie Kościelnym Rotria.

Założyciel i członek (od 3 grudnia 2018 r.) partii Wspólna Przyszłość.

9 grudnia 2018 r. zarejestrował nowe czasopismo na rynku sarmackim - "Gazeta Niepokorna" i został jego redaktorem naczelnym.

12 grudnia 2018 r. wyraził chęć służby w Książęcych Siłach Zbrojnych. 22 grudnia po zakończeniu szkolenia unitarnego otrzymał stopień szeregowego. 28 grudnia 2018 r. został awansowany na stopień starszego szeregowego. Pełnił służbę w Książęcej Żandarmerii Wojskowej.

15 grudnia 2018 r. prezydent Republiki Bialeńskiej Antoni Kacper Burbon-Conti mianował go Przewodniczącym pro tempore Parlamentu.

28 grudnia 2018 r. z mocy ustawy został nowym Rektorem Uniwersytetu Bialeńskiego. Tego samego dnia otrzymał 6 folwarków oraz tytuł szlachecki Kawalera Księstwa Sarmacji.

Styczeń 2019

Z ramienia partii Wspólna Przyszłość ubiegał się z pierwszego miejsca na liście o mandat poselski w wyborach do Sejmu Księstwa Sarmacji LIX kadencji. Uzyskał 21 głosów, lecz to nie wystarczyło do objęcia mandatu.

12 stycznia 2019 r. w wyniki reorganizacji Kościoła Mazdaistycznego, zakończył pontyfikat Katolikosa. Dwa dni później został wybrany Kahinem Kościoła Mazdaistycznego.

15 stycznia 2019 r. odszedł ze Wspólnej Przyszłości i 17 stycznia 2019 r. dołączył do Partii Zielony Świt.

19 stycznia 2019 r. wycofał się z działalności mikronacyjnej w Republice Bialeńskiej oraz Księstwie Sarmacji. Zrzekł się obywatelstwa bialeńskiego oraz funkcji sprawowanych w Kościele Mazdaistycznym. Emeryturę postanowił spędzić w Państwie Kościelnym Rotria.

Powrót na łono Świętego Kościoła Rotryjskiego

I kwartał roku 2019 (styczeń-marzec)

Kapelan

st. szer. ks. Michelangelo Piccolomini SJ w mundurze żołnierza Książęcych Sił Zbrojnych

Michelangelo Piccolomini po kilku dniach życia na pustelni w Państwie Kościelnym Rotria nawrócił się pod wpływem rozmów z x. Tomassem Mancinim SJ i Aureliem kardynałem de Medici y Zep SJ i powrócił na łono Kościoła Rotryjskiego 23 stycznia 2019 r. Jako, że Patriarcha Sylwester I nigdy nie potwierdził jego rezygnacji, Michelangelo Piccolomini nie stracił stopnia prezbitera. Dzień później ponownie wstąpił do Towarzystwa Jezusowego.

26 stycznia 2019 r. wrócił do Księstwa Sarmacji i postanowił zamieszkać w Eldoracie - stolicy Konsulacie Sclavinii. W Księstwie Sarmacji pragnie działać na łonie naukowym oraz wojskowym. 26 stycznia 2019 r. zatrudnił się w Akademii Polinaukowej w Bordonii w Konsulacie Sclavinii. Dwa dni później odszedł z Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda.

28 stycznia 2019 r. pogodził się z władzami Republiki Bialeńskiej i ponownie stał się obywatelem Republiki.

6 lutego 2019 r. objął opróżniony przez Antoniego Kacpra Burbona - Contiego mandat w Parlamencie Republiki Bialeńskiej XXXIX kadencji. Dzień później się go zrzekł, ponieważ zachodziły wątpliwości czy objął go legalnie. W chwili wyborów nie posiadał bowiem obywatelstwa. W Republice dał się poznać jako integrysta i zwolennik ścisłej współpracy Republiki z Księstwem Sarmacji.

15 lutego 2019 r. został mianowany przez nowego Patriarchę Rotrii Piusa Leona I Rektorem Uniwersytetu Rotryjskiego. Podjął się misji odrodzenia Uniwersytetu. Na Uniwersytecie objął też stanowisko dziekana Wydziału Humanistycznospołecznego oraz kierownika Katedry Sztuk Wyzwolonych. Tego samego dnia Ojciec Święty ponownie powołał księdza Piccolominiego na urząd Mecenasa Patriarszego.

21 lutego 2019 r. Jego Świątobliwość Pius Leon I mianował księdza Piccolominiego Prosekretarzem Stanu.

02 marca 2019 r. uzyskał w Akademii Polinaukowej w Bordonii na terenie Konsulatu Sclavinii tytuł naukowy doktora netowego za pracę pt. "Świadomy sen Sarmatów", napisaną pod opieką prof. net. Marcelego z Ossolińskich Bordońskiego. Dzięki temu na Uniwersytecie Rotryjskim mógł objąć stanowisko profesora nadzwyczajnego. Tego dnia też został też wybrany Generałem Towarzystwa Jezusowego.

03 marca 2019 r. z woli Ojca Świętego Piusa Leona I otrzymał tytuł Prałata Honorowego Jego Świątobliwości oraz nominację na urząd Wikariusza Generalnego Stolicy Apostolskiej.

07 marca 2019 r. mianowany Rektorem Apostolskiego Seminarium Duchownego.

08 marca 2019 r. w ramach protestu przeciwko polityce prowadzonej przez prezydenta Republiki Bialeńskiej Andrzeja Swarzewskiego, zrzekł się obywatelstwa bialeńskiego.

25 marca 2019 r. w związku z nasilającą się realiozą złożył w Księstwie Sarmacji wniosek o przeniesienie do rezerwy. Hetman Wielki Księstwa Sarmacji udzielił mu w związku z tym 60 dniowego urlopu.

II kwartał roku 2019 (kwiecień - czerwiec)

25 kwietnia 2019 r. po licznych prośbach został mianowany przez Jego Świątobliwość Piusa Leona I opatem terytorialnym Księstwa Sarmacji. 13 maja 2019 r. na własne życzenie zrezygnował z pełnionej funkcji opata teplickiego ze względu na stan zdrowia. Pomimo tego już 16 maja 2019 r. Jego Świątobliwość Pius Leon I posłał prałata Piccolominiego jako swojego legata do Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 17 maja 2019 r. otworzył zgodnie z życzeniem Patriarchy obrady II Synodu Gnieźnieńskiego.

20 maja 2019 r. ksiądz prałat Piccolomini sprawował uroczystości pogrzebowe Tommasa Manciniego, zgodnie z jego ostatnią wolą. Były duchowny Kościoła Rotryjskiego (biskup, kardynał, Patriarcha Innocenty IV) na łożu śmierci nawrócił się na rotryzm i poprosił Piccolominiego, żeby to właśnie on sprawował jego ostatnią posługę. Ksiądz Piccolomini dużo zawdzięczał Tommasowi Manciniemu, bo to pod jego namową wyrzekł się błędnych nauk mazdaizmu i powrócił na łono Kościoła Rotryjskiego w styczniu 2019 r.

24 maja 2019 r. mianowany po ukończeniu kursu podoficerskiego na stopień kaprala Książęcych Sił Zbrojnych Księstwa Sarmacji. Dzień później - 25 maja 2019 r. z okazji 17 rocznicy powstania Księstwa Sarmacji uzyskał tytuł szlachecki baroneta.

Biskup Świętego Kościoła Rotryjskiego

Czerwiec 2019 r.

09 czerwca 2019 r. Jego Świątobliwość Pius Leon I ogłosił nominację biskupią księdza Michelangela Piccolominiego. Duchowny został też w tym dniu ponownie mianowany opatem teplickim. Na dzień 17 czerwca 2019 r. zapowiedział zwołanie I Synodu Teplickiego, zgodnie z wolą Ojca Świętego.

Henry Edward Manning by George Frederic Watts cleaned

Jego Eminencja Michelangelo kardynał Piccolomini SJ jako Prymas Rzeczypospolitej Obojga Narodów

11 i 12 czerwca 2019 r. odbył w Bazylice Welijskiej długą inwestyturę biskupią, w trakcie której wraz z Piusem Marią Facibenim przyjął sakrę z rąk Patriarchy Piusa Leona I przy współudziale kardynałów Wilhelma Orańskiego oraz Aureliusza Medyceusza - Zepa.

12 czerwca 2019 r. został mianowany biskupem krakowskim i księciem siewierskim, zachowując urząd Legata Patriarszego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów z uprawnieniami prymasowskimi. Od 15 czerwca do 30 czerwca 2019 r. brał udział w Konfederacji Bydgoskiej zwołanej w związku z porzuceniem Rzeczypospolitej przez JKM Konrada Jakuba.

Jego Świątobliwość Klemens IV na początku swojego pontyfikatu zwolnił biskupa Piccolominiego z dotychczas pełnionych urzędów Mecenasa Patriarszego i Wikariusza Generalnego, mianując go Prefektem Świętej i Powszechnej Inkwizycji.

22 czerwca 2019 r. Patriarcha Klemens IV zwolnił Michelangela Piccolominiego ze stanowiska opata teplickiego i wyniósł go do godności arcybiskupiej, powierzając urząd arcybiskupa Gniezna oraz prymasa Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Od tej chwili uzyskał on tytuł księcia warmińskiego. 25 czerwca 2019 r. arcybiskup Piccolomini otrzymał w Bazylice św. Jana na Lateranie paliusz z rąk Jego Świątobliwości Klemensa IV.

Od 29 czerwca 2019 r. arcybiskup Michelangelo Piccolomini brał udział w obradach Soboru Welijskiego II. Jego Świątobliwość Klemens IV mianował go legatem soborowym oraz członkiem Komisji Soborowej ds. reformy liturgicznej. W jej ramach pełnił funkcję przewodniczącego Podkomisji Roberta Bellarmina, której celem było stworzenie Rytuału Welijskiego, który zawierałby aspekty wschodnie w obowiązujących rytuałach Kościoła Rotryjskiego. Choć szybko zrezygnował z przewodniczenia Podkomisji, to aktywnie brał udział w obradach soboru oraz był jednym z autorów reform liturgicznych Kościoła Rotryjskiego.

III kwartał roku 2019 (lipiec-wrzesień)

1 lipca 2019 r. arcybiskup Piccolomini, wypełniając swoje obowiązki prymasa Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zwołał Sejm Elekcyjny w podwarszawskiej Woli, aby panowie szlachta wybrali następcę Konrada Jakuba na tronie Polski i Litwy. Tego dnia objął również stanowisko p.o. dyrektora Instytutu Prawa na Uniwersytecie Rotryjskim, zostając adiunktem w tymże Instytucie.

Herb Sieny.

Herb Księstwa Sieny

3 lipca 2019 r. usynowił księdza prałata Tadeusza von Hippogriff-Brusa SJ, tworząc jednocześnie ród Hippogriff-Piccolomini. 5 lipca 2019 r. otrzymał z rąk Jego Świątobliwości Klemensa IV tytuł Księcia Sieny wraz z ziemią Księstwa. Tego samego dnia Generał Towarzystwa Jezusowego o. Taddeo de Hippogriff-Piccolomini mianował arcybiskupa Progenerałem Jezuitów.

18 lipca 2019 r. w związku z ponownym atakiem realiozy, arcybiskup Piccolomini złożył na ręce Ojca Świętego dymisję z urzędu Legata Soborowego. Dymisja została przyjęta. 22 lipca 2019 r. przeszedł do rezerwy Książęcych Sił Zbrojnych Księstwa Sarmacji w stopniu kaprala.

25 lipca 2019 r. w związku z odrzuceniem przez sarmacki Sejm poprawki do Ordynacji wyborczej przyznającej osobom posiadającym inne niż sarmackie obywatelstwo lub pełniącym poza granicami Księstwa funkcje publiczne czynne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu, zrzekł się obywatelstwa sarmackiego, sclavińskiego, porzucił pracę na Akademii Polinaukowej w Bordoni oraz opuścił Księstwo Sarmacji.

Monogram

Monogram Księcia Michelangela.

We wrześniu 2019 r. walczył z pożarami w Apostolskim Mieście Rotria. Nadal brał udział w obradach Soboru Welijskiego II, będąc autorem zreformowanego ceremoniału ślubu. 21 września 2019 r. została ogłoszona przez Jego Świątobliwość Patriarchę Klemensa IV nominacja kardynalska Michelangela Piccolominiego. 25 września 2019 r. na publicznym konsystorzu został wyniesiony do godności kardynała biskupa Albano.

Kardynał Biskup Świętego Kościoła Rotryjskiego

IV kwartał roku 2019 (październik - grudzień)

Od 5 do 8 października 2019 r. kardynał Piccolomini brał udział w konklawe po renuncjacji Jego Świątobliwości Klemensa IV (2 października 2019 r.) i był jedną z kluczowych osób w trakcie tych obrad. Za pontyfikatu następcy Klemensa IV - Jana I zachował pełnione wcześniej urzędy. Dodatkowo, dnia 12 października 2019 r. został mianowany Prodziekanem Kolegium Kardynalskiego.

28 grudnia 2019 r. został zwolniony z posługi Progenerała Towarzystwa Jezusowego. Nowy Generał Zakonu mianował go Ekonomem Jezuitów. Dzień później Piccolomini dokonał reorganizacji Uniwersytetu Rotryjskiego. 30 grudnia 2019 r. dr net. Piccolomini został zatrudniony jako docent na Uniwersytecie Bialeńskim. Powierzono mu Katedrę Historii i Kultury Rotrii.

I kwartał roku 2020 (styczeń - luty)

2 stycznia 2020 r. w związku ze zmianami w systemie lennym Państwa Kościelnego Rotria, Jego Eminencja Michelangelo kardynał Piccolomini utracił tytuł Księcia Sieny. 5 stycznia 2020 r. złożył dymisję ze stanowiska Prefekta Świętej i Powszechnej Inkwizycji (Wielkiego Inkwizytora) ze względu na nieporozumienia z innymi rotryjskimi duchownymi.

Od 9 stycznia 2020 r. Jego Eminencja brał udział w Konferencji nt. Ligi Bluszczowej w murach Uniwersytetu Bialeńskiego, reprezentując Uniwersytet Rotryjski.

13 stycznia 2020 r. został obdarzony przez JKM Henryka Mikołaja Orderem Zasługi RON VI Klasy. 19 stycznia 2020 r. dotarł spóźniony na Sejm Elekcyjny i rozpoczął sprawować funkcję Interrexa. 09 lutego 2020 r. koronował nowego władcę Rzeczypospolitej Obojga Narodów - Samuela Kazimierza I.

Od 10 do 12 lutego 2020 r. jako Prodziekan Kolegium Kardynalskiego brał udział w konklawe po zakończeniu pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana I. Według notowań TOTO Patriarcha stanowił głównego papabile. Niestety nie został wybrany, a w trakcie konklawe na Piazza Navona trwała przeciwko niemu intensywna i brudna kampania prowadzona przez biskupa Piusa Medycejskiego. Jako Kardynał Prodziekan ogłosił 12 lutego 2020 r. wybór Jego Świątobliwości Piusa Leona II (Mikołaja Dredera) na XXXII Biskupa Rotrii. Następnego dnia został mianowany Legatem Synodalnym.

16 lutego 2020 r. na własny wniosek odzyskał obywatelstwo bialeńskie. 18 lutego 2020 r. został mianowany przez Jego Świątobliwość Piusa Leona II Arcybiskupem Większym Wolnogradu i pierwszym Prymasem Kościoła Bialeńskiego Zjednoczonego z Rotrią.

24 lutego 2020 r. jako Prodziekan Kolegium Kardynalskiego koronował Jego Świątobliwość Piusa Leona II. Został nagrodzony z rąk Patriarchy tytułem Markiza Sieny oraz Orderem Cnót Rycerskich barwy Złotej.

Ponownie świeckie życie

Marzec 2020

4dd3651124c57.image

Michelangelo Piccolomini jako Komendant Garnizonu Wysp Przyjaźni

1 marca 2020 r. Michelangelo Piccolomini porzucił Kościół Rotryjski i wyprowadził się z Państwa Kościelnego Rotria. Postanowił zamieszkać w Republice Bialeńskiej lub Palatynacie Leocji. Tego dnia uzyskał on też tytuł honorowego doktora Uniwersytetu Bialeńskiego. 2 marca 2020 r. Patriarcha Pius Leon II potwierdził, że Piccolomini aktem apostazji zaciągnął na siebie ekskomunikę i odebrał stopnie duchowne, ordery oraz dobra ziemskie w Państwie Kościelnym. Dołączył w tym dniu do Kościoła Diuczej Wiary.

2 marca Piccolomini został również mianowany przez Ronona Dexa nowym Komendantem Garnizonu Wysp Przyjaźni w stopniu majora Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

3 marca Piccolomini odszedł z mikroświata na zawsze.

Stopnie duchowne w Kościele Rotryjskim oraz tytuły honorowe

Stopnie duchowne

Episkopat - nominacja biskupia 9 czerwca 2019 r. z rąk JŚ Piusa Leona I. Sakra biskupia: 11-12 czerwca 2019 r. w Bazylice Welijskiej z rąk JŚ Piusa Leona I przy współkonsekratorach w osobach JE Aurelia Lorenza kardynała de Medici y Zep SJ oraz JE Wilhelma kardynała Orańskiego.

Prezbiterat - 17 czerwca 2018 r. z rąk JE Aurelia Lorenza biskupa de Medici y Zep SJ

Diakonat - 10 czerwca 2018 r. z rąk JE Aurelia Lorenza biskupa de Medici y Zep SJ

Tytuły honorowe

Kardynał Biskup Albano (25 września 2019 r.) z nadania JŚ Klemensa IV.

Prałat Honorowy Jego Świątobliwości (03 marca 2019 r.) z nadania JŚ Piusa Leona I.

Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości (09 września 2018 r.) z nadania JŚ Sylwestra I.

Dziekan Bazyliki Laterańskiej (09 września 2018 r.) z nadania JŚ Sylwestra I.

Prepozyt Kapituły Kanoniczej Bazyliki Katedralnej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie (08 sierpnia 2018 r.) z nadania JE Aurelia Lorenza biskupa de Medici y Zep SJ.

Pełnione funkcje w Państwie Kościelnym Rotria

Proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mediolanie w Państwie Kościelnym Rotria (od 17 czerwca 2018 r. do 7 sierpnia 2018 r.).

Proboszcz parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (od 7 sierpnia 2018 r. do 12 listopada 2018 r.).

Progenerał Towarzystwa Jezusowego (od 18 sierpnia 2018 r. do 12 listopada 2018 r.; od 5 lipca 2019 r. do 28 grudnia 2019 r.).

Szambelan Patriarszy (od 6 sierpnia 2018 r. do 12 listopada 2018 r.).

Mecenas Patriarszy (od 6 sierpnia 2018 r. do 12 listopada 2018 r.; od 15 lutego 2019 r. do 18 czerwca 2019 r.).

Szlachetny Pan Signorii Rotryjskiej (od 18 sierpnia 2018 r. do 12 listopada 2018 r.).

Prosekretarz Stanu (od 21 lutego 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.).

Generał Towarzystwa Jezusowego (od 2 marca 2019 r. do 2 lipca 2019 r.).

Wikariusz Generalny Stolicy Apostolskiej (od 3 marca 2019 r. do 18 czerwca 2019 r.).

Prefekt Świętej i Powszechnej Inkwizycji (od 18 czerwca 2019 r. do 5 stycznia 2020 r.).

Prodziekan Kolegium Kardynalskiego (od 12 października 2019 r. do 1 marca 2020 r.)

Ekonom Towarzystwa Jezusowego (od 28 grudnia 2019 r. do 1 marca 2020 r.).

Legat Synodalny (od 13 lutego 2020 r. do 1 marca 2020 r.).

Pełnione funkcje w kościołach partykularnych Kościoła Rotryjskiego

Legat patriarszy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (od 16 maja 2019 r. do 22 czerwca 2019 r.)

Opat teplicki w Księstwie Sarmacji (25 kwietnia 2019 r. do 13 maja 2019 r.; od 09 czerwca 2019 r. do 22 czerwca 2019 r.)

Arcybiskup Większy Wolnogradu - Prymas Kościoła Bialeńskiego Zjednoczonego z Rotrią (od 18 lutego 2020 r. do 1 marca 2020 r.).

Arcybiskup gnieźnieński, biskup wileński i książę warmiński - prymas Rzeczypospolitej Obojga Narodów (od 22 czerwca 2019 r. do 1 marca 2020 r.)

Biskup krakowski i książę siewierski (od 12 czerwca 2019 r. do 1 marca 2020 r.)

Stopnie duchowne i funkcje w Kościele Mazdaistycznym

Lektor (24 listopada 2018 r). - na mocy Statutu Kościoła Mazdaistycznego jako Ojciec - Założyciel

Metropolita Bialenii (od 26 listopada 2018 r. do 12 stycznia 2019 r.) - na mocy wydanej przez siebie Świętej Bulli z woli duchownych zebranych na I Wielkim i Świętym Soborze do wejścia w życie nowego Statutu Kościoła Mazdaistycznego.

Katolikos (od 24 listopada 2018 r. do 12 stycznia 2019 r.) - na mocy wyboru przez Lektorów (Ojców - Założycieli) zebranych na I Wielkim i Świętym Soborze do wejścia w życie nowego Statutu Kościoła Mazdaistycznego.

Muealam (12-14 stycznia 2019 r.) na mocy nowego Statutu Kościoła Mazdaistycznego.

Kahin (od 14 stycznia 2019 r. - 19 stycznia 2019 r.) - na mocy wyboru przez Muealamów zebranych I Wielkim Świętym Synodzie.

Tytuły szlacheckie

Obecne

Wielki Kniaź Republiki Bialeńskiej (114 folwarków)

Sławetny Baronet Księstwa Sarmacji (10 folwarków)

Byłe

Książę Sieny - od 5 lipca 2019 r. do 2 stycznia 2020 r.

Książę warmiński - od 22 czerwca 2019 r. do 1 marca 2020 r.

Książę siewierski - od 12 czerwca 2019 r. do 1 marca 2020 r.

Markiz Sieny - od 24 lutego 2020 r. do 1 marca 2020 r.

Tytuły naukowe, zatrudnienia na uczelniach

Tytuły naukowe

Honorowy doktor netowy Uniwersytetu Bialeńskiego - na mocy postanowienia Prezydenta Republiki Bialeńskiej z 1 marca 2020 r.

Doktor netowy - na mocy Wpisu Rektora Akademii Polinaukowej w Bordonii do Księgi Tytułów Naukowych z 2 marca 2019 r.

Magister netowy - na mocy Uchwały Konwentu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda z 26 listopada 2018 r.

Zatrudnienia na uczelniach

Zatrudnienia aktualne

Docent Uniwersytetu Bialeńskiego - od 30 grudnia 2019 r.

Zatrudnienia byłe

Adiunkt w Akademii Polinaukowej w Bordonii - od 26 stycznia 2019 r. do 25 lipca 2019 r.

Asystent w Uniwersytecie Bialeńskim - od 6 grudnia 2018 r. do 19 stycznia 2019 r.

Adiunkt w Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda - od 26 listopada 2018 r. do 28 stycznia 2019 r.

Profesor uczelni Uniwersytetu Rotryjskiego - od 5 marca 2019 r. do 1 marca 2020 r.

Funkcje na uczelniach

Funkcje pełnione aktualnie

Kierownik Katedry Historii i Kultury Rotrii Uniwersytetu Bialeńskiego: od 30 grudnia 2019 r.

Funkcje pełnione w przeszłości

Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego: 28 grudnia 2018 r. - 19 stycznia 2019 r.

Dziekan Wydziału Humanistycznego i Kierownik Katedry Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu Rotryjskiego: 5 marca 2019 r. - 29 grudnia 2019 r.

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu Rotryjskiego: od 29 grudnia 2019 r. do 16 lutego 2020 r.

Rektor Apostolskiego Seminarium Duchownego: od 07 marca 2019 r. do 1 marca 2020 r.

Rektor Uniwersytetu Rotryjskiego: od 15 lutego 2019 r. do 1 marca 2020 r.

Dziekan Wydziału Humanistycznospołecznego i Kierownik Katedry Historii i Kultury Rotrii Uniwersytetu Rotryjskiego: od 16 lutego 2020 r. do 1 marca 2020 r.

Awanse wojskowe

Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej

Major (2 marca 2020 r.)

Książęce Siły Zbrojne Księstwa Sarmacji

Kapral (24 maja 2019 r.)

Starszy szeregowy (28 grudnia 2018 r.)

Szeregowy (22 grudnia 2018 r.)

Rekrut (12 grudnia 2018 r.)

Pełnione funkcje polityczne w Księstwie Sarmacji oraz Republice Bialeńskiej

Przynależność partyjna

Członek partii Zielony Świt: 17 stycznia 2019 r. - 19 stycznia 2019 r.

Członek partii Wspólna Przyszłość: 3 grudnia 2018 r. - 15 stycznia 2019 r.

Obecność w Parlamencie Republiki Bialeńskiej

Poseł Parlamentu Republiki Bialeńskiej XXXIX kadencji (ZŚ): 6 luty 2019 r. - 7 luty 2019 r.

Poseł Parlamentu Republiki Bialeńskiej XXXVIII kadencji (NKWH): 23 listopada 2018 r. -. 19 stycznia 2019 r. (w tym Przewodniczący pro tempore od 15 grudnia 2018 r.).

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.