FANDOM


Ludowa Republika Magnifikatu - nowoczesne państwo socjalizmu demokratycznego powstałe 22 listopada 2017 jako minenacja, a od 2 grudnia 2018 r. jako mikronacja.

Działalność

Ludowa Republika Magnifikatu opiera swoją działalność na:

 • serwerze Minecraft, na którym znajduje się państwo,
 • serwerze Discord , gdzie komunikują się między sobą obywatele i goście,

Nazwa

Ludowa - przypomina o ustroju socjalistycznym,

Republika - mówi o tym, że władza jest wybierana przez wyborców na określony czas,

Magnifikatu - oznacza nawiązanie do słów Pisma Świętego zaczynającego się od słów: "Magnificat anima mea Dominum" - co znaczy- "Wielbi dusza moja Pana". Słowo "Magnifikat" nawiązuje do nauki chrześcijańskiej.

Geografia

Terytorium Ludowej Republiki Magnifikatu obejmuje cały serwer, na którym się znajduje, więc znajdują się w niej wszystkie możliwe biomy spotykane w Minecrafcie.

O geografii kraju można usłyszeć w jednej z patriotycznych pieśni:

"Wśród wzgórz Magnifikatu, oraz plaż i gór, lasów..."

Historia

Pierwsza Republika

22 listopada 2017 na publicznym serwerze Minecraft została proklamowana przez Operara Magnifikacka Republika Ludowa. Kraj wzbudził zainteresowanie i szybko zyskał obywateli. Magnifikat był położony ja kwadratowej powierzchni podzielonej na część mieszkalną, w której znajdowały się mieszkania i budynek administracyjny z kaplicą pw. św. Józefa Robotnika, a w drugiej części znajdowały się pola z różnymi uprawami zaczynając na pszenicy a kończąc na trzcinie. Państwo od początku posiadało ustrój socjalistyczny, który wkrótce przerodził się wręcz w utopijny komunizm. Chłopi i robotnicy otrzymywali narzędzia i szli pracować na polu lub budować kraj, a pracownicy umysłowi zajmowali się tworzeniem strony internetowej lub zajęciami związanymi z zarządzaniem krajem. Każdy obywatel dostał od państwa mieszkanie, a chłopi dostarczali żywność do Państwowego Przedsiębiorstwa Spożywczego "Kingsley", z którego wszyscy obywatele czerpali stanowiąc jeden organizm. Efektywna gospodarka przyczyniła się do szybkiego rozwoju. Na czele państwa stał Prezydent kierujący Komitetem Wykonawczym Magnifikackiej Republiki Ludowej. 22 grudnia 2017 zmieniono nazwę państwa na "Ludowa Republika Magnifikatu".

Druga Republika

Wkrótce serwer publiczny upadł, a prezydent postanowił przenieść państwo na własny serwer. W maju 2018 po otwarciu serwera Magnifikatu powstały dwa miasta: Mariuszowo, jako stolica i Adamowo. 8 maja powstała pierwsza partia polityczna - Partia Robotnicza, a 18 maja Partia "Krzyż" zainicjowana przez Adama902. Następnie Kobold złożył trzecie miasto - Tempus (obecnie Różanowo) oraz partię "Stowarzyszenie Dyficooliańskich Monarchistów".

22 lipca 2018 na zaproszenie prezydenta przybyła z kilkumiesięcznym opóźnieniem delegacja Republiki Ludowej Hortumii. Jak podaje strona państwowa:

"Przedstawiciele Ludowej Hortumii byli ogromnie zadziwieni i zaskoczeni wysokiej klasy spotkaniem, które zogranizował lud pracujący Magnifikatu."
Następnego dnia odbyła się wizyta delegacji Magnifikatu w Hortumii, która miała podobny program, lecz nie dorównywała wzniosłej wizyty w Ludowej Republice Magnifikatu.

Kolejno odbyło się spotkanie i zawarcie stosunków dyplomatycznych z Polską Republiką Freelandu (obecnie Republika Freelandu). Następnie zawarto umowę z Federacją Nordacką. Osobną umowę zawarto z Socjalistyczną Republiką Volkianu (prowincją Federacji Nordackiej) i 21 lutego 2019 otwarto przedstawicielstwo w Krasnodarsku, a 23 lutego w Mariuszowie.

Ustrój

Ludowa Republika Magnifikatu jest republiką parlamentarną, która wyróżnia się swoim ustrojem na tle innych państw. Władza utrzymuje połączenie kilku ideologii: socjalizmu demokratycznego i socjalizmu chrześcijańskiego.

Podział administracyjny Ludowej Republiki Magnifikatu opiera się na gminach, z własnymi organami samorządowymi.

Władza wykonawcza spoczywa na Prezydencie Ludowej Republiki Magnifikatu wybieranym przez Najwyższe Zgromadzenie na okres dwóch miesięcy.

Władza ustawodawczo-kontrolna spoczywa na Najwyższym Zgromadzeniu.

Najwyższe Zgromadzenie ma charakter powszechny. Władzę ustawodawczą sprawują obywatele bezpośrednio.

Aktualny skład Najwyższego Zgromadzenia tworzą ugrupowania:

Parlamentlrm2
 • Partia Robotnicza (7)
 • Partia "Krzyż" (1)
 • Stowarzyszenie Dyficooliańskich Monarchistów (1)
 • niezrzeszeni (1)

Organizacje i przedsiębiorstwa

 • Partia Robotnicza
 • Partia "Krzyż"
 • Stowarzyszenie Dyficooliańskich Monarchistów
 • A . Railways
 • Państwowe Przedsiębiorstwo Spożywczo-Przemysłowe
 • Biuro Podróży "Postęp"
 • Parafia pw. św. Józefa
 • Parafia pw. Przemienienia Pańskiego

Transport

Podstawowym transportem w Ludowej Republice Magnifikatu jest kolej. Łączy ona najważniejsze miasta i pozostałe jednostki administracyjne. Właścicielem kolei jest państwowe przedsiębiorstwo A. Railways.

Kolejnym, istotnym środkiem transportu jest podróżowanie koniem po szlakach drogowych łączących wszystkie jednostki terytorialne.

Mimo, że w Minecrafcie można latać państwo poleca używanie kolei i koni do podróżowania, ze względu na nawiązywanie do rzeczywistości.

Kultura i religia

Kultura

Władze organizują nieregularnie Międzynarodowy Festiwal Magnifikatu (nie jest to wydarzenie o charakterze konkursowym), którego celem jest integracja i zacieśnianie więzi osób z mikroświata. Festiwal odbywa się głównie w okolicy 22 miesiąca nawiązując do rocznicy utworzenia kraju. Do tej pory zrealizowano Międzynarodowe Festiwale Magnifikatu o tematyce:

 • Edycja Pieśni Rewolucyjnej (22 listopada 2018 z okazji rocznicy proklamacji republiki)
 • Edycja Pieśni Radosnej (23 lutego 2019 z okazji Dnia Mirosława)

Religia

Istnieje rozdział religii od państwa. W kraju znajduje się 7 kościołów chrześcijańskich.

Święta państwowe

 • 17 lutego - Wspomnienie Mirosława
 • Wielkanoc
 • 1 maja - Święto Pracy
 • 8 maja - Dzień założenia Partii Robotniczej
 • 18 maja - Święto Konstytucji
 • 22 listopada - Święto Proklamacji
 • Boże Narodzenie
 • 31 grudnia - Dzień Pokoju

Dołączenie

Istnieje możliwość odwiedzenia przez zainteresowanych Ludowej Republiki Magnifikatu poprzez kontakt z biurem podróży "Postęp". Informacje o biurze są zawarte na stronie internetowej Partii Robotniczej.

Kontakt:

 • email: prmagnificat@onet.pl