FANDOM


Ligocka Cerkiew Prawosławna - v-związek wyznaniowy nawiązujący do realnego chrześcijaństwa wschodniego. Celem jest rozpowszechnienie dorobku kulturowego i duchownego prawosławia w v-świecie. Prowadzi działalność misyjną i duszpasterską. NIE JESTEŚMY realnym prawosławiem ani nie prowadzimy realnej działalności wyznaniowej, toteż przystąpić do nas może każdy mieszkaniec dowolnej polskiej mikronacji, bez względu na to kim jest w realu. Osoby które chcą przystąpić do Ligockiej Cerkwii Prawosławnej w którejś z mikronacji w jakiej działa, lub zainteresowane otworzeniem w ich rodzimej mikronacji Misji, znajdą dane kontaktowe na tej stronie.

Patriarcha i kierownictwo

Jego Błogosławioność Jaksa I - (właściwie Gaius Cornelius Ligotus) głowa Cerkwi. Rozpoczął działalność na ziemiach Tyrencji. Dzięki jego staraniom Cerkiew podpisała konkordat z Królestwem Wurstlandii. Oprócz działalności duszpasterskiej aktywnie zaangażowany w politykę Imperium.

Święty Sobór - jest najwższym organem prawodawczym Cerkwii. W jego skład wchodzą wszyscy Biskupi. Na chwilę obecną Sobór stanowi:

- JB Jaksa I - JE Aleksiej biskup Siegiejewicz Ligocki (Aleksiej Siegiejewicz Ligocki)

Święty Synod - w razie niemożności podjęcia decyzji przez Święty Sobór zwołuje się Święty Synod tj. zgromadzenie wszystkich wiernych Cerkwi.

Wydarzenia i wspólnota

31 lipca 2011 - w Kadetrze Patriarchalnej św. Michaiła w Zadolii odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowego Prefekta Ligocji - Aleksieja Siergiejewicza. Kazanie wygłosił oraz przyjmował ślubowanie Patriarcha Jaksa I.

29 lipca 2011 - Jaksa I udziela chirytonii Biskupiej Aleksiejowi Siergiejewiczowi Ligockiemu.

15 maja 2011 - Cerkiew podpisuje konkordat z Królestwem Wurstlandii. Na terenach Królestwa zostaje założona Diecezja Misyjna. Biskupem Misyjnym zostaje sam Patriarcha Jaksa I.

24 kwietnia [2011] - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Jaksa I wygłasza kazanie w Katedrze Patriarchalnej w Zadolii.

12 marca 2011 - działalność Cerkwi zostaje zalegalizowana w Tyrencji. Patriarchą zostaje Gaius Cornelius Ligotus przyjmując imię Jaksy I.

Kraje działalności

Linki

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.