Leszek van der Fryssau
Leszek van der Fryssau.jpg
Herb Rodu Fryssau.png
Osobisty podpis barona Leszka van der Fryssau.

Data i miejsce urodzenia

10 kwietnia 1992 w Berlinie (Królestwo Prus)

ObywatelstwoDreamland
Tytułbaron
RódFryssau
Minister Kultury, Informacji i Dziedzictwa Narodowego
Gabinet Pierwszego Ministra:

Alfred de Ebruz

Okres urzędowania10 grudnia 2020 r. - 28 grudnia 2020 r.
PoprzednikArons Josse Olivier - jako Minister Kultury

Auksencjusz Butodziej-Witt - jako Minister Oświecenia i Dziedzictwa Narodowego

Wiceminister Kultury
Gabinet Premiera:

Auksencjusz Buttodziej-Witt

Okres urzędowania3 stycznia 2017 r. - 15 stycznia 2017 r.
p.o. Marszałka Parlamentu Królewskiego
Okres urzędowania27 grudnia 2020 r. - 29 grudnia 2020 r.
PoprzednikKról-Senior Maciej II - jako Marszałek Parlamentu Królewskiego
NastępcaTorkan Ingawaar - jako p.o. Marszałka Parlamentu Królewskiego
Prezes Rojalistycznej Partii Dreamlandu
Okres urzędowania od 13 czerwca 2019
Poprzednik Kacper Chatliński - Fryssau jako Lider
Lider Rojalistycznej Partii Dreamlandu
Okres urzędowania 15 stycznia 2017 - 16 czerwca 2017
Poprzednik nowa partia
Następca Kacper Chatliński - Fryssau
 
Burgrabia Koppenberga
Okres urzędowania od 2 grudnia 2020
Poprzednik 2019: Oskar ben Grozny Witt

2020: bezpośredni zarząd Króla

 
Burgrabia Koppenberga
Okres urzędowania 22 października 2016 - 16 czerwca 2017
Poprzednik Paweł von Kopp - Ostrowski jako Burmistrz
Następca Oskar ben Grozny Witt

Leszek van der Fryssau (ur. 10 kwietnia 1992 we Berlinie jako Leszek Fryderyk Wilhelm von Hohenzollern und van der Fryssau) - obywatel dramlandzki, dawniej prusko - niemiecki, siedmiogrodzki, sycylijski, francuski, sarmacki, elderlandzki i austro - węgierski. Wicemarszałek Parlamentu Królestwa Dreamlandu(od 2021), Burgrabia Koppenbergu(Dreamland), Arystokrata(baron) Dreamlandu, Przewodniczący Rojalistycznej Partii Dreamlandu(2017 i od 2019) i Lord Parlamentu Królestwa(Dreamland). Wcześniej Król Prus, Cesarz Niemiecki, Król Francji i Nawarry, Król Obojga Sycylii, Kardynał Świecki, Książę Langwedocji, Marszałek Książęcy(Unia Saudadzka/Dreamland), Dyrektor Biblioteki im. św.Róży(Dreamland), Poseł, Członek KPA(2016 - 2017), Wiceminister Kultury(2017) Burmistrz Wiednia(2017 - 2018), Namiestnik Dolnej Austrii(2017 - 2018), Minister Kultury, Informacji i Dziedzictwa Narodowego(2020), p.o. Marszałka Parlamentu Królewskiego(2020).

Dzieciństwo

Leszek van der Fryssau urodził się pierwszy syn księcia Fryderyka Wilhelma Hohenzollerna, syna Króla Prus Wilhelma I oraz szlachcianki Marii Albertyny von Fryssau, córki Ryszarda von Fryssau, bohatera walk o niepodległość, generała pruskiego. Jako, iż małżeństwo między rodzicami Leszka nie mogło być zawarte, z przyczyn różnicy statusu. Oficjalnie został uznany, jednak musiał używać na terenie Prus.

Kariera w Prusach i Niemczech

Ukończył Prawo i Administracje oraz Historię na Uniwersytecie Berlińskim. Jednak nie mógł zacząć prace, gdyż został wezwany przez króla Wilhelma I, który jako cesarz niemiecki(którym został w 2008 roku) i król Prus umierał, jego ojciec wtedy nie żył, a umierający cesarz i król miał jedynie córkę. Wobec groźby upadku imperium, namaścił na następcę. W 2010 roku został koronowany na cesarza i króla jako Wilhelm II. Jednak władzy tam nie zagrał długo, gdyż pół roku później został obalony, przez republikanów. Wkrótce emigrował.

Czasy Francusko - Sycylijskie

Po emigracji z Prus, zatrzymał się we Francji. Ówczesna Francja, była targana wojnami między republikanami a monarchistami, który najpierw wspierali bonapartystów a później jego. W 2012 roku został proklamowany Króla Francji i Nawarry jako Ludwik XX. Jednak ogłosił refendum co do przyszłości Nawarry. Nawarczycy w refendum aż 85% zagłosowało za niepodległością i ustrojem republikańskim. Ludwik XX uznał to. Po tym wydarzeniu ustąpił z tronu, który objął książę Ludwik Franciszek Burbon jako Ludwik I.

Po tych wydarzeniach proklamował Królestwo Obojga Sycylii. W czasie panowania współpracował z królem Ludwikiem I ze Francji, który wynagrodził go tytułami Księcia Lagwedocji oraz Kardynała Świeckiego(z krórego po abdykacji zrezygnował). Jednak po roku abdykował i zrezygnował z aktywności mikronacyjnej na 3 lata do 2016 roku.

I Okres Dreamlandzki

W 2016 zamieszkał po raz pierwszy w Dreamlandzie. 22 października 2016 roku został mianowany przez ówczesnego Księcia Furlandii i Luindoru(prowincji Dreamlandu) arcyksięcia Daniela von Witta na urząd Burgrabiego Miasta. Za jego urzędowania powstało wiele nowych ulic. W latach 2016 - 2017 pełnił fukcję Dyrektora Biblioteki św. Róży, Lorda Parlamentu Królewskiego. W latach 2016 - 2017 został członkiem Klubu Politycznego św.Augustyna. W 2017 został wyrzucony w reakcji na założenie Rojalistycznej Partii Dreamlandu. W 2017 roku został Marszałkiem Książęcym oraz członkiem Rady Książęcej Unii Saudadzkiej (inna nazwa Księstwa). W 2017 emigrował, z powodów realnych.

Krótki staż we Austro - Węgrzech

Do mikronacji powrócił we 2018 roku zaangażował się odbudowę Austro - Węgier. Został Burmistrzem Wiednia i Namiestnikiem Dolnej Austrii(2018 - 2019). Po kłótni z władzami centralnymi, wyjechał z A-W.

II Okres Dreamlandzki

W 2019 wrócił do Dreamlandu. Jednak po kilku miesiącach wyjechał. Ostatecznie wrócił do Dreamladu w 2020 roku. Ponownie objął godność Burgrabiego. Reaktywował RPD. Założył Korporację Fryssau(istniejącą w latach 2016 - 2017). Z jego polecenia korporacja założyła Dreamland Radio Television(DRT) i Nasz Dreamland. 1 grudnia 2020 roku zainicjował emisję telewizji Dreamland Television(DTV), która jest częścią DRT.

Rząd Alfreda de Ebruz

10 grudnia 2020 roku został powołany na Ministra Kultury, Informacji i Dziedzictwa Narodowego. Za jego urzędowania, przejął od Królowej - Seniorki Karoliny Aleksandry, profil królestwa na Facebooku. Powołał Dreamlandzką Agencję Prasową, jednak ustawa, która miała zastąpić rozporządzenie federalne przepadło w głosowaniu.

Po świętach rozpętano manifestację zwaną Rewolucją 22 minutową. 27 grudnia 2020 obalono rząd Alfreda de Ebruz. Dzień później ustąpił ze stanowiska, w wyniku konsekwencji kryzysu.

Krótki mariaż jako p.o. Marszałka Parlamentu Królewskiego

27 grudnia 2020 został powołany jako p.o. Marszałka Parlamentu Królewskiego. Początkowo próbował znieść z porządku obrad wotum nieufności wobec rządu, w którym był jednak został zmuszony do procedowania na parę godzin. Później jednak został zdjęta z powodu upadku rządu. Gdy zarządził wybory na nowego Pierwszego Ministra i Marszałka Parlamentu, próbował skrócić procedury, za co mocno oberwał od byłego Pierwszego Ministra de Ebruza. Najpierw Podjął start we wyborach 27 grudnia 2020. 28 grudnia 2020 jednak zrezygnował z kandydowania. Tego samego dnia rozpoczął kandydowanie na urząd Marszałka Parlamentu, jednak 29 grudnia 2020 zrezygnował z kandydowania, jak również złożył legitymacje Lorda Parlamentu Królewskiego.

Ojciec nowoczesnej Furlandii i Luindoru

Jeszcze przed dołączeniem do rządu rozpoczął rozmowy na temat reaktywacji Unii Saudadzkiej. Promował, iż trzeba reaktywować dawny podział administracyjny - Domena, Unia i Scholandia. Postanowił, iż Furlandia i Luidor, powinna być reaktywowane w nowy sposób. Projekt nazwał Federacja Furlandii i Luidoru. Jednak w toku rozmów postanowiono o połączeniu starej i nowej nazwy Księstwo Furlandii i Luidoru i Federacja Furlandii i Luidoru w nazwę Federalne Księstwo Furlandii i Luidoru. Wstępnie przewidziano reaktywację na początek roku 2021, jednak przez przetoczone zmiany możliwe są późniejszy termin.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.