Micropedia
AdvertisementLeszek van der Fryssau
Leszek van der Fryssau.jpg
Herb Rodu Fryssau.png
Osobisty podpis wicehrabiego Leszka van der Fryssau.

Data i miejsce urodzenia

10 kwietnia 1992 w Berlinie (Królestwo Prus)

ObywatelstwoDreamland
Tytułwicehrabia
RódFryssau
Pierwszy Minister
Okres urzędowaniaod 10 sierpnia 2021 r.
PoprzednikAlfred de Ebruz
Minister Spraw Zagranicznych
Gabinet Pierwszego Ministra:

Leszek van der Fryssau

Okres urzędowania10 sierpnia 2021 r. - 13 sierpnia 2021 r.
PoprzednikPrezerwatyw Tradycja Radziecki
NastępcaAfred de Ebruz
Minister Kultury, Informacji i Dziedzictwa Narodowego
Gabinet Pierwszego Ministra:

Alfred de Ebruz

Leszek van der Fryssau

Okres urzędowania10 grudnia 2020 r. - 28 grudnia 2020 r. oraz od 10 sierpnia 2021 r.
PoprzednikArons Josse Olivier - jako Minister Kultury

Auksencjusz Butodziej-Witt - jako Minister Oświecenia i Dziedzictwa Narodowego

Wiceminister Kultury
Gabinet Premiera:

Auksencjusz Buttodziej-Witt

Okres urzędowania3 stycznia 2017 r. - 15 stycznia 2017 r.
p.o. Marszałka Parlamentu Królewskiego
Okres urzędowania27 grudnia 2020 r. - 29 grudnia 2020 r.
PoprzednikKról-Senior Maciej II - jako Marszałek Parlamentu Królewskiego
NastępcaTorkan Ingawaar - jako p.o. Marszałka Parlamentu Królewskiego
Prezes Rojalistycznej Partii Dreamlandu
Okres urzędowania od 13 czerwca 2019
Poprzednik Kacper Chatliński - Fryssau jako Lider
Lider Rojalistycznej Partii Dreamlandu
Okres urzędowania 15 stycznia 2017 - 16 czerwca 2017
Poprzednik nowa partia
Następca Kacper Chatliński - Fryssau
 
Burgrabia Koppenberga
Okres urzędowania od 2 grudnia 2020
Poprzednik 2019: Oskar ben Grozny Witt

2020: bezpośredni zarząd Króla

 
Burgrabia Koppenberga
Okres urzędowania 22 października 2016 - 16 czerwca 2017
Poprzednik Paweł von Kopp - Ostrowski jako Burmistrz
Następca Oskar ben Grozny Witt

Leszek van der Fryssau (ur. 10 kwietnia 1992 we Berlinie jako Leszek Fryderyk Wilhelm von Hohenzollern und van der Fryssau) - obywatel dramlandzki, dawniej prusko - niemiecki, siedmiogrodzki, sycylijski, francuski, sarmacki, elderlandzki i austro - węgierski. Pierwszy Minister Królestwa(od 10 sierpnia 2021), Minister Kultury, Informacji i Dziedzictwa Narodowego(2020 i od 2021), Wicemarszałek Parlamentu Królestwa Dreamlandu(od 2021),Burgrabia Koppenbergu(Dreamland), Arystokrata(wicehrabia) Dreamlandu, Przewodniczący Rojalistycznej Partii Dreamlandu(2017 i od 2019) i Lord Parlamentu Królestwa(Dreamland). Wcześniej Król Prus, Cesarz Niemiecki, Król Francji i Nawarry, Król Obojga Sycylii, Kardynał Świecki, Książę Langwedocji, Marszałek Książęcy(Unia Saudadzka/Dreamland), Dyrektor Biblioteki im. św.Róży(Dreamland), Poseł, Członek KPA(2016 - 2017), Wiceminister Kultury(2017) Burmistrz Wiednia(2017 - 2018), Namiestnik Dolnej Austrii(2017 - 2018), Minister Spraw Zagranicznych(2021), p.o. Marszałka Parlamentu Królewskiego(2020).

Dzieciństwo

Leszek van der Fryssau urodził się pierwszy syn księcia Fryderyka Wilhelma Hohenzollerna, syna Króla Prus Wilhelma I oraz szlachcianki Marii Albertyny von Fryssau, córki Ryszarda von Fryssau, bohatera walk o niepodległość, generała pruskiego. Jako, iż małżeństwo między rodzicami Leszka nie mogło być zawarte, z przyczyn różnicy statusu. Oficjalnie został uznany, jednak musiał używać na terenie Prus.

Kariera w Prusach i Niemczech

Ukończył Prawo i Administracje oraz Historię na Uniwersytecie Berlińskim. Jednak nie mógł zacząć prace, gdyż został wezwany przez króla Wilhelma I, który jako cesarz niemiecki(którym został w 2008 roku) i król Prus umierał, jego ojciec wtedy nie żył, a umierający cesarz i król miał jedynie córkę. Wobec groźby upadku imperium, namaścił na następcę. W 2010 roku został koronowany na cesarza i króla jako Wilhelm II. Jednak władzy tam nie zagrał długo, gdyż pół roku później został obalony, przez republikanów. Wkrótce emigrował.

Czasy Francusko - Sycylijskie

Po emigracji z Prus, zatrzymał się we Francji. Ówczesna Francja, była targana wojnami między republikanami a monarchistami, który najpierw wspierali bonapartystów a później jego. W 2012 roku został proklamowany Króla Francji i Nawarry jako Ludwik XX. Jednak ogłosił refendum co do przyszłości Nawarry. Nawarczycy w refendum aż 85% zagłosowało za niepodległością i ustrojem republikańskim. Ludwik XX uznał to. Po tym wydarzeniu ustąpił z tronu, który objął książę Ludwik Franciszek Burbon jako Ludwik I.

Po tych wydarzeniach proklamował Królestwo Obojga Sycylii. W czasie panowania współpracował z królem Ludwikiem I ze Francji, który wynagrodził go tytułami Księcia Lagwedocji oraz Kardynała Świeckiego(z krórego po abdykacji zrezygnował). Jednak po roku abdykował i zrezygnował z aktywności mikronacyjnej na 3 lata do 2016 roku.

I Okres Dreamlandzki

W 2016 zamieszkał po raz pierwszy w Dreamlandzie. 22 października 2016 roku został mianowany przez ówczesnego Księcia Furlandii i Luindoru(prowincji Dreamlandu) arcyksięcia Daniela von Witta na urząd Burgrabiego Miasta. Za jego urzędowania powstało wiele nowych ulic. W latach 2016 - 2017 pełnił fukcję Dyrektora Biblioteki św. Róży, Lorda Parlamentu Królewskiego. W latach 2016 - 2017 został członkiem Klubu Politycznego św.Augustyna. W 2017 został wyrzucony w reakcji na założenie Rojalistycznej Partii Dreamlandu. W 2017 roku został Marszałkiem Książęcym oraz członkiem Rady Książęcej Unii Saudadzkiej (inna nazwa Księstwa). W 2017 emigrował, z powodów realnych.

Krótki staż we Austro - Węgrzech

Do mikronacji powrócił we 2018 roku zaangażował się odbudowę Austro - Węgier. Został Burmistrzem Wiednia i Namiestnikiem Dolnej Austrii(2018 - 2019). Po kłótni z władzami centralnymi, wyjechał z A-W.

II Okres Dreamlandzki

W 2019 wrócił do Dreamlandu. Jednak po kilku miesiącach wyjechał. Ostatecznie wrócił do Dreamladu w 2020 roku. Ponownie objął godność Burgrabiego. Reaktywował RPD. Założył Korporację Fryssau(istniejącą w latach 2016 - 2017). Z jego polecenia korporacja założyła Dreamland Radio Television(DRT) i Nasz Dreamland. 1 grudnia 2020 roku zainicjował emisję telewizji Dreamland Television(DTV), która jest częścią DRT.

Rząd Alfreda de Ebruz

10 grudnia 2020 roku został powołany na Ministra Kultury, Informacji i Dziedzictwa Narodowego. Za jego urzędowania, przejął od Królowej - Seniorki Karoliny Aleksandry, profil królestwa na Facebooku. Powołał Dreamlandzką Agencję Prasową, jednak ustawa, która miała zastąpić rozporządzenie federalne przepadło w głosowaniu.

Po świętach rozpętano manifestację zwaną Rewolucją 22 minutową. 27 grudnia 2020 obalono rząd Alfreda de Ebruz. Dzień później ustąpił ze stanowiska, w wyniku konsekwencji kryzysu.

Krótki mariaż jako p.o. Marszałka Parlamentu Królewskiego

27 grudnia 2020 został powołany jako p.o. Marszałka Parlamentu Królewskiego. Początkowo próbował znieść z porządku obrad wotum nieufności wobec rządu, w którym był jednak został zmuszony do procedowania na parę godzin. Później jednak został zdjęta z powodu upadku rządu. Gdy zarządził wybory na nowego Pierwszego Ministra i Marszałka Parlamentu, próbował skrócić procedury, za co mocno oberwał od byłego Pierwszego Ministra de Ebruza. Najpierw Podjął start we wyborach 27 grudnia 2020. 28 grudnia 2020 jednak zrezygnował z kandydowania. Tego samego dnia rozpoczął kandydowanie na urząd Marszałka Parlamentu, jednak 29 grudnia 2020 zrezygnował z kandydowania, jak również złożył legitymacje Lorda Parlamentu Królewskiego.

Ojciec nowoczesnej Furlandii i Luindoru

Jeszcze przed dołączeniem do rządu rozpoczął rozmowy na temat reaktywacji Unii Saudadzkiej. Promował, iż trzeba reaktywować dawny podział administracyjny - Domena, Unia i Scholandia. Postanowił, iż Furlandia i Luidor, powinna być reaktywowane w nowy sposób. Projekt nazwał Federacja Furlandii i Luidoru. Jednak w toku rozmów postanowiono o połączeniu starej i nowej nazwy Księstwo Furlandii i Luidoru i Federacja Furlandii i Luidoru w nazwę Federalne Księstwo Furlandii i Luidoru. Wstępnie przewidziano reaktywację na początek roku 2021, jednak przez przetoczone zmiany możliwe są późniejszy termin.

Po za rządami

Po kryzysie z 2020 roku, w 2021 roku objął tekę Wicemarszałka Parlamentu. Jako Wicemarszałek czuwał nad sprawnym procedowaniem w Parlamencie Królewskim, podczas nieobecności Marszałka Parlamentu, Torkana Ingawaara. To w czasie jego zmienił się dwukrotnie rząd - najpierw na centrolewicowy Andrzeja Szmejchela, póżniej na centrowy Afreda de Ebruz. W czasie rządów de Ebruza, został głównym krytykiem nieudolnych rządów Pierwszego MInistra de Ebruza. W sierpniu 2021 roku zakończył się rząd de Ebruza, Nowego Pierwszego Ministra, wyłoniono w głosowaniu Lordów Parlamentu. Swoją kandydaturę zgłosiła Rojalistyczna Partia Dreamlandu w osobie van der Fryssau, który jest Prezesem tegoż ugrupowania. Jednym głosem zwyciężył van der Fryssau. Co oznaczało powrót prawicowego Pierwszego Ministra, do władzy.

Rząd Jedności Narodowej

Po wygraniu wyborów, ale przed oficjalnym mianowaniu zapowiedział, iż kształt rządu ogłoszony przez JK M nie będzie ostatecznym.

Skład rządu Leszka van der Fryssau w dniu mianowania:

  • wicehrabia Leszek van der Fryssau — Pierwszy Minister, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Kultury, Informacji i Dziedzictwa Narodowego;
  • JKW Maciej II — Minister Spraw Wojskowych, Naczelny Dowódca Armii Dreamlandu;
  • baron Antoni Moskwicz van der Pohl — Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Generalny Inżynier Królestwa.

W dniach 10 - 12 sierpnia prowadził rozmowy z byłym Pierwszym Ministrem Królem - Seniorem Afredem de Ebruz i byłym Ministrem Policji markizem Torkanem Ingawaarem. Ostatecznie oboje dołączyli do rządu van der Fryssau jako

  • JKW Alfred I - jako MInister Spraw Zagranicznych (w miejsce L.van der Fryssau)
  • JE markiz Torkan Ingawaar - jako Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny Królestwa

Ostatecznie ukształtował się Rząd Jedności Narodowej - ponadpartyjny rząd, który ma na celu odzyskanie zaufania do społeczeństwa.

Advertisement