Micropedia
Advertisement

Muza

Kultura dreamlandzka - jedna z najstarszych kultur polskich mikronacji.

Literatura dreamlandzka

Literatura jest niewątpliwie jedną z najwyżej rozwiniętych dziedzin sztuki dreamlandzkiej; należy również do najwybitniejszych dziedzin sztuki mikroświatowej w ogóle. Głównym przedstawicielem nurtu historycznego jest Wielka Księga, będąca dziełem zbiorowym. Obecnie jednak nurt ten jest w zaniku. Dominuje nurt aktualistyczny, czyli książki dotyczące wydarzeń aktualnych, w pewien sposób je komentujące. Tego, jak również i obyczajowego nurtu przedstawicielami są Edward Krieg i Paweł I. Godne wspomnienia są również książki Bzerolka de Kakucia, obecnie w realnym świecie pisarza. Ponadto rozwijają się formy z pogranicza literatury i prasy, takie jak felieton, czy reportaż. Prasę Dreamlandu reprezentuje Dreamlandczyk, OKNO, Głos Weblandu, a obecnie Listy.

Muzyka dreamlandzka

Muzyka dreamlandzka nigdy nie wybijała się ponad literaturę, jednak istniała i w pewnych momentach dziejów Królestwa miała się lepiej, aniżeli pozostałe sztuki - poza literaturą. Przedstawicielami muzyki dreamlandzkiej byli Mellow:sleepers i Kaworu Nagisa, twórcy ci w swoich utworach inspirowali się muzyką japońską i portugalską.

Film dreamlandzki

Film w Dreamlandzie właściwie nigdy nie istniał, choć próbowano otwierać kina.

Kabaret dreamlandzki

Satyra w Dreamlandzie istniała, odkąd istniała w nim prasa. Jednak forma kabaretu nie była zbyt często obecna. Kabarety dreamlandzkie odnosiły się do literatury realnej (np. Biblii), a także aktualności mikroświatowych. Wspomnieć należy Czerwonego Kura i niezbyt udaną Dreamlandzką Ligę Kabaretową.

Teatr dreamlandzki

W Dreamlandzie istniały liczne przedsięwzięcia związane z teatrem. Jednym z niedawno istniejących teatrów był i jest Teatr Screaming Blue w Saudade. Ze sztuk dramatycznych godna wspomnienia jest Prawica Elsynorów, wystawiana poza Dreamlandem także w sojuszniczej Scholandii.

Dreamlandzkie sztuki plastyczne

Tradycje i zwyczaje dreamlandzkie


Advertisement