Królestwo Francji
Royaume de France
FlagaRF.png do 10.05.2011 do 05.12.2011 II Królestwo Francji
Dewiza: Liberté, Egalité, Fraternité
(Wolność, Równość, Braterstwo)
Hymn: Marsylianka
Flaga Francji Godło Francji
Symbole narodowe Królestwa Francji
KonstytucjaKonstytucja Królestwa Francji
Języki urzędowefrancuski, polski
StolicaParyż (Paris)
Ustrój politycznymonarchia konstytucyjna
System rządów
Głowa państwa vacat
Szef rządu vacat
Jednostka monetarna Frank francuski
Kod samochodowyF
Forum Państwa

Królestwo Francji (fr. Royaume de France) - polska niepodległa mikronacja powstała na początku kwietnia 2009, faktycznie działająca od 15 maja 2009 roku (jako Republika Francuska). RF wzoruje się na realnej Republice, jednak posiada własną konstytucję, system bankowy i prawny, sądownictwo. Francja graniczy od wschodu z Królestwem Nordii i Wielkiej Polondii, od południa z Królestwem Skarlandu.


Uzyskanie niepodległości: 15 maja 2009

Szef rządu: Pierwszy minister Voyteque de Stress

Podział administracyjny: 6 regionów

Powierzchnia: 675 417 km²

Mieszkańcy wirtualni: 63 753 140

Religia państwowa: państwo świeckie

Waluta: frank francuski (FRF) - 1 FRF = 100 centymów

System gospodarczy: Bank Francji (php-bank)

Hymn: Marsylianka Motto: "Liberté-Égalité-Fraternité"


Historia

Republika Francuska powstała w ostatnich dniach kwietnia, kiedy to została założona strona internetowa. Swoją działalność miała rozpocząć 1. maja. Termin ten został jednak przesunięty ze względu na awarię serwera i utracenie wszystkich danych. Oficjalne otwarcie witryny dla gości oraz nowych mieszkańców nastąpiło 15. maja.

Okres pierwszych trzydziestu dni RF to czas dyrektoriatu, kiedy niepodzielną i autorytarną władzę sprawowało dwóch dyrektorów: Christophe de Gaulle oraz Jean-Pierre Lavandier. Nie funkcjonował Parlament, Rząd, ani urząd Prezydenta. Wszystkie decyzje należały do nich.

Od 4. do 7. czerwca odbywały się połączone wybory parlamentarne oraz prezydenckie. W wyniku tych pierwszych wybrano trzyosobowe Zgromadzenie Narodowe w składzie: Jean Baptiste Martignac, Mathieu Liberte oraz Christophe de Gaulle. Prezydentem został wybrany Jean-Pierre Lavandier. 14. czerwca zakończył się okres dyrektoriatu, a wygrani wyborów objęli urzędy.

Na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego wybrano Pierwszym Ministrem, francuskim odpowiednikiem Premiera lub Prezesa Rady Ministrów, Jeana Baptiste’a Martignaca. Natomiast Przewodniczącym izby został Mathieu Liberte. W wyznaczonym terminie Jean Baptiste Martignac nie skompletował składu Rządu, mimo to warunkowo pozostał na swoim stanowisku. 16. sierpnia ukazał się akt odwołania go z tej funkcji. Nowym Pierwszym Ministrem został Christophe de Gaulle.

Równocześnie trwała szeroko prowadzona akcja promocyjna Republiki Francuskiej, oparta głównie o politykę zagraniczną. Już w parę dni po oficjalnym rozpoczęciu działalności został podpisany traktat o wzajemnym uznaniu z Anhaltem. Nie wszedł on jednak nigdy w życie, gdyż ratyfikowanie go w chwili, kiedy Związek stał się częścią Wandystanu, stało się bezzasadne. Kolejnymi państwami, z którymi chciano nawiązać stosunki były Austro-Węgry, Rotria oraz Skarland. Udało się to tylko z naddunajską monarchią.

Dłuższa nieobecność Pierwszego Ministra sprawiła, że został on odwołany przez Prezydenta RF. Ponieważ również Zgromadzenie Narodowe pogrążyło się w stagnacji, Jean-Pierre Lavandier powołał na funkcję pełniącego obowiązki Pierwszego Ministra Głównego Administratora – Christophe’a de Gaulle’a.

Od 19. sierpnia Republika Francuska jest członkiem Organizacji Polskich Mikronacji, cieszy się dużym poparciem na arenie międzynarodowej, a prowadzona przez władze polityka skierowana jest na zacieśnianie już istniejących i nawiązywanie nowych stosunków dyplomatycznych.

Republika upadła i przestała istnieć, natomiast jej terytorium przeszło pod władzę/zarząd, administrację Rady Vaarlandu i Antyry.

Od czerwca 2020 są prowadzone kuluarowe rozmowy i działania w celu promocji i odnowy królestwa.

monarchiafrancuska.cba. pl

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.