FANDOM


Królestwo Antalgii i Lanchaltu, Antalgia- Lanchalt- państwo powstałe w wyniku unii Antalgów i Lanchaltczyków, która nastąpiła dnia 8 sierpnia 2012 roku. Państwo jest monarchią elekcyjną.

Królestwo Antalgii i Lanchaltu
2012- nadal
Dewiza: Niech żyje król!
Konstytucja jeszcze nie uchwalona
Język urzędowy polski, antalski (w trakcie tworzenia)
Język używany głównie polski
Stolica Walno (miasto wydzielone)
Ustrój polityczny

monarchia elekcyjna,

monarchia konstytucyjno- parlamentarna

Typ państwa demokracja parlamentarna
Głowa państwa król Henryk I Buron- Wareński
Szef rządu kanclerz Ronald Viron
Przewodniczący Izby Królewskiej nie wybrany
Ludność
Jednostka monetarna

denar antalski, denar lanchalcki

Religia dominująca nie określono
Ogłoszenie niepodległości 8 sierpnia 2012
STRONA KRÓLESTWA http://antalgia-lanchalt.manifo.com/
FORUM KRÓLESTWA http://www.antalgia-lanchalt.pun.pl/

Historia

  • 8 sierpnia 2012- unia antalsko- lanchalcka, koronacja Henryka I.
  • 12 sierpnia 2012- państwo weszło w skład Subkontynentu Bowalskiego

Ustrój polityczny

Antalgia- Lanchalt to monarchia elekcyjna i parlamentarna. Głową państwa jest król, wybierany dożywotnio przez parlament (izbę królewską). Faktyczną władzę w kraju sprawuje parlament, który jest wybierany na 3- miesięczną kadencję. Parlament składa się z 7 członków i 3 ministrów (administracji, dyplomacji, gospodarki i finansów). Temu wszystkiemu przewodzi Przewodniczący, który jest również Najwyższym Ministrem Obrony Narodowej. Państwo jest federacją, składającą się z 2 częsi składowych (Antalgia i Lanchalt). Każda część składowa ma swój rząd, który jest odpowiedzialny przed Izbą Królewską i Sądem Najwyższym.

System prawny

Sądy w kraju są niezawisłe. Najwyższym sędzią jest król, który ma prawo łaski i inicjatywy ustawodawczej.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.