Micropedia
Advertisement

Koribia jest to wirtualne państwo powstałe 3 listopada 2018 roku w wyniku rozpadu Republik Szfergii i dołączenia do Federacji Nordackiej. Obecnie jest ona państwem integralnym wchodzącym w struktury IV Republiki Muratyki.

Podział administracyjny Koribii z dnia 10 września 2021

Hstoria Powstania Koribii

W XVI w. (ok 1512 r.) powstaje Eihenberg - obecna stolica Koribii, namiastka państwowości koribijskiej, zostało założone na Nordacie przez kolonistów z Niderlandów, Skarlandi oraz Nordii.. Miasto rozwija się dobrze. Jednak różni się na tle etnicznym od innych państw znajdujących się w tej części Nordaty (Chanat Kugarii oraz Tuyuhn). Pierwszy kanclerz Artur von Korii sprawował swoją funkcję do 1521 roku. W międzyczasie doszło do czterech ataków Tuyuhuńskich separatystów próbujących przejąć dobrze prosperujące, acz słabo zabezpieczone miasto. Dlatego następny kanclerz Michaił Uylan postanowił zwiększyć potencjał militarny Eihenbergu. Do kolonii zostały w 1532 roku przyłączone 1000 km^2 dodatkowych terenów. Utworzono pierwszy parlament w 1534 roku. Wtedy także pojawiły się pierwsze osoby, które zaczęły deklarować narodowość koribijską co było na tamte czasy fenomenem. Było to spowodowane różnicami kulturowymi między koribijczykami, a kugarami, gdyż to te dwie grupy dominowały tą część. W 1535 roku swoją działalność zawiesiła organizacja "Eihenbergiumix". Założona w 1513 roku przez Artura von Korii miał zrzeszać ludzi, którzy byli chętni poprzez pracę od podstaw na rzecz kolonii.

Przez lata kolonia rozwijała się w spokojnym tempie pod wodzą pierwszego kanclerza jakim był Artur von Korii do dziś uznawany za pierwszego ojca narodu. Zawarcie traktatów handlowych z Chanatem Kugarii oraz Tuyuhn w roku 1795 przyczyniło się do znacznego rozwoju miasta jak i kolonii której autonomia znacznie wzrosła za panowania IV kanclerza Sebastiana Orlańskiego znanego w Koribii z tego iż dzięki jego działaniom dyplomatycznym kolonia uzyskała bardzo dużą swobodę działania.

Zdjęcie rynku w Eihenbergu z roku 1826

  • Niepodległość oraz wojna Valhalska

Niespełna 100 lat później w roku 1885 VI kanclerz Koribii Fryderyk Krystian de Espada korzystając z pogarszającej sytuacji w krajach kolonialnych postanowił ogłosić niepodległość Koribii.

Lata 1885-1910 przyniosły jednak nowe kłopoty dla prowincji która borykała się z dużymi tarciami kulturowymi i ze względu na małe znaczenie i wpływy w polityce międzynarodowej była często pomijana, lecz ona trwała dalej egzystując w samotności.

Przełomem w historii Koribii uważa się rok 1915 kiedy to Siedmiogród chcąc poszerzyć własną strefę wpływów postanowił przejąc miasto jak i cała prowincję. Naród jednak się zmobilizował i stawił odpór najeźdźcy i zwyciężył w I bitwie na morzu Valhalskim.

Okręt Flagowy "Maksymilian de Gros" w wojnie z Siedmiogrodem

  • Przystąpienie do Federacji Nordackiej

Lata mijały a Koribia mimo iż słaba i mała trwała dalej kiedy to nastał dzień 29 października 2018 kiedy to X kanclerz Koribii Martin Hausman nawiązał kontakty dyplomatyczne z rządem Federacji Nordackiej i niespełna dzień później Koribiia jako Republika Szwergii została włączona w skład Federacji pod nazwą Gubernatorstwo Szwergii przejmując tym samym kontrolę na terytorium południowej Kugarii oraz Tuyuhu.

Flaga Szfergii


  • Wielki Szał Gubernatora i powstanie Gubernatorstwa Koribii

Szczęście nie trwało jednak długo gdyż już 2 listopada kanclerz Hausman postanowił wbrew swoim obywatelom postanowił odłączyć się od Federacji. Wywołało to wielkie niezadowolenie wśród społeczeństwa które pod wodzą Eobarda Harrisona Wellsa obalili kanclerza i sformowali nowe państwo na gruzach Szfergii. Nowo powstałe Gubernatorstwo Koribii ogłosiło niepodległość 3 listopada i pozostało częścią Federacji Nordackiej do 17 marca 2020 roku.

  • Utworzenie Republiki Zjednoczonych Prowincji 

Republika Zjednoczonych Prowincji powstała w wyniku połączenia się dwóch samorządów: Republiki Muratyki oraz Gubernatorstwa Koribii. Prowincja ta posiada dwie stolice: Eihenberg (siedziba parlamentu) oraz Zwierzogród (siedziba kanclerza). Funkcje głowy państwa sprawuje Kanclerz, którego stanowisko obecnie pełni Harrison Wells. Lecz poprzez śmierć Kanclerza Wellsa RZP rozpadła się a Koribiia pozbawiona przywództwa została włączona do Związku Socjalistycznych Republik Muratyckich. jako jeden z Ulenów.

  • Proklamacja Królestwa Koribii

Flaga Królestwa Koribii

25 marca 2020 roku po odłączeniu ZKRM od Federacji Nordackiej dotychczasowy Nadtowarzysz Koribijskiegu Ulenu, Grzegorz Szarak von Hohenbugr na mocy nadania autonomii dla Koribii i proklamowania lenna przez I towarzysza Kaspara Waksmana oddał on władzę nowemu Królowi Koribii którym został Albert Fryderyk de Espada potomek Fryderyk Krystian de Espada dawnego Gubernatora Koribii.

  • Zniesienie ustroju monarchistycznego i utworzenie Drugiego Gubernatorstwa Koribii

W dniu 30 czerwca 2020 roku Koribia przestała być państwem monarchistycznym. Właśnie wtedy zostało proklamowane Drugie Gubernatorstwo Koribii, w zamyśle państwo demokratyczne. Niestety nie osiągnęło ono sukcesu. Zostały przeprowadzone zaledwie jedne wybory parlamentarne i wybory powszechne na funkcję Gubernatora, którą przez cały okres istnienia Drugiego Gubernatorstwa piastował Grzegorz Szarak von Hohenburg. Jednak w okresie tym pojawiły się znaczne osiągnięcia w dziedzinie astronomii.

  • Referendum oraz Ukaz PT ZKRM 10/III/20

W dniu 16 marca 2021 roku odbyło się referendum w sprawie usunięcia Koribii oraz zmniejszenie jej zależności do rangi ulenu. Ze względu na tajność wyników nie podajemy dokładnych danych. Ostatecznie obywatele ZKRM zdecydowali za pozostawieniem Koribii, jednak ze względu na zmiany w podziale administracyjnym ZKRM, Koribia na podstawie Ukazu PT ZKRM 10/III/20 stała się Koribijską Republiką Kalkilistyczną.

Advertisement