Micropedia
AdvertisementKoppenberg – dreamlandzkie miasto założone w 2007, znajdujące się Luidorze na wyspie Dhatar. W latach 2007-2013 stolica Marchii Dhatar. Od 2020 roku główny inicjator zjednoczenia furlandzko – luidorskiego. Obecnie siedziba jednego z najbardziej wpływowych rodów dreamlandzkich – Fryssau.

Siedziba wielu regionalnych i ogólnodreamlandzich mediów.

Historia miasta

Historia powstania Koppenbergu jest jeszcze niewyjaśniona, gdyż podczas secesji zniszczono wszelkie dostępne źródła historyczne. Po wspomnianej secesji, w maju 2008 roku, przy staraniach JXM dr. Krzysztofa barona Jazłowieckiego oraz JW Margrabiego Pawła Erwina wicehrabiego de Archien-Liberi miasto zostało odbudowane. Okres ten nazywamy złotą erą Koppenbergu. W 2016 roku po 8 letnim wakacie urząd Burgrabiego objął sir Leszek van der Fryssau. Rozpoczął nowy okres zwany nową erą. Miasto się rozwinęło dzięki nowemu burgrabiemu. Powstały nowe ulice. Wyremontowano ulice, zmodernizowało lampy miejskie. Wprowadzono nowy podział administracyjny Urzędu Miasta(powołano Wydziały). W 2017 roku po zrzeknięciu się obywatelstwa przez dotychczasowego Burgrabiego urząd objął sir Oskar ben Grozny (syn Leszka). Po za zmianą strony, żadnych pomysłów nie wprowadzono. Miasto zaczeło podupadać. W 2019 roku ben Grozny zrzekł się urzędu. W latach 2019 -2020 nie miało żadnego Burgrabiego(było pod osobistym zarządem Króla.

W 2020 po powrocie Leszka van der Fryssau, który objął ponownie godność Burgrabiego, rozpoczęto II nową erę. Rozpoczęto modernizacje miasta.

      Zabytki i miejsca warte zwiedzania w Mieście Koppenberg:

    • Zamek Fryssau (dawn.Zamek Kopp-Ostrowskich) – rodowa siedziba rodów Fryssau oraz Kopp – Ostrowskich;

Port Cywilno – Wojenny im. Króla Edwarda II de Ebruz – główny port przeładunkowy miasta założony przez burmistrza Pawła wicehrabiego von Kopp - Ostrowski de Archien - Liberi y de Erbuz. Obecne imię zawdzięcza pierwszemu burgrabiemu – Leszkowi baronowi van der Fryssau;

    • Muzeum Miasta Koppenberg i Marchi Dhatar – pierwsze w Luidorze muzeum poświęcone historii miasta Koppenberg jak historii i kulturze Marchii Dhatar istniejącej w latach 2007 – 2013;

    • Pomnik Pawła wicehrabiego von Kopp - Ostrowski de Archien - Liberi y de Erbuz – pomnik powstały w 2021 roku ku czci ojcowi – założycielowi na Placu Erwina;

    • Stadion Miejski im. Edwarda II de Ebruz – najmłodsza inwestycja w mieście. Powstałe na przełomie maja i czerwca 2021 roku. Otwarte 7 czerwca 2021 roku przez burgrabiego Leszka barona van der Fryssau. Jest wielosekcyjny stadion. Oprócz meczów lokalnego klubu – Luidoru Koppenberg, odbywają się zajęcia młodzieżowe organizowane przez miejscową szkołą. Wcześniej Koppenbeg nie posiadał własnego stadionu.

Advertisement