FANDOM


Kontynent Wschodnio-północny - techniczna nazwa subkontynentu/kontynentu położonego w centralnej części v-świata. Sambanafryka - "Samban" - (od trzech pierwszych liter słów Samunda i Bantu), inne nazwy Kontynent Afrykański, Kontynent Egzotic, V-Afryka, - Duża wyspa/kontynent/subkontynent na pn. od kontynentalnej Orientyki i oddalona o kilka kilometrów od wybrzeża Nordaty południowo-wschodniej. Przez niektórych uznawany za subkontynent Nordaty.

Przez niektórych geografów i kartografów do Sambanafryki zaliczany jest Archipelag Tokugawy i Wyspy Wilkińskie. Politycznie takie oświadczenie nie zostało wydane.

Mapy

  • Fizyczna
Kontynentafrykaskibantu
  • Polityczna
Sambanafryka
  • Nieoficjalna mapa Volkiańskiego Instytutu Pseudomapowego stan na 05.04.2018
    Mapasambanafryka

Źródło

Umowa o zajęciu i podziale Ziem Niczyich oraz o nazwaniu Kontynentu

Zobacz też