FANDOM


Sambanafryka (technicznie: Kontynent Wschodnio-północny) - subkotynent Nordaty w klimatach afrykańskich. Położona jest ona na południowy wschód od kontynentalnej Nordaty i na północny wschód od Orientyki. Nazwa pochodzi od pierwszych liter słów Samunda i Bantu z przyrostkiem -afryka. Używane były także historyczne nazwy, takie jak: Kontynent Afrykański, Egzotic, V-Afryka.

Do Sambanafryki zaliczany są Wyspy Przyjaźni, należące do Republiki Bialeńskiej (dawniej Archipelag Tokugawy).

Mapy

Mapa fizyczna (rok 2010)

Kontynentafrykaskibantu

Mapa podziału politycznego (styczeń 2010)

Sambanafryka

Mapa Muratyckiego Instytutu Map (grudzień 2019)

Sambanafryka-mim

Ziemie

Państwa

Na chwilę obecną na kontynencie znajdują się terytoria trzech państw są to:

Znajduje się tam również kolonia Ligii Morskiej i Kolonialnej, Nutka.

Źródło

Umowa o zajęciu i podziale Ziem Niczyich oraz o nazwaniu Kontynentu

Zobacz też


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.