Micropedia
Advertisement
Mapasssss.png

Kontynent Centralny - techniczna nazwa kontynentu położonego w centralnej części v-świata. Jeden z największych kontynentów świata wirtualnego. Najcześciej nazywany jako Wirtuazja. Znany także jako Stary Kontynent. Dawniej Kontynent Zachodni, bądź Kontynent scholandzki. Do Kontynentu Centralnego zaliczany jest obszar zwany jako Subkontynent Sarmatazja.


Obszar

Oprócz obszaru kontynentalnego zaliczne są tu wyspy stanowiące geograficzną i geologiczną jedność z kontynentem:

Państwa

stan na .


Terytoria


Historia

Obszar zaliczny obecnie do Kontynentu Centralnego pojawił się prawdopodobnie pierwszy raz na mapie WMPM. Były to tereny (...)


Państwa historyczne


Terytoria historyczne

[bez kwestionowanych geog. części Sarmacji]


Zobacz też


Advertisement