FANDOM


Konsul - stanowisko administracyjne występujące w v-świecie co najmniej dwa razy. Jako głowa państwa w Konsulacie Tyrencji i Luminatu oraz jako przewodniczący Rady Mikrooceanii w Unii Mikrooceanii.

Tyrencja i Luminat

Konsul jest głową państwa Konsulatu Tyrencji i Luminatu, posiadaja większą władzę w państwie niż wcześniejsi Królowie Tyrencji. Podobnie jak senat Konsul łaczy w sobie władzę wykonawczą i ustawodawczą. Jest zwierzchnikiem administracji, głównym urzędnikiem państwa. Ma prawo wydawania dekretów konsularnych, które mają taką samą moc prawną jak ustawy wydawane przez senat. Do jego wyłącznych kompetencji należy wybieranie i mianowanie senatorów, którzy politycznie tylko przed nim odpowiadają.

Stanowisko Konsula powstało wraz z wejściem w życie Konstytucji z 11 czerwca, kiedy to ustrój Tyrencji został zmieniony na republikę konsularną.

Konsul jest wybierany w wyborach powszechnych na trzy miesiące.


Unia Mikrooceanii

Konsul jest przewodniczącym Rady Mikrooceanii - organu wykonawczego Unii Mikrooceanii. Konsul jest powoływany w każdej kadencji Parlamentu UM niejako dwa razy. Raz:

Po powołaniu realnym Konsul, nie będąc jeszcze pełnoprawnym konsulem, a de facto jedynie kandydatem, ma jeden obowiązek - stworzyć Akt Utworzenia Rady Mikrooceanii, który ma przedstawić Parlamentowi UM w czasie nie późniejszym niż dwa tygodnie po powołaniu realnym. (Art. 101 KUM)

Po powołaniu legislacyjnym Konsul staje się nim de facto. Wynikają z tego określone obowiązki:

Konsul w Unii Mikrooceanii jest odwoływany:


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.