FANDOM


Kościół Mazdaistyczny - wirtualna wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określanie mianem mazdaizmu. Założona dnia 24 listopada 2018 r. celem szerzenia kultu Ahury Mazdy - Pantokratora i Pierwszej Przyczyny oraz twórcy Internetu przez Michelangela Piccolominiego, Andrzeja Swarzewskiego i Antoniego Burbona-Conti w Wolnogradzie w Republice Bialeńskiej. Aktualną głową Kościoła jest Jego Błogosławioność Najprzewielebniejszy Katolikos Andrzej (Michelangelo Piccolomini).

Historia Kościoła Mazdaistycznego

I Wielki i Święty Sobór Kościoła Mazdaistycznego

Tło przedsoborowe

12 listopada 2018 r. po przybyciu do Republiki Bialeńskiej Michelangelo Piccolomini zaczął wypytywać mieszkańców tego kraju o potrzebę stworzenia nowego związku wyznaniowego. Już wtedy wiedział, że Państwo Kościelne Rotria umiera, a także czuł w swoim sercu głos Ahury Mazdy, który nakazywał mu otworzyć uszy i oczy na Jego wezwanie.

Obrady Soboru

Sobór został otwarty przez Ojca-Założyciela Kościoła Michelangela Piccolominiego 20 listopada 2018 r.

Nauka Kościoła Mazdaistycznego

Podział administracyjny Kościoła Mazdaistycznego

Duchowni Kościoła Mazdaistycznego

Stopnie duchowieństwa

Zwierzchnicy Kościoła

Jego Błogosławioność Najprzewielebniejszy Katolikos Andrzej (Michelangelo Piccolomini): 24. 11. 2018 r.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.