Janusz Adam Zabieraj (ur. 2 marca 2020 r.) - vernoński duchowny Kościoła Rotryjskiego, jezuita, doktor habilitowany netowy neksjalizmu, protonotariusz apostolski, kardynał prezbiter Bazyliki pw. św. Piotra za Murami, arcybiskup tytularny Trydentu baron San Pietro w Wielkim Księstwie Toskanii, prefekt Kongregacji Świętej i Powszechnej Inkwizycji.

Życiorys

Jego postać została kreowana 2 marca 2020 r. Ukończył Apostolskie Seminarium Duchowne w Rotrii i otrzymał nominację prezbiteratu 8 marca 2020 r. z rąk kardynała Aureliusza Medycejskiego Zepa. W Księstwie Sarmacji odbył wpierw studia magisterskie, a następnie doktorskie z dziedziny neksjalizmu mikronacyjnego w Hasselandzkiej Akademii Nauk im. Królowej Magdaleny pod opieką naukową prof. net. Piotra de Zayma, zakończone uzyskaniem tytułu doktora netowego neksjalizmu 29 maja 2020 r. 19 grudnia 2020 r. w oparciu o dorobek naukowy uzyskał tytuł doktora habilitowanego netowego neksjalizmu. W Księstwie Sarmacji założył i kierował jako rektor Akademię Neksjalistyczną. Na Akademii Neksjalistycznej zatrudniony jest na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Mikrozofii. Pracuje również naukowo jako profesor uczelni na Wydziale Historii Uniwersytetu Rotryjskiego oraz w ramach Leockiej Akademii Nauk.

Od 10 marca 2020 r. do 17 lutego 2021 r. sprawował urząd proboszcza parafii pw. św. Marka w Wenecji. 15 kwietnia 2020 r. otrzymał od Piusa Leona II godność Kapelana Honorowego Jego Świątobliwości. 4 sierpnia 2020 r. został mianowany przez Jana II Protonotariuszem Apostolskim. 1 października 2020 r. Patriarcha Jan II mianował go biskupem tytularnym Grodźca. Inwestyturę biskupią przyjął 5 października 2020 r. z rąk kardynała Mikołaja Dredera w Bazylice Welijskiej. 06 stycznia 2021 r. Patriarcha Jan III ogłosił go kardynałem prezbiterem Bazyliki pw. św. Pawła za Murami. Jego kreacja kardynalska miała miejsce w Kaplicy Sykstyńskiej dnia 23 stycznia 2021 r.

10 sierpnia 2020 r. został mianowany Prefektem Kongregacji Świętej i Powszechnej Inkwizycji, zastępując na tym stanowisku kardynała Hieronima Sieniawskiego. 02 września 2020 r. powołano go na urząd Nuncjusza Apostolskiego w Palatynacie Leocji. 08 stycznia 2021 r. został Wikariuszem Generalnym Stolicy Apostolskiej. Urzędy te pełnił do 17 lutego 2021 r., kiedy to został wybrany Biskupem Powszechnym i przybrał imię Piotra.

Jego pontyfikat trwał od 17 lutego 2021 r. do 06 kwietnia 2021 r., kiedy to renuncjował powalony ciężką realiozą. W dni renucjacji opuścił także Towarzystwo Jezusowe.

Po zakończeniu pontyfikatu osiadł w nadanej przez Wielkiego Księcia Toskanii baronii San Pietro. Za rządów jego następcy - Piusa VII objął stanowisko prefekta Kongregacji Świętej i Powszechnej Inkwizycji. 19 kwietnia 2021 r. Pius VII podniósł kardynała Zabieraja do godności arcybiskupa tytularnego Trydentu. Paliusz arcybiskupi odebrał z rąk Patriarchy dzień później w Bazylice Laterańskiej.

Posiada tytuł szlachecki barona. Włada prowincją San Pietro w Wielkim Księstwie Toskanii. Jest uznanym w mikroświecie poetą.     

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.