FANDOM


Internacjonalizm (łac. inter - między + natio - naród) – ideologia wyrażająca dążenie do równouprawnienia i współpracy wszystkich narodów.

W mikroświecie objawia się to przez dążenie stworzenia jednej państwowości istniejącej w całym wirtualnym społeczeństwie. Przedstawiciele internacjonalizmu najczęściej działają w kilku mikronacjach, pod różnymi tożsamościami, aby w ten sposób naprowadzić wszystkie mikronacje do jednego od góry ustalonego między sobą celu. Oprócz tego internacjonaliści polskiego mikroświata nie posiadają v-ojczyzn, gdyż uważają się za typowych kosmopolitów. Organizacja internacjonalistów przypomina organizację masońską, są przeciwnikami Państwa Kościelnego, tylko najwyżsi wtajemniczeniem posiadają wiedzę nt. członków i zamiarów internacjonalistów. Do organizacji internacjonalistycznej należy ok. 50 osób, którzy sprawują najwyższe urzędy we większości polskich mikronacji. Większość z nich jednak utrzymuje w tajemnicy swoje członkostwo, by nie narazić planów Wielkiego Architekta. Do najbardziej znanych internacjonalistów należą: Hugon Hewret, Konstanty Jerzy Michalski, Guliano Montini, Radogost Radziwil, Andrzej Swarzewski, Markus Wettin oraz Tobiasz von Richtoffen.

Główną inspirację cierpią z idei powstania Bastion Union - zjednoczonej platformy wszystkich mikronacji.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.