FANDOM


Imperium Chersyjskie, Chersja - państwo leżące w południowo- wschodniej Nordacie. Chersja jest 4. pod względem powierzchni państwem, leżącym na tym kontynencie. Od północy sąsiaduje z Brodrią. 

Imperium Chersyjskie

Chersja

Flagofchersja
Coatchersja
Konstytucja Akt Najwyższy Cesarstwa Chersyjskiego
Język urzędowy polski, chersyjski
Stolica Ułam Arbat
Ustrój polityczny monarchia absolutna
Głowa państwa Nursułtan I
Marszałek Izby Stanu brak danych
Marszałek Izby Konstytucji brak danych
Szef rządu Nursułtan I
Liczba ludności 1
Jednostka monetarna 1 jen = 100 jantów
Utworzenie 2 kwietnia 2015
Religia dominująca ateizm
Domena http://chersja.phorum.pl/index.php

Polityka

Chersja jest monarchią absolutną. Głową państwa i szefem rządu jest cesarz, sprawujący dożywotnią władzę. Władzę ustawodawczą pełni dwuzibowy parlament- Izba Stanu oraz Izba Konstytucji. Władzę sądowniczą sprawuje Najwyższy Sąd Cesarski. Delegaci do parlamentu wybierani są na sześćdziesięciodniową kadencję. 

Historia

Chersja powstałą 2 kwietnia 2015, gdy ogłoszono Akt Najwyższy Cesarstwa Chersyjskiego na mocy którego m.in. powstało państwo chersyjskie, a władzę monarszą objęła rodzina Uzarbajewów.

Geografia

Chersja leży w południowo- wschodniej Nordacie. Od północy, południa i północnego wschodu graniczy z morzami.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.