FANDOM


Goruzja, Goruzińska Republika Ludowa - państwo, leżące na Nordacie.


Goruzińska Republika Ludowa

Konstytucja Konstytucja Goruzińskiej Republiki Ludowej
Język urzędowy polski
Stolica Mryńsk
Ustrój polityczny socjalizm
Typ państwa państwo unitarne
Głowa państwa I Sekretarz KC GPR Eduard Szerawnadze
Przewodniczący Najwyższej Rady Ludowej brak
Szef rządu prezes Rady Ministrów
Liczba ludności 2
Waluta marka goruzińska
Niepodległość 11 marca 2015
Forum http://www.goruzja.darmowefora.pl

Od północy graniczy z Uhrainą i przez skrawek terytorium z Brodrią.

Historia

11 marca 2015 swoje powstanie ogłosiła Goruzińska Partia Robotnicza, na której czele stanął Eduard Szerawnadze. Zarząd partyjny wydał Akt Założycielski Państwa Goruzińskiego, na mocy którego powstała Goruzińska Republika Ludowa.

Ustrój polityczny Goruzji

Goruzja jest państwem socjalistycznym z systemem monopartyjnym. Główną partią, rządzącą jest Goruzińska Partia Robotnicza, której pierwszy sekretarz pełni funkcje głowy państwa. Na czele rządu stoi prezes Rady Ministrów. Sprawuje on władzę wykonawczą. 

Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament. Izba niższa parlamentu to Najwyższa Rada Ludowa, a izba wyższa to Rada Konstytucji.

Władzę sądowniczą w Goruzji sprawuje Sąd Najwyższy, który jest organem niezależnym od władz politycznych.

Administracja terytorialna

Goruzja administracyjnie dzieli się na dwa obwody i miasto wydzielone.

Obwodami są: obwód brodzieński i obwód komelski.

Miastem wydzielonym jest miasto Mryńsk, które jest stolicą Goruzji.

Ludności

Goruzję zamieszkują głównie Goruzini. W kraju występują także nieliczne mniejszości narodowe i etniczne.

Gospodarka

Gospodarka GRL opiera się głównie na rolnictwie. Ważną rolę odgrywają wsie, na któych są gospodarstwa rolne i hodowlane. 

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.