FANDOM


Gazeta "wBialenii" - gazeta, która zadebiutowała na rynku prasowym 14 sierpnia 2015 r., ukazująca się co kilka lub kilkanaście dni, opisująca najważniejsze wydarzenia w Republice Bialeńskiej i w mikroświecie.

Nieodłącznym elementem poszczególnych wydań pisma są felietony, tworzone przez wybitne postaci państwa i pozostałych części v-świata, artykuły, wiadomości krajowe i zagraniczne oraz wywiady z ważnymi osobistościami.

"wBialenii" publikowane jest na forum Republiki Bialeńskiej i stronie [1], której administratorem jest obywatel Bialenii - Bajtuś.

Gazeta uznawana jest za najaktywniejszą i jedyną w historii Bialenii nieprzerwanie funkcjonującą oraz za jedną z najaktywniejszych w historii polskiego mikroświata.

Redaktorem naczelnym pisma jest Frederick Hufflepuff.

Felietony

- "Prezydenckim rzutem oka", autor: Andrzej Swarzewski, później Eddard Noqtern,

- "Przegląd Noqterna", autor: Eddard Noqtern,

- "Naczelny Felieton", autor: redaktor naczelny Frederick Hufflepuff,

- "Wywody Markusa Wettina" (pojawił się raz), autor: Markus Wettin,

- "Filozofia Dębiarza", autor: Robert Dąbski-Hans,

- "Felieton Obserwatora", autor: Obserwator,

- "Kilka pytań do..." (pojawił się raz), autor: redaktor naczelny Frederick Hufflepuff.

Wydania, głosowania, patronaty

Dotychczas ukazało się 80 wydań gazety (ostatnie: 7 sierpnia 2016 r.). Wszystkie cieszyły się sporym zainteresowaniem. Gazeta zorganizowała także Sondaż Ministerialny Sierpień/Wrzesień 2015 r., Sondaż Partyjny Sierpień/Wrzesień 2015 r., Sondaż Prezydencki Sierpień/Wrzesień 2015 r., Sondaż Zaufania Wrzesień 2015 r. i wiele innych badań. Do każdego z numerów dołączana jest także ankieta, dotyczącą bieżących spraw wewnętrznych. Pismo objęło również swoim patronatem I Marsz Ku Pamięci SiB, który przeszedł ulicami stolicy Bialenii - Wolnogradu - w ostatnich dniach sierpnia 2015 r.

Współpraca z MEN-em i MKiS

Jako, że Frederick Hufflepuff sprawował funkcję Wiceministra Edukacji Narodowej w zrekonstruowanym rządzie prezydenta Andrzeja Swarzewskiego, Ministerstwo we współpracy z gazetą stworzyło wykaz podręczników do nauki w liceum oraz wykaz podręczników nieobowiązkowych do nauki w liceum.

Ministerstwo Kultury i Sportu, na którego czele stał Frederick Hufflepuff, redaktor naczelny pisma, zorganizowało drugą oraz specjalną, związaną z rocznicą Powstania Marcowego, edycję konkursu "Najlepszy Pisarz Bialenii". Nagrodą za pierwsze trzy miejsca była publikacja opowiadania w gazecie.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.