Micropedia
Advertisement
Insulia

Cesarstwo Insulii

Oficjalna flaga Insulii Oficjalne godło Insulii
Dewiza: *brak*
Język urzędowy polski
Języki pomocnicze na poziomie prowincji: indiański, republikański, amatorski, voxlandzki
Stolica Miasto Stołeczne Norington
Ustrój polityczny monarchia despotyczna
Ustrój terytorialny federacja
Głowa państwa Jego Cesarska Mość Bazyli Izaak I
Waluta Nieoficjalnie: seces
I traktat o zjednoczeniu 6 stycznia 2020 roku
Deklaracja niepodległości 3 kwietnia 2020 roku
II traktat o zjednoczeniu 22 stycznia 2021 roku
Ludność realna 7 obywateli
Ludność wirtualna nieoszacowana
Oficjalne forum Forum Cesarstwa Insulii
Oficjalny serwer Discord Discord Cesarstwa Insulii
Położenie na mapie Nordaty Położenie Insulii na Nordacie.png

Cesarstwo Insulii - suwerenne państwo ulokowane na Nordacie powstałe 22 stycznia 2021 roku na skutek zjednoczenia Republiki Voxlandu i Secesyjnej Republiki Westland.

Podział administracyjny

Państwo składa się z dwóch podmiotów autonomicznych i ziem cesarskich.

Historia

I Zjednoczone Państwo Voxlandu i Westlandu - początek

6 Stycznia 2020 roku pomiędzy Królestwem Voxlandu a Secesyjną Republiką Westlandu został zawarty traktat, łączący oba państwa w jedno. 12 Stycznia 2020 została uchwalona konstytucja za zgodą kongresu, która ustaliła diarchię. Prezydentem został August de la Sparasan, natomiast królem Joahim von Ribertrop.

II Zjednoczone Państwo Voxlandu i Westlandu - nowa prowincja FN

20 stycznia zawarty został traktat pomiędzy ZPViW a Federacją Nordacką przyłączający ZPViW jako prowincje. Wówczas ze względu na niezadowolenie z przyłączenia oraz chaos, Prezydent FN Harlin popełnił samobójstwo. Nowy prezydent, Erik Otton von Hohenburg zapowiedział referendum ws. wyrzucenia Zjednoczonego Państwa, w którym jednak Obywatele FN odpowiedzieli się za pozostawieniem ZP w składzie FN.

III Zjednoczone Państwo Voxlandu i Westlandu - włączenie do ZSRM

12 Lutego 2020 roku drugie ZPViW przestało istnieć ze względu na traktat z ZSRM, które to było również prowincją Federacji Nordackiej. Utworzono wtedy Ulen Voxlandzko-Westlandzki którym zarządzał August de la Sparasan pod protekcją władz ZSRM. 10 marca przez wyrok sądu FN przywrócono ZP jako prowincję.

IV Zjednoczone Państwo Voxlandu i Westlandu - ponownie prowincja FN

Po opuszczeniu administracji ZKRM, około 500 tysięcy Obywateli ZP, głównie pochodzących z Westlandu przemieściło się do ZKRM za sprawą Augusta de la Sparasana oraz władz ZKRM. Do 16 marca samo ZP było pod władzami Premiera Federacji Nordackiej JLD, następnie uchwalono nową konstytucję. Augusta de la Sparasana wygnano pod zarzutem zdrady stanu. Prezydentem został Aleksander Novak, natomiast Królem Joahim von Ribertrop.

V Zjednoczone Państwo Voxlandu i Westlandu - niepodległość

3 kwietnia 2020 roku została opublikowana deklaracja niepodległości. Odtąd Zjednoczone Państwo Voxlandu i Westlandu było niepodległym państwem które nie podlegało pod Federację Nordacką. Prezydent FN Erik Otton von Hohenburg podziękował za ,,słuszną decyzję". Upadek piątego ZP datuje się na rewolucję 4 maja, kiedy to Prezydentowi Aleksandrowi Novakowi postawiono, że albo poda się dymisji, albo Voxland odłączy się od ZP. Tak się też stało.

VI Zjednoczone Państwo Voxlandu i Westlandu - ponowne zjednoczenie

Mimo burzliwego upadku poprzedniego państwa, pojawiła się nostalgia za zjednoczeniem, która doprowadziła do utworzenia VI Zjednoczonego Państwa Voxlandu i Westlandu 22 stycznia 2021 roku. W tym samym roku prezydent Związku Winkulijskiego Alfred Fabian von Tehen-Dżek podczas odchodów trzeciej rocznicy powstania Związku publicznie przeprosił za działania ówczesnych władz Federacji Nordackiej wobec II i IV Zjednoczonego Państwa Voxlandu i Westlandu. Szóste Zjednoczone Państwo zrezygnowało z diarchii, jednak zachowało idee oraz jest o dziwo stabilne.

Powstanie Insulii

Dnia 20 listopada na Cesarza został wybrany Sarmata o winkulijskich korzeniach - Bazyli Izaak von Hohenburg. Zmienio wtedy nazwe państwa i konstytucje. Do życia wrócił także Prawosławny Kościół w Insulii.

Uznanie międzynarodowe

Po dołączeniu Zjednoczonego Państwa Voxlandu i Westlandu do Federacji Nordackiej rozpoczęły się rozmowy na arenie międzynarodowej w tej sprawie. Państwo Suderlandzkie nie uznało aneksji ZPViW do FN, lecz uznał ZPViW jako suwerenny podmiot na arenie międzynarodowej. Ludowa Republika Magnificatu uznała przyjęcie nowej prowincji oraz dodatkowo zaoferował pomoc humanitarną. Republika Bialeńska nie ogłosiła oficjalnego stanowiska, lecz Prezydent Republiki nieoficjalnie wypowiedział się że nie ma nic przeciwko temu iż FN przyjęło ZPViW.

Obecnie Zjednoczone Państwo Voxlandu i Westlandu oficjalnie uznają takie państwa jak:

  • Ludowa Republika Magnifikatu,
  • Związek Winkulijski,
  • Federacja Brodryjska,
  • Palatynat Leocji,
  • Księstwo Sarmacji.
Advertisement