Micropedia
Advertisement

Logoaon-1-.png

Blok Obywatelski
Skrót nazwy BO
Lider Robert Schmitz
Data utworzenia 30 grudnia 2012
Data rejestracji 30 grudnia 2012
Liczba członków brak
Posłowie brak
Senatorowie nie dotyczy
Ideologia Konserwatywny liberalizm, konserwatyzm, centroprawica
Pogląd na gospodarkę wolny rynek
Organ prasowy brak

Blok Obywatelski - partia polityczna w Republice Victoria reprezentująca nowoczesny nurt centroprawicowy, popierający wolny rynek, wspieranie rodziny oraz jako konserwatyści opierają się na tradycji budowania silnego państwa. Dnia 8 czerwca 2012r. została rozwiązana.

Zadaniem partii jest stworzenie silnego państwa dzięki współpracy, działaniu i zaangażowaniu wszystkich obywateli.

Deklaracja programowa


Dnia 31 grudnia 2011 partia ogłosiła deklarację programową. Przedstawiono w niej m.in. kształ rządu w państwie, politykę zagraniczną, sprawy wewnętrzne, obronę narodową, rozwój kulturystyki, rozwój regionalny oraz włączenie nowych państw w granice Republiki.

Partia zaproponowała współpracę z innymi krajami, na zasadzie partnerstwa na równym poziomie, nawiązanie najbliższe relacje z sąsiadującymi państwami oraz w przyszłości nawiązanie kontaktów z mocarstwami. Program polityki zagranicznej przewiduje przedstawicielstwo w innych Państwach.

Jednym z założeń Bloku Obywatelskiego jest wzmocnienie armii. Uważane jest, że przez współpracę mil

Poparcie dla BO w wyborach parlamentarnych w RV

itarną z lepiej rozwiniętymi militarnie państwami rozpocznie się rozwój armii oraz rozruszenie przemysłu zbrojeniowego.

Przewidzianio również utworzenie Uniwersytetu oraz Muzem, gdzie zatrudnieni użytkownicy dawaliby wykłady dla grupy studentów. Tego typu rzeczy sprawdzały się w przeszłości w wielu innych miejscach i mikronacjach.

Wsparto wspieranie twórców z pieniędzy rządowych, dotacje na określony cel, które poprawiłiby sytuację kultury w Republice.

Zachęca się również młode państwa do wstąpienia do Republiki Victoria jako regiony. Większość z nich nie jest dobrze rozwinięta, a jest dla nich szansą na rozwój i na zapoznanie się z mikronacjami.

Wyniki BO w wyborach parlamentarnych

Wybory Poparcie Zmiana punktów procentowych Mandaty  Zmiana Tworzy rząd?
luty 2012 r. 36,4% - 2/5 - NIE
marzec 2012 r. 67% + 30,6% 3/5 + 1 TAK
kwiecień 2012 r. 42% - 25% 3/5 - TAK
maj 2012 r. 61,5% + 19,5% 3/5 - TAK

Rozwiązanie partii


Z powodu różnić poglądowych członków BO partia musiała zostać rozwiązana. Późnym południem przewodniczący partii Bloku Obywatelskiego - Robert Schmitz poinformował na forum partii odpowiednim komunikatem:

Drodzy Państwo,

w dniu dzisiejszym z ogromnym żalem, ale i nadzieją przekazuję państwu informację o oficjalnym rozwiązaniu Bloku Obywatelskiego - partii która rządziła samodzielnie rekordowe trzy kadencje oraz cieszyła się ogromnym poparciem społecznym. Niestety, przyszedł moment w którym nasza droga musi się rozejść, ze względu na ogromne wewnętrzne różnice oraz odejście od ideałów partii które przyjęła jako jeszcze początkująca. Nasz program jest na obecne warunki nie możliwy do spełnienia, więc istnienie takiej partii dla samej idei władzy nie miałby już sensu.

W Bloku przez te miesiące było wiele osób, do końca pozostaliśmy największą i najsilniejszą partią na scenie politycznej. Kończymy jako niepokonani, jako zwycięzcy. Dziękuję wszystkim osobom które przyczyniły się do rozwoju oraz zwycięstw BO, które oddawały na nas głosy w wyborach. To dzięki wam mogliśmy realizować wiele celów gdy byliśmy u władzy.

Wielu z nas pójdzie w różne drogi - jednak wszyscy wywodzimy się z Bloku Obywatelskiego, zawsze dumnej i zwycięskiej partii :)


/-/ Robert Schmitz Przewodniczący Bloku Obywatelskiego

Advertisement