Micropedia
Advertisement

Arctos I, Cesarz Arctiq, intronizowany 9 marca 2009. Pomysłodawca i jeden z założycieli Cesarstwa Arctiq. Trener kadry narodowej. Od 21 marca 2009 w Rządzie Tymczasowym Jego Cesarskiej Mości kierowanym przez Premiera Aariak Navut pełni fukcję Ministra w Departamencie Polityki Zagranicznej i Promocji.

Advertisement