Advertisement

Aisahah Ramzani al-Ekonoglu I

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25

Jej Wysokość Sułtan Aisahah Ramzani al-Ekonoglu ISułtan Senior Al Rajn. W okresie od 7 lipca 2006 roku Sułtan Sułtanatu Al Rajn, a następnie Federacji Al Rajn. Abdykowała 7 marca 2010. Przedstawicielka sułtańskiej rodziny panującej. Jedna z najważniejszych postaci w historii Sułtanatu Al Rajn. Swego czasu związana z redakcją „Dar Al-Hayat”. Wielokrotnie zasiadała w rządzie i pełniła funkcję ministrów.


Od 12.VI.2006 obywatelka Sułtanatu Al Rajn. W I Rządzie Narodowym Premiera Abd Al-Azisa 12.06 - 7.06.2006 Minister Kultury Nauki i Sportu. W dniu 7.VII.2006 po abdykacji z powodów zdrowotnych Jej Wysokości Sułtan Rashidy Salmy Suleyman I wstępuje na tron sułtański oraz zostaje Zwierzchnikiem Armii Sułtańskiej. Tego samego dnia wchodzi w skład II Rządu Narodowego ( 2006.VII.7 - 2006.X.11 ) kierowanego przez Premiera Mahmeda bin Ali’ego obejmując teki Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Gospodarki i Finansów. 3.IX.2006 zastępuje na stanowisku MSZ Premiera Mahmeda bin Ali’ego i kieruje ministerstwem do 11 października. 14.X.2006 po zawieszeniu MSZ przez Premiera Cristo at Rabaniego Jej Wysokość Sułtan zostaje mianowana odpowiedzialną za politykę zagraniczną państwa. 11.X.2006 - 2.II.2007 zasiada jako jeden z dwóch radców stałych w myśl obowiązującej wówczas Konstytucji w Madżlis el-Mustaszrin I kadencji. 2007.I.10 - Jej Wysokośc Sułtan Aisahah Ramzani al-Ekonoglu I powołuje do życia Uniwersytet Sułtański im. Rashidy Salmy Suleyman I. 2007.I.16 – dokonuje zmiany w podziale administracyjnym państwa. 2007.V.5 - JW Sułtan wypowiada z winy Królestwa Elderlandu traktat o UPV. 2007.VII.10 - Wspólnym wysiłkiem JW Sułtan, Cristo at Rabaniego [MPiP], Wielkiego Mułły Ajatullaha Osama bin Ramzaniego doprowadza do zakończenia trwającej 12 dni wojny domowej. 2007.VII.30 – Jej Wysokość Sułtan Aisahah Ramzani al-Ekonoglu I przyjęła oświadczyny złożone jej przez obywatela Królestwa Dreamlandu wicehrabiego Aleksandra di Meglio. 2007.IX.20 - 2007.XII.3 - związana z redakcją „Dar Al-Hayat”. Na łamach gazety publikuje 3 artykuły z cyklu „Piórem i okiem JW Sułtan” po czym zawiesza swoją współpracę z „DAH”. 2007.IX.27 - Planowany na 28 września ślub JW Sułtan Aisahah Ramzani al-Ekonoglu I z wicehrabią Aleksandrem di Meglio został odwołany. 2007.XII.23 - JW Sułtan Aisahah Ramzani al-Ekonoglu I odwołała z funkcji dotychczasowego Przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej Saida al Falima [HaT] i powołała w jego miejsce bezpartyjnego Karima al Rajńskiego zapoczątkowując tym samym modę na apolityczność. 2008.VII.4 – 2008.VII.13 - Jej Wysokosć Sułtan zostaje internowna i osadzona w areszcie domowym przez Wojskową Radę Narodowego Ocalenia Al Rajn WRNOR. 2008.XI.21 – Powołuje do życia 3 osobową Radę Regencyjną z Przewodniczącym Księciem Al Many Ajatullahem Osamą bin Ramzanim na czele i z dniem 22.XI ustanawia w państwie do 21.XII na regencję.

Ciekawostki:

  • Pomysłodawczyni oraz inicjatorka zorganizowania w Pałacu Sułtańskim w Al Manie w dniu 7.III.2007 politycznego pojednania zwanego „Porozumieniem 8 marca” pomiędzy rajńskimi politykami z udziałem Premiera Cristo at Rabaniego, Wielkiego Mułły Ajatullaha Osamy bin Ramzaniego, Ministera Sprawiedliwości Dżalala bin Sezera, MNKiS Saida al Falima, MGiF Serahima ibn Rohama oraz przewodniczącego "Ruchu Yslamizacji" Osamy at Abladena. Spotkanie w Pałacu Sułtańskim zakończone już w nocy 8 marca podpisali wszyscy liczący się politycy poza Przewodniczącym RY Osamą at Abladenem.
  • Otrzymała Pałac w Al Farun z okazji przyłączenia się Al-Farun do Al Rajn, jednak rezyduje w Al Manie.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.