Micropedia
Advertisement


Drasno

Żuławy Rzeżusze stanowią specjalny region podległy Królewskiej Guberni Hirshbergii. To jedyny teren nadmorski należący do ZSKHiW i położony na Kontynencie Wschodnim. Zarządza nim Król Hirshbergii i Weerlandu lub wyznaczony przez niego Krokodyl. Jego stolicą administracyjną jest Drasno.

Historia

Dawniej tereny te należały do Pięciopolski, mimo to Drasno obsługiwało głównie ruch do i z Hirshbergii. Za przeładunek towarów między statkami morskimi i rzecznymi pobierano bardzo wysokie opłaty co skutecznie blokowało rozwój żeglugi śródlądowej na Rzeżusze.

Kilka lat po objęciu władzy były Król, a wówczas I Sekretarz KC Partii Ferdynand Faradobus zakupił je dla Ludowo-Demokratycznej Republiki Narodów. Decyzja ta okazała sie jednak nieopłacalna ekonomicznie. Kwota początkowa i konieczność corocznego spłacania rat doprowadziły do ogromnego zadłużenia kraju. Te stało się później jedną z przyczyn rewolucji październikowej.

Po zakupie Ferdynand zmienił nazwę Drasna na Ferdynandie. Takiego też określenia używały władze komunistyczne jako nazwy całego obszaru, który podniesiono do rangi osobnej guberni. Miejscowa ludność została przesiedlona na zachód, a na ich miejsce sprowadzono obywateli Republiki Narodów, przede wszystkim Hirshbergów.

Po rewolucji podczas której obalono Ferdynanda władze ZSKHiW, bezpośredniego spadkobiercy L-DRN odmówiły Trizondalowi płacenia lat rocznych za te tereny. Poskutkowało to utratą wiarygodności i ochłodzeniem stosunków międzynarodowych z całym kontynentem.

Obecnie Żuławy Rzeżusze utraciły status guberni stając się podległe KGH, a ich stolica odzyskała pierwotną nazwę.

Geografia

Żuławy Rzeżusze stanowią jeden region fizycznogeograficzny, lecz można je podzielić na trzy części: deltę, wschodnie wybrzeże oraz wyspy.

Uproszczona mapa wyspy

Rzeżucha uchodząc do morza tworzy deltę mając łącznie cztery odnogi, choć można wyróżnić trzy główne i skrajnie wschodnią poboczną, która jest bardzo krótka. Zachodnia odnoga i część głównej odnogi wschodniej stanowią granicę między ZSKHiW, a terenami niczyimi. Te wpadają bezpośrednio do morza. Środkowa odnoga trafia do zalewu draśnieńskiego, na jej ujściu ulokowane jest Drasno, stolica żuław. Wyspy delty stanowią największy i najludniejszy obszar powierzchni lądowej całego regionu. Na osuszonych terenach dawnych bagien znajdują się obecnie pola uprawne. Delta dawniej była znacznie większa. Przez ostatnie dwieście lat zmiana w przebiegach prądów morskich doprowadziła do jej wyraźnego cofnięcia. Obecnie dzięki sztucznemu wzmocnieniu wybrzeży proces został zahamowany.

Mianem strefy brzegowej zwanej też czerwonym wybrzeżem określa się fragment Żuław Rzeżuszych leżący na stałym lądzie. Obecnie w wyniku niszczycielskiej działalności morza powstały tu strome skarpy. Władze wykazując się myśleniem przyszłościowym nie podejmują działań mających na celu ich zabezpieczenie. Liczą bowiem, iż za kilkaset lat powstaną tu sporej wielkości klify, które przyciągną turystów.

Zabezpieczone skarpy na Władimirze Wielkim

Wyspy morskie, których jest łącznie sześć stanowią pozostałość po delcie Rzeżuchy z czasów kiedy ta zajmowała znacznie większy obszar. Ich północne i zachodnie brzegi są skarpowe tak jak jak na czerwonym wybrzeżu, lecz w przeciwieństwie do niego zostały zabezpieczone. Największą wyspą jest Aleksandr, który znajduje się pod kontrolą Królewskiej Floty Wojennej. Najmniejszą i jedyną stale niezamieszkaną jest Kola na której po odkryciu w 2012 źródełka mineralnego etanolu w wyniku starań działaczy KRPW powstał pierwszy w historii ZSKHiW rezerwat przyrody. Na wyspach zachowały się tereny bagienne. Cieśniny między nimi, a obecną deltą i stałym lądem, a także między nimi samymi w większości powstały w miejscach dawnych odnóg Rzeżuchy.

Gospodarka

Głównym źródłem dochodów Żuław Rzeżuszych jest

Podczas przeładunku marynarze korzystają z licznych lokali usługowych.

port przeładunkowy w Draśnie zwanym też Bramą Rzeżuchy. Każdy towar trafiający drogą morską do kontynentalnego ZSKHiW zostaje tutaj oclony. Również cena za przeładowanie towaru oraz pozostałe usługi oferowane marynarzom przyczyniają się do ogromnych zysków jakie ze swej lokalizacji czerpie Drasno i całe Żuławy. Nieopodal portu znajduje się także jedyna w kraju cywilna stocznia zdolna do budowania okrętów pełnomorskich, obecnie cierpiąca na niedobór większych zamówień.

Ważnym sektorem gospodarki jest rybołóstwo. Dla większości osad położonych na wyspach i na obrzeżach delty to jedyne źródło dochodów. Niestety ostatnimi czasy pojawia się coraz więcej  okrętów należących do dużych firm, z którymi nie mogą konkurować. Cały przemysł przetwórczy ulokowany jest w Draśnie. 

Ważnym miejscem zatrudnienia dla miejscowej ludności są bazy Królewskich Sił Zbrojnych na wyspie Aleksandr. Ta lokalizacja coraz częściej skłania bezrobotnych, szczególnie z czerwonego wybrzeża do migracji na nią. Znajduje się tam stocznia wojskowa zdolna do wykonania prac remontowych. 

Rolnictwo słabo rozwinięte, na terenach delty uprawiane głównie pszenżyto i kartofle ze względu na znaczące zasolenie gleb. Na wyspach powstają małe hodowle zwierząt, które ledwie starczają na własne potrzeby mieszkańców.

 

Advertisement